Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Høringssvar til temaplan om arealer til alle boligtyper

HØRINGSSVAR til temaplan fra Aarhus Kommune. Udarbejdet 21. juni 2021

AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER
Der er i planen udpeget 13 steder til nye arealudlæg, men det mest bynære, naturskønne og infrastrukturelt mest velbeliggende område mangler i planen, nemlig Ølsted Bakker, syd for Ølsted by.
Hvorfor gå over åen efter vand?

Arealerne er i dag klassificeret som perspektivområde og omfatter et område på godt 42 Ha, smukt kuperet og skrånende mod syd.

I samarbejde med byplanlægger Territorium og landskabsarkitekterne Schønherr er der udarbejdet en omfattende og visionær helhedsplan for området med op til 6 nye landsbybebyggelser.

Baggrunden for planerne har været et stærkt ønske fra grundejeren om at skabe boligformer og samværsformer for alle slags beboere – unge, gamle, børnefamilier, enlige og kollektivister – til priser som ellers kun findes i nabokommunerne. Alt i tæt kontakt med naturen og med landsbyånden som drivende inspirationsfaktor.
Bebyggelsesprocenter tænkes maksimeret til 35 %, så der bliver mulighed for store områder til leg, ophold, fælles dyrkning, dyrehold, motion, boldspil, fauna, søer etc.

Se det fulde projektmateriale på www.ølsted-bakker.dk og vurder selv vision, dogmer og bebyggelsesplaner. Ideerne differentierer sig meget fra sove- og pendlerbyerne, for her skal der leves og leges i pagt med naturen, samt skabes nærvær og sammenhold i bebyggelsesklyngerne gennem mulige fællesaktiviteter.

Husumgård som ligger midt i området er tænkt som et af aktivitetshusene, hvor kun fantasien sætter grænser for’ hvad der kan indrettes til fællesskabets brug. Her tænkes fælleskøkken, festlokaler, værksteder, dyrehold, legeområder, mini arbejdspladser, mødelokaler, fælles gårdbutik o. lign.

I forbindelse med planens gennemførelse vil der blive etableret betydelig skovrejsning – i sig selv værdifuldt for området og Aarhus i det hele taget.

En del af arealet er netop solgt fra til omfattende byggeri for Jysk Teknologisk Institut, hvilket vil kunne udgøre et perfekt samspil mellem arbejdspladser og boligtilbud.

Vi er overbeviste om, at de mulige botilbud som lejer eller ejer vil kunne være medvirkende til reducering af fraflyttende børnefamilier fra kommunen og ligefrem kunne tiltrække nye borgere.

Venlig hilsen
Ølsted Byudvikling ApS, Mickey Jensen, tlf. 27 85 35 31, mail mj@kronjyskindustri.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mickey Jensen

Indsendt

21/06/2021 13:56

Sagsnummer

HS5205581

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.