Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Arealer til alle boligtyper

Vi vil imødekomme efterspørgslen på arealer til forskellige boligtyper og samtidig bidrage til velfungerende lokalsamfund, hvor en større del af byudviklingen sker i de fritliggende bysamfund. Derfor udlægger vi nu nye arealer til boliger i 13 forskellige lokalsamfund.

Temaplanen har et dobbeltformål, som er knyttet til boligpolitikken. Den skal for det første medvirke til at imødekomme efterspørgslen på arealer til forskellige boligtyper. Her i forhold til grunde til de borgere, der ønsker at forblive i Aarhus Kommune eller flytte hertil, og som ønsker en fritliggende bolig i vores mindre bysamfund. For det andet skal temaplanen bidrage til velfungerende lokalsamfund og at en større del af byudviklingen sker i de fritliggende bysamfund. Gennem tilførsel af nye borgere skabes grundlag for flere og bedre funktioner og endnu mere liv i disse byer. Temaplanen er således et spor, der supplerer arbejdet med den koncentrerede boligbygning i midtbyen og vækstakserne samt etablering af de nye bysamfund.

Baggrunden for dette nye spor er, at vi gennem en årrække har set en fraflytning af børnefamilier, der gerne har villet bosætte sig i Aarhus ved at bygge en bolig på egen grund. Disse har imidlertid været en begrænset ressource i Aarhus Kommune, og vi vil med denne plan skabe et grundlag for, at fritliggende boliger også fremadrettet kan tilbydes i Aarhus Kommune.

Læs mere i forslaget til Temaplan om arealer til alle boligtyper i nedenstående pdf.

Læs hele miljørapporten i nedenstående pdf.

Du kan også se de udlagte arealer på kommunens digitale kort - klik her.

Byrådet besluttede den 10. juni 2021 at sende forslag til temaplan om arealer til alle boligtyper (sag nr. 39). Link til byrådssagen - klik her.

Mindretaludtalelser

Der foreligger mindretalsudtalelser fra nedenstående partier, som ønskes vedlagt i den offentlige høring om temaplanen Arealer til alle boligtyper.

Læs mindretalsudtalelserne i forslag til temaplanen i nedenstående pdf. 

Bemærk, at mindretalsudtalelse fra SF ved en fejl først er tilføjet den 17. juni 2021. 

  • Mindretalsudtalelse fra hhv. Viggo Jonasen (Enhedslisten) og Dorthe Borgkvist (uden for parti)  

    Mindretalsudtalelsen vedrører foreslåede arealer i Hjortshøj.

     
  • Mindretalsudtalelse fra SF

    Mindretalsudtalelsen vedrører foreslåede arealer i Hjortshøj, samt følgeudgifter til infrastruktur, bl.a. udbygning af daginstitutioner, skoler, cykelstier, veje mm.

Materialer (2)

Høringssvar (615)

Fritliggende boliger i mindre bysamfund

Se vedhæftede.

Indsigelse - høring temaplan

Se vedhæftede.

Høringssvar ”arealer til alle boligtyper”

Se vedhæftede.

Høringssvar til Temaplan "Arealer til alle boligtyper"

Se vedhæftede. Anders Kjær Formand Mårslet Fællesråd

Sælg ikke en bæredygtig succes til parcelhusgrunde

Andelssamfundet blev placeret i Hjortshøj efter dialog med Århus Kommune, fordi der var mulighed for at arbejde for en bæredygtigt lokalsamfund med delvis selvforsyning på 100 ha f…

Hjortshøj – visdom i stedet for flere parcelhuse i Hjortshøj

Se vedhæftede.

Høringssvar vedr. by udvidelser i og omkring Sabro-Fårup

Se vedhæftede.

Skæring - Temaplan om Arealer til alle boligtyper

Skæring - Temaplan om Arealer til alle boligtyper Det vil da være et kæmpe tab for området med denne udvidelse. Vi mister blandt andet natur, biodiversitet dyreliv og vigtige…

Høringssvar - AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER

Ikke mange steder har folk mulighed for at være vidne til at lokalt bæredygtigt landbrug som det der findes i Andelssamfundet i Hjortshøj. Og folk kommer langvejs fra for at opleve…

Høringssvar vedr. skæring

Vi kan kun tilslutte os de mange høringssvar der allerede er indsendt, og mener heller ikke at infrastrukturen i Skæring kan bære en så stor udstykning og dermed en forøget trafik …

Høringssvar fra Parkvangens arbejdsgruppe

Se vedhæftede.

Naboindsigelse vedr. sagsnummer: HS 8818559

Naboindsigelse. Vi tilslutter os ordlyden af indsigelse nr: HS 5937032 - og tilslutter os, at projektet ikke godkendes. Med Venlig Hilsen Ulrikke Dahl Samt på vegne af: …

Arealer til alle boliger

Se vedhæftede.

Vedr. TEMAPLAN - Boliger til alle (Høringssvar frist 31.8.2021 kl. 23.59) Hørings id H320

Se vedhæftede.

Arealer i Hjortshøj

Arealer i Hjortshøj. Det er ubegribeligt, at Århus Kommune vil inddrage et område, som dyrkes økologisk og bruge det til udstykning af parcelhusgrunde. Det vil smadre et stort eng…

Udstykninger i Skæring

Vi er kritiske overfor kommunens meget lidt gennemarbejdede katalog over mulige udstykninger i Skæring. Langt hen ad vejen fremstår det som en skueproces, hvor de store linjer er t…

Genovervejelse af udstykningernes placering

Anmodning om genovervejelse af udstykningernes placering Som beboere I Hørret, ser vi en stor udfordring i at udstykningerne foreslås at ligge på nordsiden af Mårslet. Særligt d…

NEJ TAK TIL BEBYGGELSE AF NATURAREALER I HJORTSHØJ

Som et ungt menneske, der er opvokset i Andelssamfundet i Hjortshøj og har boet her i næsten hele mit liv, bliver jeg vemodig ved den nye temaplan og tanken om, hvis noget af jorde…

Hvordan hænger konvertering af økologisk landbrugsjord i Hjortshøj til parcelhusgrunde, sammen med kommunes Klimahandlingsplan?

Kære Bunyamin, Magistraten for teknik og miljø, Aarhus Kommune. I Andelssamfundet i Hjortshøj har vi økologisk landbrugsjord, der i 30 år har været dyrket bæredygtigt uden brug …

Nej til ny bebyggelse i Hjortshøj ved Gammel Kirkevej og Østergårdstoften

- Aarhus kommune taler med to tunge: På den ene side, viser Kommunen ved Festuge-udstillingen i Ridehuset netop nu hvordan der er planer om at fordoble de grønne områder frem til 2…

Hjortshøj

Som beboer gennem 25 år i Andelssamfundet i Hjortshøj må jeg gøre opmærksom på, at den værdi AiHs landbrugsjord har fået for beboere i hele Hjortshøj er opbygget gennem mange års k…

Byhuse i Fårup (send 3 gange nu)

Hermed forslag til etablering af bæredygtige landsbyhuse i Fårup.

Forslag til klog udbygning i Spørring

I forbindelse med Aarhus kommunes planer for Spørring det er oplagt at udvide arealerne for byudvikling således, at der kan komme flere tilflyttere til Spørring og ny bebyggelse ti…

Høringssvar vedr. temaplan for Sabro/Fårup/ Mundelstrup

Som beboer i den lille by Fårup, beliggende i skønne landlige omgivelser, med få naboer omkring vores ejendom og med udsigt til marker, så bekymrer de forskellige udstykningsforsla…

Skæring - Nej tak til udstykning af 420+ parceller

For at beskytte vores fantastiske natur her i Skæring og undgå kaotiske trafikale forhold i vores område, som allerede nu er hårdt belastet pga den nylige ændring fra sommerhusområ…

Høringssvar - Arealer til alle boligtyper_Tranbjerg

Hermed fremsendes høringssvar vedr. nyt boligområde vest for Tranbjerg. Med venlig hilsen Michael Lysbjerg Brund mib@k-lar.dk

Mårslet Nord, stop lige en gang

Mårslet er en dejlig og attraktiv by. Og den er ikke lukningstruet eller lider af mangel på udvikling. Men nu er den stor nok. Vejene i gennem byen samt tilkørselsvejene er allered…

På vegne af Parcelforeningen Hjortshøjvangen

Dybest set forstår vi ikke hvorfor yderligere bebyggelse i Hjortshøj by er en god ide. Såfremt man vil gennemtvinge en uønsket udvidelse, så HUSK at infrastrukturen skal kunne abs…

