Gå til hovedindhold

Arealer til alle boligtyper

Vi vil imødekomme efterspørgslen på arealer til forskellige boligtyper og samtidig bidrage til velfungerende lokalsamfund, hvor en større del af byudviklingen sker i de fritliggende bysamfund. Derfor udlægger vi nu nye arealer til boliger i 13 forskellige lokalsamfund.

Temaplanen har et dobbeltformål, som er knyttet til boligpolitikken. Den skal for det første medvirke til at imødekomme efterspørgslen på arealer til forskellige boligtyper. Her i forhold til grunde til de borgere, der ønsker at forblive i Aarhus Kommune eller flytte hertil, og som ønsker en fritliggende bolig i vores mindre bysamfund. For det andet skal temaplanen bidrage til velfungerende lokalsamfund og at en større del af byudviklingen sker i de fritliggende bysamfund. Gennem tilførsel af nye borgere skabes grundlag for flere og bedre funktioner og endnu mere liv i disse byer. Temaplanen er således et spor, der supplerer arbejdet med den koncentrerede boligbygning i midtbyen og vækstakserne samt etablering af de nye bysamfund.

Baggrunden for dette nye spor er, at vi gennem en årrække har set en fraflytning af børnefamilier, der gerne har villet bosætte sig i Aarhus ved at bygge en bolig på egen grund. Disse har imidlertid været en begrænset ressource i Aarhus Kommune, og vi vil med denne plan skabe et grundlag for, at fritliggende boliger også fremadrettet kan tilbydes i Aarhus Kommune.

Læs mere i forslaget til Temaplan om arealer til alle boligtyper i nedenstående pdf.
Læs hele miljørapporten i nedenstående pdf.

Du kan også se de udlagte arealer på kommunens digitale kort - klik her.

Byrådet besluttede den 10. juni 2021 at sende forslag til temaplan om arealer til alle boligtyper (sag nr. 39). Link til byrådssagen - klik her.

Mindretaludtalelser
Der foreligger mindretalsudtalelser fra nedenstående partier, som ønskes vedlagt i den offentlige høring om temaplanen Arealer til alle boligtyper.
Læs mindretalsudtalelserne i forslag til temaplanen i nedenstående pdf. 
Bemærk, at mindretalsudtalelse fra SF ved en fejl først er tilføjet den 17. juni 2021. 

  • Mindretalsudtalelse fra hhv. Viggo Jonasen (Enhedslisten) og Dorthe Borgkvist (uden for parti)  
    Mindretalsudtalelsen vedrører foreslåede arealer i Hjortshøj.
     
  • Mindretalsudtalelse fra SF
    Mindretalsudtalelsen vedrører foreslåede arealer i Hjortshøj, samt følgeudgifter til infrastruktur, bl.a. udbygning af daginstitutioner, skoler, cykelstier, veje mm.

Materialer (2)

Høringssvar (51)

Byudvikling i Hjortshøj

Som beboer på Gammel Kirkevej i Hjortshøj har jeg en særlig interesse i planerne om yderligere byggeri på vejen. Vejen er smal og uden faciliteter for bløde trafikanter. I Temaplanen st...

Skærings kommende Vejnet

De nuværende kommuneplaner om at bygge mange flere huse i Skæring vil uden tvivl øge trafikken af ​​alle slags. Og det er ingen hemmelighed, at mere trafik er lig med flere ulykker af e...

Udstykning af AIH s landbrugsjord i Hjortshøj

Udstykning af jord i Andelssamfundet i Hjortshøj Som beboer i Andelssamfundet er jeg en af dem der har fulgt udviklingen siden samfundets spæde start i 1990. Gennem årene har talrige tu...

Byudvikling i Mårslet

Det indsendte projekt på Langballevej i Mårslet har ikke pt. fundet fremme, og det er da også helt naturligt, at der i den politiske og administrative proces skal ske en prioritering. I...

Udstykning af jord ved Andelssamfundet

Først og fremmest er det en dum idé ig virker ikke særlig gennemtænkt. Der bliver fortalt at virupskolen sagtens kan klare 70 nye familier. Men hvad med bøenehave og vuggestuerne. Det e...

Skæring Hedevej må ikke belastes mere

Der er allerede meget trafik på Skæring Hedevej og der køres alt for stærkt. Så Skæring Hedevej må ikke belastes mere.

Skæring nye udstykninger

Vi deler den store bekymring for de mange nye udstykninger med tilkørsel fra Skæring Hedevej. Skæring Hedevej er i forvejen underdimensioneret til den nuværende trafikbelastning og deru...

Udstykninger i Skærring

Det er vigtigt for mig, min familie og vores område at Skærring Hedevej ikke bliver en ny “motorvej” til disse udstykninger. Trafikken øges allerede markant af den nye lokalplan for Skæ...

Arealer til bebyggelse.

Jeg har gennem årene haft stor glæde af være tilknyttet andels samfundet som besøgende og frivillig hjælper i forskellige sammenhænge. Jeg mener at det er forkert at ødelægge en kultur...

