Gå til hovedindhold

Høringssvar

Oplandsudvalgets anbefalinger

Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd

Høringssvar vedr. Oplandsudvalgets anbefalinger

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til høringen af
Oplandsudvalgets anbefalinger igennem denne åbne høring. ÅUF er som
fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger i
Aarhus optaget af, at der i udviklingen af både opland og midtby skabes plads til og gode
rammer for et aktivt forenings- og fritidsliv for børn og unge.

//Anbefalingerne skaber gode rammer for lokale foreningsaktiviteter//
Vi mener, at Oplandsudvalget er kommet med en række fine anbefalinger, og tror på
effekten af det store fokus på tværgående samarbejde mellem foreningsliv, fællesråd,
forvaltning og byråd, som går igen mange steder i anbefalingerne. Vi ved fra arbejdet
med børne- og ungdomsforeningerne i hele byen, at noget af det vigtigste for at have et
velfungerende foreningsliv, der kan tilbyde gode fællesskaber til børn og unge, er, at der
er gode faciliteter til at mødes, og at der er samarbejde på tværs lokalt, så børn og unge
får kendskab til de forskellige foreningstilbud.

Særligt anbefaling 5 om flere steder at mødes, anbefaling 6 om flere steder hvor unge
mødes på egne præmisser, og anbefaling 7 om bedre overblik over hvad der sker i mit
lokalområde, mener vi kan understøtte både det eksisterende foreningsliv og nye
fællesskaber ved netop at have fokus på faciliteter og samarbejde.

Men det vil være vigtigt, at opgaverne med dels at etablere og drive mødesteder, dels at
stå for tværgående kommunikation og dels at involvere borgere i lokalområdet ikke
udelukkende bliver en opgave for de eksisterende foreninger og fællesråd. Det skal være
en fælles opgave på tværs af foreninger, fællesråd og forvaltning. Her vil forvaltningens
indsats med at skabe sammenhæng og samarbejde virkelig kunne give et stort afkast i
form af stærke lokale foreninger og fællesskab.

//Inddragelse af foreningerne i områderne//
I ÅUF ved vi, at det er vigtigt, at de foreninger, som allerede har aktiviteter i
oplandsområderne, involveres i nye tiltag fra start til slut. ÅUF vil gerne hjælpe med at
involvere relevante foreninger i den videre proces for Oplandsudvalgets anbefalinger.

Særligt i arbejdet med at involvere børn og unge i lokalt foreningsliv har Århus
Ungdommens Fællesråd stor erfaring via vores 120 medlemsforeninger. Vi bidrager
meget gerne med sparring i forbindelse med videreudvikling og implementering af
indsatserne på dette område.

På vegne af Århus Ungdommens Fællesråds Styrelse
Nina Hansen, formand, og Sara Springborg, sekretariatsleder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

30/05/2021 22:34

Sagsnummer

HS2635500

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Åby Åbyhøj Beder - Malling Brabrand - Gellerup Harlev - Framlev Hårup - Mejlby Hasle Hasselager - Kolt Hele kommunen Hjortshøj Holme - Højbjerg - Skåde Lisbjerg Lystrup-Elsted-Nye Mårslet Midtbyen Sabro - Borum Skejby-Christiansbjerg Skæring - Egå Skødstrup - Løgten Solbjerg Stavtrup - Ormslev Tilst - Brabrand Nord Tranbjerg Trige - Spørring Vejlby-Risskov Viby
Hørings-id

H307

Kontakt

Marianne Bjerg Hansen

AC-fuldmægtig

E: hbjma@aarhus.dk

 

Vil du vide mere?

Oplandsudvalgets hjemmeside