Skæring: Indsigelse til nyt boligområde

Adgangsvej via Skæring Hedevej til nyt boligområde: Skæring Hedevej er på nuværende tidspunkt en meget trafikeret og ofte også en farlig vej for bløde trafikanter, idet der bl.a i…

Temaplan for Arealer til alle boligtyper

Høringssvar vedhæftet som PDF

På vegne af Parcelforeningen Hjortshøjvangen

Dybest set forstår vi ikke hvorfor yderligere bebyggelse i Hjortshøj by er en god ide. Såfremt man vil gennemtvinge en uønsket udvidelse, så HUSK at infrastrukturen skal kunne abs…

Ny boligområder i Hjortshøj - Gammel Kirkevej

Påtænkt udbygning af Gammel Kirkevej i Hjortshøj Har stor forståelse for, at der også ved Hjortshøj skal være muligheder for at bygge nye boliger. Dog er det ikke rimeligt, at d…

Indsigelse og kommentar til temaplan - Hjortshøj

Hermed indsigelse ift. temaplanen - Hjortshøj. Vi er stærkt bekymret for planerne om nye parcelhus udstykninger i Hjortshøj. Dette er med tanke på den store mængde trafik der vi…

Nej til udstykning af 420 nye parceller i Skæring

I forvejen er der ofte for meget pres på skæring Hedevej, især i krydset ved Skæring Havvej. Ved det busstop, der er umiddelbart efter stikvejen til børnehaverne Skæringhus og Højv…

Skæring - udstykning af 420 nye parceller

Aarhus kommunes planer om udstykning af 420 nye parceller i Skæring hænger slet ikke sammen i forhold til trafik og miljø, og jeg kan ikke tilslutte mig planen. Et ønske om at l…

NEJ TAK til bebyggelse på landbrugsjorden ved Andelssamfundet i Hjortshøj

NEJ TAK til bebyggelse på landbrugsjorden ved Andelssamfundet i Hjortshøj. NEJ TAK til at bryde ned, hvad der er bygget op gennem mange år - økologisk landbrug, dyrehold, spor i …

Skæring – kommentarer til høring for arealer til alle boligtyper

Som beboer på Skæring Egager undrer det mig, at det overhoved kan lade sig gøre i oplægget for ny bebyggelse i Skæring, at foreslå at bruge Skæring Egager som adgangsvej til 420 ny…

Bevar Hjortshøj som unik landsby

Bevar Hjortshøj som unik landsby og ikke endnu et kæmpe parcelhusområde, som er tilfældet hos vores naboer i både Lystrup og Skødstrup. Lad Hjortshøj bibeholde sit særegne landsbym…

Indsigelse imod udstykningsplaner i Hjortshøj

Jeg er meget bekymret for planen om udstykning af grunde i Hjortshøj. Hjortshøj er et unikt lokalsamfund med en levende landsbyånd. Jeg frygter, det vil gå ud over denne ånd med …

Tag landbrugsjorden i Hjortshøj ud af planen

Det ville af så mange årsager være katastrofalt at inddrage det stykke natur i Hjortshøj, der er en del af planen. Landbrugsjorden der forpagtes af AIH er et meget vigtigt grønt ån…

Skæring

Indsigelse mod adgangsvej via Skæring Hedevej Adgangsvej via Skæring Hedevej til nyt boligområde: Skæring Hedevej er på nuværende tidspunkt en meget trafikeret og ofte også en …

8320 er Mårslet en skøn by

Mårslet har gennem de sidste snart 13-14 år haft mange borgermøder med masse af godt input til Kommunen ( via Mårslet fællesråd FU). Sikker på at kommunen har fået rigtig meget i…

8320 er Mårslet en skøn by

Mårslet har gennem de sidste snart 13-14 år haft mange borgermøder med masse af godt input til Kommunen ( via Mårslet fællesråd FU). Sikker på at kommunen har fået rigtig meget i…

8320 er Mårslet en skøn by

Mårslet har gennem de sidste snart 13-14 år haft mange borgermøder med masse af godt input til Kommunen ( via Mårslet fællesråd FU). Sikker på at kommunen har fået rigtig meget i…

SKÆRING - PLAN OM UDSTYKNING AF 420 NYE PARCELLER I OMRÅDET

Jeg er bekymret over den planlagte placering af et nyt parcelområde i Skæring med 420 parceller, da det vil lægge et yderligere pres på den i forvejen belastede og støj generende S…

Stop temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj - værn om den grønne omstilling

Høringssvar fra foreningen Bofællesskab.dk ’Temaplan: Arealer til alle boligtyper’ Dette høringssvar afgives på vegne af foreningen ”Bofællesskab.dk”. Bofællesskab.dk protest…

HJORTSHØJ

I Hjortshøj favner vi alle typer af borgere. Ejere og lejere. Børnefamilier og enlige. Alle boligformer. Men de seneste 10 år er byen vokset fra sin infrastruktur og sine instituti…

Hjortshøj. Ikke flere huse på landbrugsjorden som AiH forpagter.

Jeg er født og vokset op i Andelssamfundet. Men det er nok først nu, hvor omfanget af den globale klimakrise er åbenlys, at jeg for alvor sætter pris på den opvækst jeg fik i Ande…

Andelssamfundet i Hjortshøj – nej tak til nye boliger

Hjortshøj er en grøn og rolig stationsby, som har mange skønne områder: ikke mindst Andelssamfundet og dets omkringliggende landbrug, der er til stor glæde og gavn for dets naboer …

Nej til byggeri i Hjortshøj

Jeg mener, at det er en virkelig dårlig idé at bygge på den jord, som andelssamfundet i mange år har benyttet til dyrehold og grøntsagsdyrkning. Andelssamfundet har en kæmpe betydn…

Ny nordlig bebyggelse vil ændre Mårslets DNA

Indsigelse vedr. foreslået ny bebyggelse i det nordlige Mårslet Vi har i 20 år boet lige i kanten af Mårslet ud for de marker, der af Aarhus Kommune i temaplan ‘Areal til alle bol…

HØRINGSSVAR - NYT BOLIGOMRÅDE I STUDSTRUP

Nærværende oplæg vedrører etableringen af et nyt parcelhusområde langs Ny Studstrupvej ved Studstrup. Det ønskes med oplægget, at området indarbejdes i temaplanen for 'Arealer til…

Skæring: Nej til Tækker - Ja til Gandrup/Krabbe/Vang

Pablo Celis samt Gandrup/Krabbe/Vang er kommet med et rigtig godt høringssvar for evt. udbygning af Skæring (HS4780571). Forslaget binder by og natur sammen på en rigtig god måde. …

SKÆRING - INDSIGELSE MOD TÆKKER GROUPS OG ANDRE LODSEJERES HØRINGSSVAR

Tækker Group og andre lodsejeres forslag om at bebygge/udvikle hele området er radikalt anderledes og langt større i forhold til det, der pt. er høringsrunde på i den foreslåede Te…

Nej TAK til temaplanen for Hjortshøj.

Andelsboligforeningen, Østtoppens bestyrelse vil hermed gøre indsigelse mod planen om at inddrage de 16 ha til boligområde. I særlig grad, de 6 ha, som Andelssamfundet har leje…

SKÆRING - OPBAKNING TIL ALTERNATIV BELIGGENHED

Jeg støtter kraftigt op om Anders Bomholt, Søren Grosen, Mark Vang, Martin Vang og Jens Vangs høringssvar: HS9090412 Forslaget virker langt mere gennemtænkt end Tækker Groups - sa…

Skæring – nej til potentielle nye udstykninger

Natur og miljø: Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv.…

Skæring - plan om udstykning af 420 nye parceller i området

Vi gør hermed indsigelse mod udstykning af 420 parceller i Skæring, og dermed yderligere belastning af vejnettet. På Skæring Hedevej er der allerede nu så meget trafik, at det som …

Byudvikling i Mårslet

1) Ad nybyggeri Aarhus Byråd har et ønske om at bygge flere boliger i Aarhus Kommune for at imødekomme efterspørgslen på boliger og for at undgå, at gode skatteydere flytter til a…

NABOINDSIGELSE VEDR. INDSENDT HØRINGSSVAR ”DET GAMLE GARTNERI” FÅRUP, SAGS.NR. HS8818559

NABOINDSIGELSE VEDR. INDSENDT HØRINGSSVAR ”DET GAMLE GARTNERI” FÅRUP, SAGS.NR. HS8818559 Med reference til 3 øvrige naboindsigelser (sags.nr. HS5937032, HS9387303 og HS5279598) mo…