Udstykning i hjortshøj

Min kæreste og jeg har for nyligt købt hus i hjortshøj og netop andelssamfundet har haft stor betydning for hvorfor vi vælger hjortshøj. Hvis man vælger at reducere andelssamfundet så a...

Udstykning af areal ved andelssamfundet

Det vil være ødelæggende at udstykke jorde omkring andelssamfundet - et af de få steder i Aarhus Kommune, hvor der er plads til det lidt mere skæve og ikke mindst eksperimenterende ift...

Udstykning af AIH's nuværende landbrugsareal til boliger

Valget af område til udstykning til boliger i Hjortshøj er dårligt i sin nuværende form. En stor del af det, der gør Hjortshøj til noget særligt, er aktiviteterne i forbindelse med AIH,...

Vedr. Forslag om ny bebyggelse i Hjortshøj

Hjortshøj kan noget helt særligt. Hjortshøj er landsby med levende landbrug lige midt inde i byen - der hvor børnehaver og skolebørn kan nå det - en af de måder vi kan sikre, at vores b...

Udstykning af jord, som AIH forpagter i Hjortshøj - nej tak

Som beboer i Hjortshøj gennem snart 30 år har jeg den største respekt for den vej og inspiration, som AiH (Andelssamfundet i Hjortshøj) tilbyder Hjortshøj, Aarhus, Danmark - Ja, hele Ve...

Bebyggelse på jord i Andelssamfundet i Hjortshøj

I disse år, hvor der bygges mange boliger, bliver naturperlerne færre og færre. I mange kommuner (inklusiv Aarhus kommune) prøver man endda at oprette nye natur områder, hvilket tager t...

Tilbageføring af jord i landzone til byzone, blandet boligbebyggelse

Dette forslag er et svar på Aarhus Kommunes Temaplan "Arealer til alle boligtyper", idet der tages udgangspunkt i en vision om at imødekomme efterspørgslen på arealer til forskellige bo...

Nye boligarealer - Hjortshøj

Kære politiker Efter at have boet i skønne Hjortshøj i godt 4 år, forstår jeg udmærket ønsket om flere byggegrunde så flere folk kan flytte hertil. Det er ikke nemt at finde et sted, hv...

Bofællesskaber, bæredygtig bosætning

Bofællesskab, bæredygtighed og verdensmål Se vedhæftet for uddybende information som er vedhæftet.

Temaplan om arealer til alle boligtyper 2021

Vedr. Andelssamfundets forpagtede arealer. Bevar jorden. I disse år lægges der mange kræfter i at oprette og bevare nationalparker. På tilsvarende vis kæmpes der i bynære samfund for at...

Andelssamfundets forpagtede arealer

For 20 år siden flyttede jeg til Hjortshøj for at blive en del af Andelssamfundet. Jeg var især tiltrukket af fællesskabet omkring de økologiske marker og det sociale liv omkring spisek...

Arealer til alle boligtyper

Kære politikere Vedrørende byggeplaner i Hjortshøj. Jeg er bosiddende i Hjortshøj og følger med stor interesse planerne for (tiltrængt) byudvikling i Hjortshøj. Min mand og jeg flyttede...

Byggegrunde i Tranbjerg

Synes det er godt for Tranbjerg med flere byggegrunde i Tranbjerg /Jegstrupvej .mange unge mennesker efterspørger byggegrunde

Byggegrunde i Tranbjerg

Synes det er godt for Tranbjerg med flere byggegrunde i Tranbjerg /Jegstrupvej .mange unge mennesker efterspørger byggegrunde

Afrunding af Solbjerg mod syd

Solbjerg har udviklet sig meget, og udvikler sig fortsat, mod nord, øst og syd – men der er ikke sket meget i de senere år i byens vestlige del udad Fastrupvej. Det gør nærværende proje...

Høringssvar

På vegne af grundejere for matrikel 6a, Skødstrup By, Skødstrup, vedlægges her høringssvar til Temaplan for Arealer til alle boligtyper.

Vedr. 300 boliger i Jegstrup

Nej tak til 300 boliger vest for Tranbjerg i Jegstrup. Det vil ødelægge den mangfoldige natur der er herude. Det er en transportvej for alle dyrene og hvis det bliver afskåret får områd...

Høringssvar til temaplan om arealer til alle boligtyper

HØRINGSSVAR til temaplan fra Aarhus Kommune. Udarbejdet 21. juni 2021 AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER Der er i planen udpeget 13 steder til nye arealudlæg, men det mest bynære, naturskønne...

AIHs nuværende arealer

Høringssvar ang. områder på AIHs nuværende arealer. Der kan være gode grunde til at bygge flere boliger i Aarhus Kommune, men vi synes det er dårlig ide at bygge boliger på det ovennævn...

AIHs nuværende arealer / temaplanens områder 380141BO Hjortshøj + 380142BO Hjortshøj

Herunder uddyber jeg flg. fire argumenter for hvorfor det er en rigtig dum ide at reducere Andelssamfundet i Hjortshøj (AIH). 1: Det er hensynsløst at reducere fællesskabets områder til...

