Gå til hovedindhold

Høringssvar

De fleste anbefalinger er generelle, ikke specifikke for oplandet

Formålet med udvalget har under hele forløbet forekommet os at være uklart. Mange af de emner, der er blevet bragt op, er af generel interesse og betydning og har som sådan ikke særligt fokus på oplandet.

Her følger kommentarer til de 4 temaer:

Tema 1: Tættere kobling mellem byråd og fællesråd
(ikke specifikt for oplandet)
Samarbejdet med Fællesrådene er en opgave af almen interesse. Vi støtter kraftigt at samarbejdet forbedres. Meget af det handler om opfattelsen og kendskabet til Fælelesrådene i forvaltningen. Vi fornemmer at mange nyansatte ikke bliver ordentligt introduceret til hvad Fællesrådene er. Derfor oplever vi ofte ikke at blive rettidigt informeret og man glemmer at vi kan være en rigtig god kanal til at informere lokalområdet om diverse tiltag. I den forbindelse må man huske at vi er frivillige og at der derfor skal være gode lange tidsfrister. Vi har også oplevet at vi opfattes som en forlængelse af forvaltningen. Det er vi absolut ikke.
Det eneste punkt med et snert af opland i dette tema er ideen om udvalgsmøder i oplandsbyer. Det ser vi ikke som særligt væsentligt, da udvalgsmøderne jo typisk har sager fra alle dele af kommunen på dagsordenen.

Tema 2: Infrastruktur og byudvikling
Dette tema opfatter vi som centralt i forhold til oplandet. I sidste byrådsperiode blev der arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelser, men bortset fra de tre prototyper blev de øvrige områder presset igennem og med en meget varierende præsentation. Selvfølgelig er det vigtigt med det lokale præg. Men layout bør koordineres, så det ikke ligner en samling reklameaviser… Et mere velstruktureret arbejde bydes velkommen.
På infrastrukturområdet hilser vi også en øget aktivitet velkommen. Dog er vi noget skeptisk overfor delemobilitetsløsninger “ovenfra”. Det er prøvet flere gange med meget lille vedvarende effekt. Disse løsninger skal opdyrkes fra græsrødderne.
Og så vil vi endnu en gang pege på de beklagelige reduktioner af den offentlige transport, som letbanen har medført.

Tema 3: Kultur og fritidstilbud
(ikke specifikt for oplandet)
Behovet for mødesteder er et alment problem og her hilser vi et øget fokus velkommen.

Tema 4: Kommunikation
(ikke specifikt for oplandet)
Man fokuserer her udelukkende på digitale løsninger. Det er imidlertid vores erfaring at papirløsninger fortsat har langt den største gennemslagskraft. Så det er underligt at de slet ikke er inddraget i anbefalingerne. Flere lokalområder har velfungerende lokalblade og vi vil opfordre til at man støtter at alle lokalområder får etableret et lokalblad - hvor reklamer skal have en meget begrænset plads, da bladene skal fokusere på information om lokalområdet.
Der skal selvfølgelig også arbejdes med de digitale løsninger og vi kan støtte ideen om at alle lokalsamfund (ikke bare oplandsbyerne) får en underside (eller rettere et undertræ) på aarhus.dk
Vi anser værdien af infoskærme for meget begrænset. Der kan ikke være ret meget andet end nogle få overskrifter og selv med dette vil de fleste blot opleve en tilfældig oplysning, som de ofte slet ikke har noget forhold til. Man står ikke og ser loopet af oplysninger, men kaster et blik på den og haster forbi.
Det er fint nok at arbejde med digitale mødesteder. Men der er set stort redaktørproblem hvis det ikke skal drukne i mudderkastning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup

Indsendt

01/06/2021 21:57

Sagsnummer

HS8750173

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Åby Åbyhøj Beder - Malling Brabrand - Gellerup Harlev - Framlev Hårup - Mejlby Hasle Hasselager - Kolt Hele kommunen Hjortshøj Holme - Højbjerg - Skåde Lisbjerg Lystrup-Elsted-Nye Mårslet Midtbyen Sabro - Borum Skejby-Christiansbjerg Skæring - Egå Skødstrup - Løgten Solbjerg Stavtrup - Ormslev Tilst - Brabrand Nord Tranbjerg Trige - Spørring Vejlby-Risskov Viby
Hørings-id

H307

Kontakt

Marianne Bjerg Hansen

AC-fuldmægtig

E: hbjma@aarhus.dk

 

Vil du vide mere?

Oplandsudvalgets hjemmeside