NABOINDSIGELSE VEDR. INDSENDT HØRINGSSVAR ”DET GAMLE GARTNERI” FÅRUP, SAGS.NR. HS8818559

NABOINDSIGELSE VEDR. INDSENDT HØRINGSSVAR ”DET GAMLE GARTNERI” FÅRUP, SAGS.NR. HS8818559 Med reference til 3 øvrige naboindsigelser (sags.nr. HS5937032, HS9387303 og HS5279598) mo…

NABOINDSIGELSE VEDR. INDSENDT HØRINGSSVAR ”DET GAMLE GARTNERI” FÅRUP, SAGS.NR. HS8818559

NABOINDSIGELSE VEDR. INDSENDT HØRINGSSVAR ”DET GAMLE GARTNERI” FÅRUP, SAGS.NR. HS8818559 Med reference til 3 øvrige naboindsigelser (sags.nr. HS5937032, HS9387303 og HS5279598) mo…

HJORTSHØJ

Jeg vil gerne gøre indsigelse imod, at der udstykkes grunde til parcelhusbyggeri i Hjortshøj på den landbrugsjord, som AiH i mange år har forpagtet og brugt på allerbedste vis til …

Foreslået bebyggelse ved Skæring strand

i øjeblikket er infrastrukturen omkring Skæring strand under voldsomt pres. Skæring hedevej og Skæring havvej er stærkt trafikerede i en grad, vejene slet ikke er bygget til. I kry…

Nej tak til at udrydde det som gør Hjortshøj populær

Inddrages landbrugsjorden, fjernes grise, høns, økologiske grøntsager, geder mm., Som er et udflugtssted og trækplaster for hele Hjortshøj. Det er virkelig en kortsigtet løsning at…

Skæring

Jeg skal tillade mig at komme med min mening om, at der foreslås etableret 420 (eller 800 på sigt) nye boliger i Skæring. Infrastruktur: I henhold til forslaget er der alene é…

Høringssvar vedr. arealer til alle boligtyper

Hermed fremsendes høringssvar til Arealer til alle boligtyper med ønske om at lade matrikel 1fn, Beder By, Beder indgå i temaplan: Arealer til alle boligtyper, Tillæg nr. 86 til …

Arealer til alle boligtyper. Naboindsigelse vedr. sagsnr. HS8818559 ”DET GAMLE GARTNERI”, FÅRUP

Høringssvar for - Arealer til alle boligtyper Naboindsigelse vedr. forslag ”DET GAMLE GARTNERI”, FÅRUP sagsnr. HS8818559 På baggrund af det indsendte høringsbidrag HS8818559 …

Skæring

Den skitserede plan fungerer ikke trafikalt. Aarhus Kommune anfører i øvrigt: “Baggrunden for dette nye spor er, at vi gennem en årrække har set en fraflytning af børnefamilier, de…

Kommune-​ og lokalplanlægning

Hjortshøj. Fjern Gammel Kirkevej og Østergårdstoften fra Temaplanen. Vi befinder os i en global krise med drivhuseffekt og global opvarmning. Aarhus kommune skriver i sin klima…

SKÆRING: Temaplan - arealer til alle boligtyper

Høringssvar til temaplanen: Arealer til alle boligtyper Skæring den 31/8-2021 Høringssvar vedrørende de nævnte arealer i Skæring Vi har med interesse læst forsla…

Skæring, Temaplan

Skæring Det er med stor bekymring og bestemt et demokratisk problem, når vi som borgere i Skæring, ikke er blevet bedre orienteret og inddraget i ft. Temaplanen, der vedrører Sk…

Skæring, Temaplan

Skæring Det er med stor bekymring og bestemt et demokratisk problem, når vi som borgere i Skæring, ikke er blevet bedre orienteret og inddraget i ft. Temaplanen, der vedrører Sk…

Skal temaplanforslagets arealudlægning i Hjortshøj bidrage til velfungerende lokalsamfund ? – så lyt til de lokale kræfter

Det undrer mig med de udpegede områder til bebyggelse i Hjortshøj. Ud af den bolig konference der for nylig er afholdt i Århus fremgår det bl.a. at man er i konkurrence om børnefam…

Perspektivarealet vest for Odder skal ledes ud gennem Beder-Beringvejen, så Oddervejen ikke belastes yderligere.

Alene med planlagte arealer til boligbyggeri øst for Oddervej er Malling på vej til at vokse med over 60 % inden for de næste 7-8 år. Det vil belast hele infrastrukturen. Instit…

HØRINGSSVAR - NYT BOLIGOMRÅDE I SEGALT

Nærværende oplæg vedrører etableringen af et nyt boligområde ved Segalt. Det ønskes med oplægget, at området indarbejdes i temaplanen for 'Arealer til alle boligtyper' samt inddra…

Vedr. Skæring Strand og fortsat nybyggeri!

Et unikt naturskønt område i Århus Kommune er allerede presset til sit yderste af ikke bæredygtigt nybyggeri, opført uden omtanke for områdets særlige charme og skønhed! Alt for me…

Indsigelse og kommentar til temaplan - Hjortshøj

Hermed laves indsigelse, se vedhæftet pdf.

Undgå endnu flere udbygninger på Andelssamfundet jord

I Aarhus temaplan om arealer til alle boligtype, er det lagt op at en del af Andelssamfundet (AiH) nuværende landbrugsareal skal bebygges med parcelhuse. Andelssamfundet skal all…

Tranbjerg

Tranbjerg er et utroligt dejligt område og vi hilser den kommende plan om udstykninger velkommen. Byggegrunde er en mangelvare og har været det de seneste år, for de mange børnefam…

Hjortshøj

Andelssamfundet og dets aktiviteter er noget, som jeg glæder mig over hver gang, jeg er i Hjortshøj. Det er noget godt og smukt, noget der skal fremmes. Eftertiden vil dømme de ans…

SKÆRING - Det er en ommer

Til Århus Kommune - Teknik og Miljø. Det er med en del undren og rynker (som blev dybere og dybere undervejs), at jeg har læst planerne for udbygning af Skæring med +400 boliger. I…

Høringssvar vedr. arealer til alle boligtyper Centralt i Aarhus

Vedr. udvikling af areal på Poul Martin Møllers Vej

Hjortshøj - andelssamfundet

Jeg mener, at det er en utrolig dårlig idé at bygge på den jord, som Andelssamfundet bruger til grøntsager og dyrehold. Andelssamfundet har en værdi for mange mennesker i Hjortshøj…

Vedr. arealer til alle boligtyper Beder

Ønske om tilføjelse af areal i Beder til byudvikling

KOMMENTAR/ SVAR TIL NR. 24 - Forslag om at afrunde Mårslet mod syd-øst

Der er stor interesse for at bosætte sig i Mårslet. Et attraktivt bysamfund med velfungerende offentlig service herunder sportsfaciliter og kapacitet på den lokale skole til fler…

Belastet infrastruktur

Den nuværende trafikkapacitet på Skæring Hedevej, Skæring Havvej samt krydset Grenåvej/Skæring Havvej er allerede i dag udfordret i de spidsbelastede morgen- og eftermiddagstimer. …

Vedr. arealer til alle boligtyper Sabro og Mundelstrup

Ønske om at medtage et areal i Sabro og Mundelstrup til udvikling af varieret boformer

Skæring Høringssvar

-Der foreslås bygget på arealer, der i dag er klassificeret som bevaringsværdigt landskab. Dette går stik imod de krav til byudvikling, som temaplanen indledes med. -der er i fo…

Høringssvar til forslag til Temaplan – Arealer til alle boligtyper

Vedhæftet fremsendes hermed - på vegne af 1927 Estate og MT Højgaard Projektudvikling A/S - et høringssvar til forslag til Temaplan – Arealer til alle boligtyper.

HØRINGSSVAR VEDR. TEMAPLAN OM AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER - MÅRSLET

Som tilflytter i Mårslet har gjort mig et par observationer. Trafikforholdene i Mårslet midtby er pressede, specielt i morgen og eftermiddagstimerne. Desuden har Mårslet brug f…

Vedr. arealer til alle boligtyper Lystrup

Ønske om inddragelse af et areal til varieret boformer i Lystrup

Nej tak til udstykning i Skæring

Hermed høringssvar. Vi er stærkt bekymret for planerne om nye parcelhus udstykninger i Skæring, da der med tydelighed ikke er tænkt over det kolossale mer pres på Skæring Hedeve…

Skæring høringssvar tilslutning

Vil gerne tilslutte mig høringssvar HS4780571

Skæring - Nej tak!!