Bebyggelse af bynært landbrug i Hjortshøj

Vi bor ikke selv i Andelssamfundet, men i Hjortshøj. Ikke desto mindre har Andelssamfundets landbrugsareal og den åbne adgang for hele Hjortshøj stor betydning for os og er til daglig g...

Grunde i Tranbjerg

Ja til udstykning af grunde i Tranbjerg. Jeg synes det er dejligt med væksten i byen, og mener at det er et godt sted til netop det.

Grunde i AiH / Hjortshøj

Nej tak til bebyggelse i Hjortshøj. Jeg er ung studerende i Aarhus og er vokset op i AiH, hvor jeg stadig ofte kommer på besøg med mine venner fra Aarhus. Jeg mærker i min generation en...

Hjortshøj

Vi er imod at de arealer, som andelssamfundet lejer og i en årrække har anvendt til fælles bedste for byen nu skal udstykkes til byggegrunde. Vi er imod udstykningen. Hilsen Søren og Li...

Nej tak til flere byggegrunde i Tranbjerg/Jegstrup

Jeg flyttede netop til dette område pga naturen, roen, freden og lokal planen for området lovede et område bygget op om temaet landsby samfund, hvilket i høj grad er lykkedes. Disse nye...

Godt nyt

Kunne kun klappe i mine hænder, da jeg første gang hørte om muligheden for at bygge et hus her i Hjortshøj by. Vi meget glade for at bo i byen og derfor er vi glade for at kommune har n...

Byvækst er kærkommen

Ja tak til grunde i Hjortshøj. Byvækst og udvikling er kærkommen, og som børnefamilie kunne, det være dejligt at få lov at bygge i skønne Hjortshøj. Der er nogle skønne grønne åndehulle...

Grunde i Hjortshøj

Det vil glæde mange børnefamilier hvis der endelig kom nogle grunde til salg i Hjortshøj, det er næsten umuligt at finde en grund nord for Aarhus med gode muligheder for offentlig trans...

300 grunde i det sydlige Tranbjerg ud mod Jegstrup

Nej tak. Tranbjerg skal ikke have 300 byggegrunde. Det går ud over naturen som skal bevares. Derudover er der jo ikke børnehaver mm. til alle de børn der vil komme til området. Tranbjer...

Arealer til alle boligtyper

Kære politikere Vi flyttede til Andelssamfundet i juli -19. Sammen havde vi et ønske om et liv med fællesskab, bæredygtighed og natur. Her lægger vi os helt tæt op ad en tydelig tendens...

Vedr. Bebyggelse i Hjortshøj

Hjortshøj er netop unikt bl.a ved at være lokalt og ikke at være for stort. Hvis der skal bygges yderligere i Hjortshøj, er der i forvejen masser af lejeboliger og dyre ejerboliger, men...

Hjortshøj - bebyggelse

70 nye boliger og dermed også mere trafik i Hjortshøj, det er da ikke muligt. Vejene omkring det påtænkte byggeri, er smalle og uden fortov.

Anmodning om ændret planlægning til boliger i Borum

Se vedhæftede høringssvar.

Nybyggerier i Tranbjerg

Nej til mere nyt...bevar vores dejlige natur i Tranbjerg...

Anmodning om udlægning af ejendommen, "Det Gamle Gartneri" ved Fårup til boliger for alle

Hermed fremsendes høringsbidrag til Temaplan - Arealer til alle boligtyper med anmodning om, at ejendommen beliggende Fårupvej 83, 8471 Sabro udlægges til boliger. Grundarealet udgør ca...

Bebyggelse på Aih’s lejede landbrugsareal.

Arealet er ikke bare en grønsagsmark, det er en livsstil som aih er primus motor for, og som smitter positivt af på hele byen. Der ud over er det uigennemtænkt at bygge nyt der. De to v...

Bebyggelse på Aih’s lejede landbrugsareal.

Arealet er ikke bare en grønsagsmark, det er en livsstil som aih er primus motor for, og som smitter positivt af på hele byen. Der ud over er det uigennemtænkt at bygge nyt der. De to v...

Bebyggelse på Aih’s lejede landbrugsareal.

Arealet er ikke bare en grønsagsmark, det er en livsstil som aih er primus motor for, og som smitter positivt af på hele byen. Der ud over er det uigennemtænkt at bygge nyt der. De to v...

Boliger i Hjortshøj - gerne, men undgå selvmålet

Der må meget gerne komme nye folk og boliger til Hjortshøj. Mange tilflyttere vælger at flytte til Hjortshøj (jeg selv og kæreste inkl.) netop pga. Andelsamfundet (AIH) og dens tilbud -...

Anmodning om planlægning for et attraktivt, naturnært boligområde i Tranbjerg

Se vedlagte høringssvar.

Aih

Bo formen i Aih er unikt . Eksperimenterende bofællesskab hvor alle kan inkluderes Der tages hensyn til borgere og natur. Den slags skal der også være plads til i Aarhus.

Andelssamfundets landbrugsjord

Min kæreste og jeg flyttede til Hjortshøj, fordi vi ønskede at vores kommende børn skulle være tæt på naturen. Hjortshøj kunne hamle op med attraktive områder i f.eks. Silkeborg, Skande...
28/07/2021 - 22:25

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.