Skæring Trafik Som beboer på Skæringvangen og med daglig færdsel på Skæring Hedevej må jeg istemme mig koret af røster, der ikke forstår Aarhus Kommunes forslag med udbygning a…

Skæring - planen om ekstra 420 parceller

Kommentar til Infrastruktur og trafik: Planen om ekstra 420 parceller vil betyde en voldsom belastning af vejnettet i og omkring Skæring,Skæring Egager, Skæring Hedevej og Skæri…

Skærinģ

Der er fuldstændigt uacceptabelt, at der overvejes at lade Skæring Hedevej/Skæring Egager blive hovedfærdselsåre til det nye byggeri. Der er i forvejen stort pres på Skæring Hedeve…

NET TAK til endnu flere boliger på Landbrugsjord v Andelssamfundet i Hjortshøj

Indsigelse vedr. forslag om endnu flere boliger på ”Andelssamfundets” landbrugsjord (udover de allerede planlagte 60/ Hjørnegrund)… Det er svært at sætte ord på, hvad landbrugsjo…

Skæring. Modsvar til Tækker / Lodsejeres temaplan/høringsvar

Jeg kan ikke tilslutte mig deres planer i Skæring Nord. Området forslået til 420 paraceller + det løse ?.. er ikke egnet. Tilgængelig materiale og timingen i offentliggørelse vir…

Høringssvar - Skæring Temaplan om Arealer til alle boligtyper

Kære kommune Da skæring skulle laves om til byzone, blev der brugt mange penge på at lave en lokalplan hvor der blev lagt stor vægt på at skæring skulle bi bevare den grønne natu…

Udlægning af jord i Mårslet

Det er en nødvendighed med plads til flere boliger for både Aarhus, men også lokalsamfundet i Mårslet, som også har interesse i tilflyttere. Småbyer der ikke udvikler sig og tilt…

HJORTSHØJ

Andelssamfundet og dets aktiviteter er noget, som jeg glæder mig over hver gang, jeg er i Hjortshøj. Det er noget godt og smukt, noget der skal fremmes. Eftertiden vil dømme de ans…

Andelssamfundet i Hjortshøjs jord

Høringssvar fra organisationsbestyrelsen for Lejerbo Århus. Aarhus 30 august 2021 Lejerbo Århus lægger vægt på at kunne udleje forskellige almene boliger i Aarhus. …

Nyt rammeområde for arealet adr. Koldkilde 2, 8520 Lystrup

Vedhæftet høringssvar, som bedes behandlet. Omhandler nyt rammeområde/lokalplanlægning af matriklen til parcelhusgrunde samt tæt lav byggeri. Med høringssvaret vil jeg foreslå, a…

Nej til Temaplanforslag om inddragelse af 16 ha i Hjortshøj med henblik på beboelse.

Som det må være politikerne bekendt blev der i 2017’s kommuneplan udlagt et større areal i Hjortshøjs sydlige bydel til boligbebyggelse. Der er her, 4 år efter, ikke gennemført nog…

Høringssvar vedr. arealer til alle boligtyper

Hermed fremsendes høringssvar til Arealer til alle boligtyper med ønske om at lade matrikel 15D og en del af 15A Fulden By, Beder indgå i temaplan: Arealer til alle boligtyper, Ti…

Indsigelse mod planerne for Skæring. Seks spørgsmål til politikerne

Høringssvar genfremsendes da vi efter to timer endnu ikke har fået bekræftelse på at det blev modtaget i første omgang. I lighed med mange andre borgere, ønsker vi forslaget om …

MÅRSLETS UDVIKLING

Jeg deltog i borgermødet d. 17 aug 2021 hvor kommunen fremlagde om byudviklingen nord for Mårslet ved Tranbjerggård, jeg synes det så spænde ud med de grønne og blå killer samt vej…

Bevar Tranbjergs Åndehuller

Høringssvar til temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” Rammeområde 210312 BO Bevar Tranbjergs Åndehuller: • Rekreativt naturområde for dyr og mennesker – Åndehullet • G…

SKÆRING - UDBYGNING AF OMRÅDET MED 420 PARCELLER

Hermed høringssvar fra Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst.

BYUDVIKLING I SOLBJERG, med tanke for helheden - ikke isoleret til boliger.

Som supplement til allerede indsendte forslag til temaplanen for Arealer til alle boligtyper, indsender jeg hermed yderligere bidrag til dialogen om udviklingen af Solbjerg, syd fo…

BYUDVIKLING I SOLBJERG, med tanke for helheden - ikke isoleret til boliger.

Som supplement til allerede indsendte forslag til temaplanen for Arealer til alle boligtyper, indsender jeg hermed yderligere bidrag til dialogen om udviklingen af Solbjerg, syd fo…

Skæring - en mangelfuld Temaplan

Vi er imod en udbygning Skæring som foreslået i nærværende Temaplan, da denne udviser en lang række problemer, som vi ikke føler er blevet taget grundigt nok vare om. Således fores…

HJORTSHØJ

Andelssamfundet i Hjortshøj er noget ganske særligt. At udstykke den jord, som her bliver dyrket til stor glæde for øvrige beboere i Hjortshøj er en meget kortsigtet plan. Det vil …

Høringssvar til forslag i andet høringssvar om arealerne omkring Egå Kirke, Gl. Egå

Menighedsrådet ved Egå Kirke vil gerne afgive høringssvar til forslaget i høringssvar HS6005299 fra Børge Sørensen, der repræsenterer Skagbs-Set-Up IVS omkring et forslag om udlægn…

Tranbjerg – byggeri på den grønne kile

Vedhæftet høringssvar vedr. byggeriet i Tranbjerg

Skæring - Indsigelse mod Tækker Groups og andre lodsejeres høringssvar.

Tækker Group og andre lodsejeres forslag om at bebygge/udvikle hele området er radikalt anderledes og langt større i forhold til det, der pt. er høringsrunde på i den foreslåede Te…

I Lisbjerg er vi helt og aldeles enige i temaplanens intentioner og imødekommer udviklingen med åbne arme

(Høringssvar også vedlagt som pdf) I Lisbjerg er vi helt og aldeles enige i temaplanens intentioner og imødekommer udviklingen med åbne arme Se afsendere af høringssvaret ned…

Skæring

Indsigelse mod udvidelse af Skæring Egager. Som boligejer med små børn og skolebørn vil jeg på klart anbefale en anden løsning i forhold til projektet med 420 villagrunde op til Sk…

Vedr. 420 nye parceller i Skæring Nord

Er meget i tvivl om, hvordan området fortsat er et grønt område med plads til alle. Vil Århus kommune stadig gerne være meget klima venlig, tænke grønne områder. Kan ikke se hvord…

Mårslet Øst

På vegne af bygherre fremsendes her høringssvar inkl. bilag til temaplanen vedr. udvikling af projektareal Mårslet Øst.

BLANDEDE BOLIGFORMER for alle generationer i BEDER BY

På vegne af ejerne af Beder Kirkesti 50 i Beder fremsendes hermed bidrag/høringssvar til temaplanen for Arealer til alle boligtyper. Vi står naturligvis til rådighed for uddybe…

BYUDVIKLING I MÅRSLET - med fokus på helhed og naturlige afrundinger til landskabet.

Vedhæftet høringssvar, supplerende bidrag til udviklingen af Mårslet. Dette bidrag supplerer allerede indsendte materialer til temaplanen for Arealer til alle boligtyper. Dette v…

Skæring Nord. Nej tak til Byggeplaner

Grundejerforeningen Villabyen Skæring Havbakker gør hermed indsigelse mod det fremsendte forslag til udstykning af 420 parceller, på sigt 800. Grundejerforeningen peger i stedet f…

Skæring Nord

Vedlagt høringssvar til udvikling af arealerne nord for Skæring. JS Group Holding har lodsejers fuldmagt til både at søge om at få inddraget matrikel 13f Skødstrup By, Skødstrup…

Projekt forslag til høring vedr. arealer til alle boligtyper - Skødstrup

Fabulas ønsker at byde ind med et projekt, der giver mulighed for at ændre Skødstrups afrunding mod øst og danne en ny kant ud mod det åbne land og Djurslandmotorvejen. Området er…

Udstykning i Skæring

Jeg er forundret og uforstående overfor, at man allerede nu, er afvisende overfor mulige tilkørselsforhold fra Grenåvej, men insisterer på at føre den gennem Skæring Hedevej. Der e…

Skæring. 420 nye parceller (på sigt 800)

SKÆRING: KOMMENTARER VEDRØRENDE 420 MULIGE NYE BOLIGER DET STØRSTE PROBLEM I SKÆRING ER INFRASTRUKTUREN. Og der er ingen plan for udbygning af vejnettet med de nye planer. …

Skæring Nord. Nej tak til udstykning af 420 nye parceller

Grundejerforeningen Villabyen Skæring Havbakker gør hermed indsigelse mod det fremsendt forslag om udstykning af 420 parceller, på sigt 800. Baggrunden for insigelsen er, forslage…

Projekt forslag til høring vedr. arealer til alle boligtyper

Fabulas ønsker at byde ind med et projekt, der giver mulighed for at ændre Skødstrups afrunding mod øst og danne en ny kant ud mod det åbne land og Djurslandmotorvejen. Området er…

Udstykning af 420 parcelhusgrunde i Skæring

Jeg er imod udstykningen. Det vil belaste områdets veje alt for meget. Nogle af de nuværende områder er pålagt restriktioner mht byggeprocent, højde på huse, hegn mod vejen m.v. fo…

Hjortshøj: Udstykningerne vil ødelægge byens helt særlige positive ånd og værdifulde arealer

Den udstykning af byggegrunde, som man overvejer at gennemføre i Hjortshøj, vil lægge et stort pres på lokalsamfundet, byens daginstitutioner og en i forvejen meget presset infrast…

Skæring

Jeg gør hermed indsigelse mod kommunens planer, om at udstykke 420 nye parceller i Skæring. Lokalområdet og infrastrukturen kan på ingen måde bære så mange nye husstande. Jeg kan i…

Nyt bysamfund i Kolt - Hasselager

På vegne af ALBOA, Fabulas, lodsejere og TMP-ARKITEKTUR anmodes der om at inddrage matriklerne 2o, 2z, samt delvist 3r og 11c til byudvikling. I et samarbejde mellem ALBOA, lo…

Byudvikling Mårslet Nord, infrastruktur og natur

Som beboere i Hørret i næsten 40 år er vi glade for Mårslet, dens udvikling og ikke mindst byens omkringliggende natur. Derfor ser vi med stor bekymring på de massive udbygningspl…

Mårslet, nej tak til 220 nye boliger ved Tranbjerggård

Vi gør hermed indsigelse mod udstykning af yderligere 220 boliger i Mårslet. Det er der tre grunde til. 1) Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune har i et høringssvar advar…

Høringssvar vedr. område i Mårslet

På vegne af ejerne af matrikel 6a og 6i, Mårslet By, Mårslet, vedhæftes her høringssvar til temaplanen.

Nej til udstykning af parcelhusgrunde på Andelssamfundet i Hjortshøjs landbrugsjord

En stor del af andelssamfundets identitet består af lanbrugs- og naturarealerne. Jeg er 20 år og har boet det meste af mit liv i andelssamfundet. Jeg har altid vidst at andelssam…

Mejlby, Hårup og Hjortshøj

Kære Teknik og Miljø. Det er dejligt at der er flere der på sigt gerne vil bo i Aarhus. Jeg er dog meget bekymret for trafikken på Mejlbyvej gennem Gammel Egå. Trafikken har være…

Skæring udstykning

Jeg gør hermed indsigelse mod planerne om udstykning af 420 nye parceller i Skæring. Fortætning med høje byggeprocenter og almindelige grundstørrelser, ødelægger det grønne isl…

Udfyldningsarealerne i Skæring til byzone.

På vegne af Peter Sommer Nielsen og Niels Sommer Nielsen, jf. vedlagte fuldmagt, anmodes hermed om ændring af udfyldningsarealerne i Skæring til byzone. Arealerne er stort set omgi…

Forslag til nyt byudviklingsprojekt ved Borum

Hermed indsendes høringssvar til temaplanen med forslag til nyt boligområde ved Borum Med venlig hilsen Michael

Temaplan: Arealer til alle boligtyper

HØRINGSSVAR Indsendt af Akademisk Arkitektforening Østjylland Aarhus Kommune Temaplan: Arealer til alle boligtyper Arkitektforeningen Østjylland har med interesse læst forslag …

SKÆRING. Kommentar vedr. HS8391694 Høringssvar fra Tækker Group.

I det af Cebra Aarhus indsendte høringssvar på vegne af Tækker Group og øvrige grundejere, præsenteres i Diagram 2 et løsningsforslag med en gennemgående overordnet vej gående fra …

Høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017

Se vedhæftede

Skæring

Jeg gør hermed indsigelse mod kommunens planer om at udstykke 420 nye parceller i Skæring. Lokalområdet og infrastrukturen kan umuligt bære opførelse af så mange nye huse. Je…

Indsigelse mod planlagt udbygning af Skæring

SKÆRING iNDSIGELSE MOD OPFØRELSE AF 420 BOLIGER - SAMT FORSLAG TIL ALTERNATIV PLACERING HVIS SKÆRING SKAL UDBYGGES SAMT KOMMENTARER TIL HS8391694 FRA TÆKKER GROUP Man kan som b…

Det Gamle Gartneri-Fårup

Da vi har erfaret der er ansøgt om et større byggeri på Fårupvej 83 8471 Sabro ,og dette byggeri mener vi ikke hører til i forbindelse med vores landsby, så det vil vi protestere i…

Indsigelse mod planlagt udbygning af Skæring

Se vedhæftede høringssvar som pdf.

Indsigelse mod planlagt udbygning af Skæring

Se vedhæftede høringssvar som pdf.

1 plans boliger i Sabro

Sabro mangler 1 plans boliger til den del af de nuværende indbyggere, som gerne vil i noget mindre/ og blive boende i lokalsamfundet, efter et boligsalg. Der er kun få 1 plans mind…

Arealer til alle boligtyper

Tranbjerg Fællesråd har med interesse fulgt med i dialogen omkring den nye Temaplan; ”Arealer til alle boligtyper”, og har nedenstående høringssvar til planen. Først og fremme…

SKÆRING - Opbakning til alternativ beliggenhed

Jeg støtter kraftigt op om Pablo Celis høringssvar: HS4780571 Forslaget virker langt mere gennemtænkt end Tækker Groups - samtidig med at det giver en balance ml Skæring Øst og Ve…

Skæring

Jeg gør hermed indsigelse mod kommunens planer, om at udstykke 420 nye parceller i Skæring. Lokalområdet og infrastrukturen kan på ingen måde bære så mange nye husstande. Jeg kan i…

Område 320120BO og 3220121BO Ny udstykning Mårslet Nord

Som barnefødt årgang 1952 og bosiddende i barndomshjemmet Jelshøjvej 108 har jeg naturligvis fulgt og oplevet Mårslets udvikling med mange nye borgere og mange faciliteter der følg…

Indsigelse mod planer i Skæring

Dette er en indsigelse mod de nye planer som flere parceller i Skæring. Specielt mod Tækker Groups høringssvar - som vil ændre et helt område med fredet grønne arealer. Først og fr…

Skæring

Se vedhæftede høringssvar som pdf.

Undgå udstykning direkte op af bevaringsværdigt landskab ved Mårslet

Hørret, 30. august 2021 Høringssvar til Temaplan – Alle boligtyper Undgå udstykning direkte op ad bevaringsværdigt landskab ved Mårslet Jeg vil generelt fraråde udstykning…

Skæring - indsigelser i forhold til planer om udstykning

Kære Aarhus Kommune m.fl. Jeg vil gerne takke nej til planerne om udstykning i Skæring. Jeg taler som privatperson for min husstand, der tæller 2 voksne og 3 børn/unge, 1 kat …

Egå Møllevej, Arealer til alle boligtyper

Vi er fem lodsejere langs Egå Møllevej, der ønsker at omdanne ca. 42Ha landbrugsjord om til den mest meningsfulde landsby. Da det vil være den mest naturlige retning for en byudvik…

SKÆRING - Indsigelse i forhold til planer om anlæggelse af nyt boligområde i Skæring

Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse i forhold til planerne om at anlægge et nyt boligområde i Skæring med Skæring Egager som eneste adgangsvej. Skæring Hedevej ikke rumme mere tra…

Andelssamfundet i Hjortshøj

Jeg er vokset op i AIH og nød som barn friheden ved at kunne gå på opdagelse og lege i naturen i området. AIH er et unikt sted og et fristed for mange med dets natur og rummelighe…

LØS: Nej til inddragelse af økologisk landbrugsjord i Andelssamfundet

Høringssvar fra Landsforeningen for Økosamfund: ’Temaplan: Arealer til alle boligtyper’ Dette høringssvar afgives på vegne af foreningen Landsforeningen for Økosamfund (LØS). L…

Udbygning Mårslet

Der er flere gode argumenter for at tilslutte sig planerne for udbygning af Mårslet nord fo byen, da jeg mener det løser flere udfordringer: 1) Der er behov for boliger i Aarhus o…

Medtagelse af matr.nr. 2hx Hjelmager By, Skødstrup

På vegne af ejerne af matr.nr. 2hx Hjelmager By, Skødstrup Peter Carlsen og Christian Carlsen fremsendes hermed forslag om, at Aarhus Kommune indarbejder matr.nr. 2hx Hjelmager By,…

Medtagelse af matr.nre. 1a og 2ha Hjelmager By, Skødstrup

På vegne af ejerne af matr.nre. 1a og 2ha Hjelmager By, Skødstrup Peter Carlsen og Christian Carlsen genfremsendes, jf. bilag 1, hermed forslag om, at Aarhus Kommune indarbejder ma…

Skæring - høringssvar

I lyset af den nys pågåede omlægning af sommerhusområde til helårsområde, og de problemer/udfordringer, der blev påpeget i den anledning, ser jeg mig ikke i stand til at bakke fors…

Bevar Skærings grønne natur og dyrelivet

Høringssvar Bevar Skærings grønne natur og dyrelivet Det der gør mig allermest ked af det ved Temaplanen "Arealer til alle boligtyper", er den måde, man vil plastre store områ…

Ønskede ændringer til rammeområde 210601BO ved Jegstrupvej, Tranbjerg

Rammeområdet 210601BO i den kommende kommuneplanramme er placeret vest for Tranbjerg og nord for den nye Beder Bering vej. Vores interesse er særligt for den sydøstlige del af ramm…

Spændende projekt

Jeg har fulgt udviklingen af Mårslet/Tranbjerg de sidste 16 år og kan varmt anbefale at videreføre planer for udvikling og udstykninger i området nord for Mårslet. Det vil ikke ba…

Spændende projekt

Jeg har fulgt udviklingen af Mårslet/Tranbjerg de sidste 16 år og kan varmt anbefale at videreføre planer for udvikling og udstykninger i området nord for Mårslet. Det vil ikke ba…

Indsigelse vedr. foreslået udstykning nord for Mårslet

Mårslet og omegn er et dejligt sted at bo og vi kan godt forstå at folk ønsker at flytte til. Vores ønske er blot, at det sker i et tempo og med en klar og grundig planlægning fra …

Høringssvar

På vegne af grundejer Jens Lövschall Dörner, fremsendes hermed ønske om udvikling af erhvervsområde mellem Skæring og Skødstrup på matrikel 20d, Skødstrup By, Skødstrup. Høringsvar…

Solbjerg – behov for flere seniorboliger – ikke for flere udstykninger til børnefamilier

I løbet af de sidste 20 år er der flyttet mange børnefamilier til Solbjerg, fordi Århus kommune har solgt grunde i store udstykninger. Denne befolkningstilvækst har generelt gavnet…

Naboindsigelse: Det Gamle Gartneri, Fårup

Indsigelse vedr. ’Det Gamle Gartneri’, Fårup Vi har med stor overraskelse læst anmodningen om, at ejendommen Fårupvej 83, 8471 Sabro udlægges til boliger. En plan, som desuden e…

Plan om Nye boliger i Skæring

Jeg gør hermed indsigelse i forhold til planer om anlæggelse af nyt boligområde i Skæring. Lokalområdet og infrastrukturen kan på ingen måde bære så mange nye husstande. Ydermere s…

Nye parcelgrunde i Hjortshøj

Som borger i Hjortshøj vil jeg opponere stærkt imod opførslen af nye parceller i byens grønne hjerte. Byens grønne lomme forpagtes ganske vist af AIH, men alle byens borgere har gl…

Høringssvar

På vegne af Jens Løvschall Dörner fremsendes hermed ønske om byudvikling i Hjortshøj på matrikel 7m Hjortshøj By, Hjortshøj og etablering af rekreative arealer på 5a Hjortshøj By, …

Skæring - høringssvar mod Tækker Groups høringssvar

Nu er det lidt mere synligt for alle at planen hele tiden har været at udbygge i mindre bider og slutteligt overtage hele området. Tak fordi at I bekender kulør. Kortene er på …

Skæring - høringssvar mod Tækker Groups høringssvar

Nu er det lidt mere synligt for alle at planen hele tiden har været at udbygge i mindre bider og slutteligt overtage hele området. Tak fordi at I bekender kulør. Kortene er på …

Naboindsigelser vedr. det indsendte høringssvar ”Det gamle gartneri”, Fårup Sags.nr. HS8818559

FÅRUP. Naboindsigelser vedr. det indsendte høringssvar ”Det gamle gartneri”, Fårup. Sags.nr. HS8818559 Høringssvar er også vedhæftet som pdf. På baggrund af det indsendte høri…

Skødstrup Vest

Med forslaget til Skødstrup Vest skabes der mulighed for at udvikle et nyt byområde som en attraktiv grøn kant for Skødstrup By mod vest. Formålet er at skabe arealer til alle bo…

Idrætsfaciliteter i Solbjerg

Høringssvar – Arealer til alle boligtyper – Hørings-id H320 Dette høringssvar indgives på vegne af Solbjerg Idrætsforening og har til hensigt at belyse foreningens indstilling til…

SKÆRING - indsigelse mod at lade erhvervslivet diktere omfang og placering af beboelser

I Kommuneplan 2017, som er det retningsgivende dokument og udgangspunktet for byudvikling, har politikerne opsat og vedtaget rammer for, hvordan byen skal udvikle sig. Heri hedder …

SKÆRING - indsigelse mod opførelse af 420 boliger

I vedhæftede fil gør Grundejerforeningen SKærbo hermed indsigelse mod kommunens planer om at opføre 420 boliger i Skæring.

SKÆRING - indsigelse mod opførelse af 420 boligere på bekostning af bynær natur

Jeg gør hermed indsigelse mod kommunens planer om at opføre 420 boliger i Skæring. Vores bynære natur er et af vores største aktiver, og er både med til at tiltrække og fastholde b…

Byudvikling, Harlev Syd

Høringssvaret er indsendt på vegne af jordejere på matrikel 6a Tåstrup By, Harlev, Jens Ove Sørensen og matrikel 16f Tåstrup By, Harlev, AlmenBo Aarhus. Udviklingsområdet I fo…

Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforums svar til høring om temaplan for Arealer til alle boligtyper

Se det vedhæftede høringssvar.

Ønske om byudvikling i Stavtrup

På vegne af grundejer Skovgaarden, Viby ApS, fremsendes hermed ønske om byudvikling i Stavtrup, Råhøjvej 20. Se venligst vedhæftede høringssvar.

Fortsat støtte til ny by vest for Malling

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup er helt med på at der skal være byudvikling i alle dele af kommunen. Vi har således støttet tanken om en ny by vest for Malling lige fra u…

Høringssvar Temaplan for Sabro og Mundelstrup

Svaret også vedhæftet som PDF-fil **************************** Vi har med interesse læst Temaplanen for nye boligområder i Sabro og Mundelstrup. Grundlæggende kan vi støtte en u…

Skæring Forslag til alternativ beliggenhed samt kommentarer til HS8391694 fra Tækker Group

Skæring - Høringsvar til Temaplan Man kan som borger undres over Temaplanen i sin helhed. Vi har som skatteydere betalt dyrt for en letbane og alligevel vælger kommunen at byu…

Ingen parcelhuse ved AIH

AIH er et dejligt naturligt lille økologisk og miljøvenligt samfund som markerer gode og vigtige værdier, både i forhold til mennesker og natur. Derfor er det vigtigt at naturen, m…

Skæring

Skæring - Høringsvar til Temaplan Man kan som borger undres over Temaplanen i sin helhed. Vi har som skatteydere betalt dyrt for en letbane og alligevel vælger kommunen at by…

Tækkergroups høringssvar vedr. Skæring

Tilslutter mig i den grad nedenstående HS8997988: Mvh Torben Christensen SKÆRING - INDSIGELSE VEDR. HØRINGSSVAR HS8391694 FRA TÆKKER GROUPJeg har som andre borgere i Skæring, i…

Indsigelse mod yderligere udvidelse af Mårslet nord.

Jeg finder ikke Simseks og Tranbjergsgårds forslag om 220 nye boliger og ikke mindst en nordlig ringvej, særligt visionært - og samtidig forringes levekvaliteten for det vestlige M…

Hjortshøj - Kære politikere, der er sket en fejl !

Kære politikere i Aarhus byråd Jeg tror der er sket en alvorlig fejl i Temaplan ”Arealer til alle boligtyper” - en fejl jeg tror I må have overset, og derfor hurtigt bør få rett…

Udbygning af Skæring med 420 paraceller

Med nedenstående indsatte fra et andet høringssvar HS0754936, vil jeg gerne bringe min bekymring og stærke undren tilkende i forhold til både den mangelfulde proces og inddragelse,…

Skærings skoleveje er allerede belastede

Vi er meget utilfredse med de foreslåede planer om udstykning af 420 parceller i Skæring Nord. Der er mange aspekter af den foreslåede temaplan, som ikke er gennemtænkte. Desuden f…

Nybyg i Andelssamfundet i Hjortshøj

Jeg er en nær ven af en beboerfamilie i andelssamfundet i Hjortshøj. Jeg har besøgt stedet og ser vigtigheden af opretholdelse af stedets værdier.

Den foreslåede temaplan vil forhindre at Andelssamfundet i Hjortshøj kan afprøve demonstrere visionær og bæredygtig energiforsyn

Den foreslåede Temaplan "Arealer til alle boligtyper" vil forhindre at Andelssamfundet i Hjortshøj kan afprøve og demonstrere en visionær og bæredygtig energiforsyning med varme fr…

Hjortshøj

Vimby Fonden ønsker fortsat at udvikle aktiviteter, fællesskab og arbejdspladser til glæde for både lokalområde og Aarhus kommune – og en del af de muligheder bliver ødelagt, hvis …

Nej tak til boliger i pileskoven i Hjortshøj

Et par grunde til at i ikke skal bygge boliger i pileskoven i Hjortshøj: 1 jeg synes det er fuldstændig åndssvagt. 2 mange er imod det, så hvorfor skal i gøre det. 3 Det er ik…

Nye boliger i Mårslet Nord

Tak, til Aarhus Kommune for en gennemarbejdet fremlæggelse af helhedsplanen for udbygning og byudvikling i Mårslet, på borgermødet d. 17. August 2021. En helhedsplan, som jeg ople…

Hjortshøj. NEJ til flere boliger på Gammel Kirkevej

Grundejerforeningen Bogruppe 8 Gammel Kirkevej 144-166 8530 Hjortshøj Grundejerforeningen Bogruppe 8 er en selvstændig uafhængig grundejerforening bestående af 11 private gru…

Skæring

Natur og miljø: Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv.…

Skæring: Kommentarer vedrørende 420 mulige nye boliger

Infrastruktur: Jeg mener ikke, at man har vurderet de udfordringer, som en udstykning, bestående af 420 parceller i Skæring vil betyde: Der er ca. 600 husnumre i den del af Skæri…

Uheldige trafikale konsekvenser af udstykning ved Mårslet

Mårslet, den 30.8.2021 Til Aarhus Kommune Høringssvar vedr. Temaplan – Alle boligtyper Jeg frygter, at den foreslåede udstykning nord for Mårslet vil få nogle trafikale …

Høringssvar ifm inddragelse af økologisk landbrugsjord i Andelssamfundet

Dette høringssvar afgives på vegne af foreningen "Praktisk Økologi". Praktisk Økologi protesterer mod temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj. I Praktisk Økologi arbejder vi …

SKÆRING - INDSIGELSE VEDR. HØRINGSSVAR HS8391694 FRA TÆKKER GROUP

Jeg er målløs og vil på det kraftigste opfordre til, at Aarhus Kommune ser bort fra Tækker Groups forslag, da det fuldstændigt ændrer præmissen for de foreslåede områder i Temaplan…

Byudvidelse, Mårslet, Nej tak!

Jeg er klart imod en yderligere udvidelse af Mårslet. Jeg har som beboer i Frøkærparken, siden 1993 fulgt byens udvikling, og mener ikke der skal bygges yderligere nord for Tranbje…

Skæring - kommentar vedr. trafikforhold mv.

Hoslagt har vi uploadet vores høringssvar på i alt 10 sider.

Udstykning Mårslet Nord og foreslået ringvej herom

Vi undres og bekymres over det foreslåede projekt. Som bosiddende i sognets ældste landsby Hørret med en unik placering og kulturhistorie i ådalslandskabet spoleres nu det sidst…

Indsigelse mod byudvikling nord for Mårslet og særligt øst for Jelshøjvej i Mårslet

Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse mod forslaget om byudvikling nord for Mårslet og særligt øst for Jelshøjvej nord for Mårslet. Jeg er ikke imod, at Mårslet udvides, men udvi…

Skæring, nej tak til byggeplaner

Jeg er mod byggeplanerne i Skæring. Det vil gå ud over en fantastisk natur og biodiversitet. Hvis politikkerne i Aarhus har en ægte grøn profil vil de aldrig kunne støtte byggeplan…

Skæring - Kommentar vedr. høringssvar HS8391694 fra Tækker Group

Jeg har i dag med stor overraskelse set, at tækkergroup midt i høringsprocessen deler en endnu mere omfattende plan for udbygning af Skæring, der omfatter et areal, der er 3-4 gang…

Indsigelse med høringssvar H320

Vi er blevet bekendtgjort med høringssvar vedrørende Børupvej 440, 8310 Tranbjerg. Forslaget vedrører opføring af 168 boliger af diverse størrelser til 300 mennesker. Det er vigtig…

Høringssvar til AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER vedr. planerne i Hjortshøj

Som en frivillig forening med over 200 medlemmer i Hjortshøj med fokus på friluftsliv, udeliv og natur har det stor værdi for os, at der i lokalområdet er naturområder, hvor børn o…

Skæring

Trist læsning med planerne om ny bebyggelse i Skæring. Området har en fantastisk natur med stor biodiversitet som det vil gå ud over. Sådanne områder skal beskyttes og ikke nedlægg…

Stærkt bekymrede mht. grønne områder og vejføring i Skæring

Grundejerforeningen Skæringparken (dækkende det meste af Skæring Parkvej og hele Skæring Kirkevej, dog ikke Skæring Kirke) er bekymrede over forslag til arealudlæg i Skæring. . V…

Indsigelse mod udstykning af 220 boliger på Tranbjerggårdsvej, Mårslet.

Vi ser med meget stor bekymring på Århus kommune og lokalpolitiker Jens Thomsens planer om op mod 220 nye boliger i Mårslet. Det samlede antal nye boliger, der er planlagt i Mårsle…

Boligerne i Mårslet

Vi er et ældre ægtepar som har boet i Mårslet siden 1966, hvor vi byggede vores hus. Nu er tiden snart kommet, hvor vi skal tænke på, at få en mindre bolig, så derfor kunne vi god…

Kommentarer til temaplan Hjortshøj

Jeg henstiller til, at de foreslåede arealer i Hjortshøj tages ud af temaplanen. Mit udgangspunkt er Hjortshøj, men temaerne for mine indsigelser gælder bredt i hele kommunen. Ove…

Skæring

Vi er modstandere af byggeplanerne i Skæring. Skæring Hedevej er stærkt trafikeret, smal og uden cykelsti. Den krydses dagligt af mange skolebørn. En udbygning af området med øg…

Indsigelse mod høringssvar vedr. seniorboliger ”SeniorBo” i Gl. Egå, HS6005299.

Grundejerforeningen Egå Engdal, CVR. 36112158 beliggende på Egå Engvej i Gl. Egå skal hermed gøre indsigelse med nævnte forslag (høringssvar) om ”SeniorBo” i Gl. Egå. I sin helhed …

Skæring

Ved gennemlæsning af temaplanen forekommer det absurd at der ikke planlægges efter eksisterende infrastrukturforhold, natur, borgere og andre hensyn, men nærmere efter hvilke marke…

Nye boliger ved Jegstrup/Tranbjerg - forslag til forbedret kollektiv trafik

Høringssvar til Temaplan: Arealer til alle boligtyper - Området Tranbjerg Det vil være positivt at udvide et område ved Tranbjerg med mindre parceller til forskellige boligtyper…

Skæring - Høringssvar fra Grundejerforeningen Skæringvangen/Skæring Egager vedr. Temaplan om arealer til alle boligtyper

På vegne af grundejerne i grundejerforeningen Skæringvangen/Skæring Egager finder I vedhæftet vores fælles holdning til planerne om at udstykke op til 420 parceller i Skæring. Skær…

Indsigelses mod temaplan for udbygning nord for Mårslet

Jeg har svært ved at forstå, at man påtænker udbygning mod nord. Vi har et fantastisk vindue ud i det bakkede landskab. Både når man kommer fra Mårslet, og ligeledes ind mod Mårsl…

Udlæg af boligområde ved Onsholtgårdsvej

På vegne af vor bygherre lodsejer Jens Jørgen Dyrbjerg, Damagervej 10, 8260 Viby J fremsender vi vedhæftede høringssvar til Temaplan for Arealer til alle Boligtyper.

Høringssvar vedr. arealer til alle boligtyper

På vegne af grundejer er vedhæftet høringssvar.

Udstykning af 220 parceller i Mårslet ved Tranbjerggård

Hvis Mårslet skal udvides, burde det være oplagt at udvide syd for Mårslet i forbindelse med Beder Bering vejen. Hvorfor skal Mårslet og Tranbjerg smeltes sammen. Naturskønne områd…

Skæring

Jeg fatter ikke man vil ødelægge så meget natur og genere så mange mennesker med den plan på 420 ny bebyggelse som Tækker med kommunes velsignelse vil opfører ved Skæring strand. K…

Høringssvar for "Areal til alle boliger"

BYSTRATEGI TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Karen Blixens Boulevard 7 8200 Brabrand AREALER FOR ALLE BOLIGTYPER / Tillæg nr. 86 til Kommuneplanen 2017 Høringssvar til Temaplane…

Nyt boligområde i Stavtrup - med fokus på naturoplevelser og reduktion af støj fra motorvejen

Den almene boligorganisation ALBOA giver hermed sin opbakning til en tidligere indsendt ansøgning i forbindelse med planstrategidebatten i 2019. Ansøgningen blev indsendt af grunde…

Høringssvar til Temaplan - arealer til alle boligtyper

På vegne af Tækker Group samt en række grundejere hermed høringssvar for Skæring jf. vedhæftede filer.

Skæring - demografisk udvikling, infrastruktur og biodiversitet

Demografisk udvikling: Jeg mener, at man, set i lyset af de i stigende grad nationale, særligt regionale og lokale demografiske udviklinger, som vi ser i (netto)tilflyttere til Øst…

Ønskede ændringer til rammeområde 210313BO ved Ingerslevvej, Tranbjerg

Rammeområdet 210313BO i den kommende kommuneplanramme er placeret i den sydvestlige del af Tranbjerg, i forlængelse af et nyere boligområde. Vi ønsker at udvide rammen mod sydøst …

Fløjstrupvej 81 Malling, Skovlunden - Et grønt fællesskab

I forlængelse af tidligere fremsendte forslag vedr. Fløjstrupvej 81 i Malling, og efterfølgende fremlæggelse på Teknisk udvalgsmøde, fremsendes her et bearbejdet forslag over områd…

Område 320120BO og 320121BO ny udstykning Mårslet nord

Område 320120BO og 320121BO ny udstykning Mårslet nord Gammel Mårsletbeboer gennem ca. 45 år. Mangeårigt medlem af Mårslet Fællesråd og deltaget i foreningslivet gennem rigtig m…

Skæring

Skæring og fremtiden. Jeg er ikke imod at vi i Aarhus kommune er visionære, men lad os bruge vores sunde fornuft. Gøre det smart med hensyn til natur, miljø, lokale påvirkninger o…

beskyttelse af drikkevand

Høringssvar / Boliger for alle Til Aarhus Byråd Nyt byområde hen over de mest sårbare indvindingsområder i Malling Vest vil være ødelæggende for grundvandet Byrådet opfor…

Høringssvar - Malling

Se venligst vedlagte høringssvar.

Byudvikling Trige øst

Indledningsvist et par spørgsmål til Aarhus kommune Har kommunen egentlig været ude at besigtige de pågældende områder, inden de er udvalgt? Når jorden, som kommunen har udpege…

Modsvar til høringssvar 320, Utilsigtet og farlig fodgængertrafik ved letbanen.

Fodgængere vælger oftest den korteste vej. Allerede i dag ses en del baneoverløbere fra nordøst (Gartnervænget) mod sydvest cirka 300 – 400 meter nord for Tranbjerg Station. Sandsy…

Nye parceller i Skæring

Mit hjerte bløder, ved tanken om at dyreliv og vegetation bliver totalt ødelagt. Pas nu på naturen, den er ikke til at oprette igen!

Hjortshøj udstykning

Jeg skriver, da det bekymrer mig meget, at der er tale om at udstykke jordarelaer i Hjortshøj, der lige nu fungere som vores fælles mark. Jeg bor i Hjortshøj og har de sidste 6 år…

Nyt landsbyfællesskab i Gl. Egå

Der er i dag stor efterspørgsel på gode selvstændige boliger i Aarhus Kommune. Her vil det aktuelle område være en god måde hvorpå at imødekomme denne efterspørgsel. Det er et …

Hjortshøj, Temaplan

Nej tak, til inddragelse af 6 Ha.af Andelssamfundets lejede jorder mhp.beboelsesbyggeri. Bevar byens grønne åndehuller, hele Andelssamfundets område, Østergårdsgrunden og område…

AiH

Jeg skriver for at gøre opmærksom på, hvor stor betydning AiH har for Hjortshøjs borgere, også de der, som jeg, ikke bor i AiH. Det er derfor bekymrende og ærgeligt, at der er plan…

Udstykning Mårslet Nord

Som en glad nytilflytter, der har luret et godt stykke tid for at finde ly i det populære Mårslet, finder jeg kommunens udstykningsplan for Mårslet nordøst meget positiv. I forho…

vedr. temaplan Skæring.

I temaplanen for Skæring ser jeg nogle voldsomme indgreb i infrastrukturen i hele Skæring området. I de 21 år jeg har boet her, har jeg over årene kun oplevet en stærk intensiveri…

Mårsletplanen udstykninger ved Tranbjerggård

Gammel Mårsletbeboer. Byplanen kan tilsluttes, den rummer innovation og er en fremtidsorienteret boligudstykning med mange gode tiltag til byen. Den ligger rigtigt til Aarhus, og h…

Bevar det enestående

Det er med stor bekymring, at der nu overvejes at bryde en gammel aftale, om at Andelssamfundet netop skulle ligge i Hjortshøj, fordi kommunen synes, det var en god ide at forpagte…

AiH skal ikke blandes med alm. parcelhuse

I over 20 år er jeg vokset op i Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH), hvor jeg har nydt dets variationer af alternative boliger og alternative mennesker. Jeg synes ikke parcelhuse pas…

Mårsletplanen

Gammel Mårsletbeboer. Byplanen kan tilsluttes, den rummer innovation og er en fremtidsorienteret boligudstykning med mange gode tiltag til byen. Den ligger rigtigt til Aarhus, og h…

Trafikforhold - Skæring

Jeg hilser et velovervejet udviklingsprojekt velkommen. Ved udstykning af op mod 420 boligenheder i Skæring, vil betyde en øget belastning af vores infrastruktur. Det må i dag s…

Ølsted Bakker - Liv og aktivitet

Som tillæg til høringssvar af 21.06.2021, hvor den unikke projektide beskrives, har vi udformet tillæg for yderligere beskrivelse af forhold, som indgår i projektet. De blandede l…

Bevar Andelssamfundet i Hjortshøj

Andelssamfundet repræsenterer en unik kombination af fællesskab , miljøbevidsthed og social ansvarlighed Andelssamfundet er vel et slags laboratorium for alternative boformer , de…

Bevar Andelssamfundet i Hjortshøj

Andelssamfundet repræsenterer en unik kombination af fællesskab , miljøbevidsthed og social ansvarlighed Andelssamfundet er vel et slags laboratorium for alternative boformer , de…

Mårslet planen - et vigtigt element for fastholdelse af ressourcestærke familier i Aarhus kommune

Det er dejligt at se der er mange gode forslag i den kommende temaplan for boliger til de mange børnefamilier. Som jeg selv om min familie forlader mange ressoucestærke børnefamili…

Inddragelse af områdets kirker

Aarhus Stiftsøvrighed har modtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 86, Temaplan om arealer til alle boligtyper. Stiftsøvrigheden skal venligst gøre kommunen opmærksom på, at m…

Bekymring vedr. planerne ved Andelssamfundet i Hjortshøj

Som lærer på Virupskolen i Hjortshøj og som borger i byen, ser jeg med bekymring på planerne vedr. det tiltænkte byggeri ved Andelssamfundet i Hjortshøj. Både som underviser og som…

Skæring - Udbygning af området med 420 parceller

Det er med stor bekymring at der evt. skal tilføjes 420 parceller til området med tilkørsel via Skæring Egager. Det vil betyde at der vil blive en 10 dobling af trafikken ved ud-kø…

Protest mod yderligere bebyggelse i Hjortshøj

Vi er en lille grundejerforening i Hjortshøj (11 huse, 38 beboere), der ligger mellem Gammel Kirkevej og markerne - de marker Andelssamfundet gennem flere år har forpagtet. I sin t…

Høringssvar på vegne Hanne Ejlersgaard/Stender Gruppen

Se vedhæftede høringssvar.

Lokalplan for 420 boliger i Skæring

For kort tid siden blev der lavet en bevarende lokalplan for skæring strand. Det helt store tema og ønske fra beboernes side var at bevare det grønne skovlige præg og den skønne, …

Skæring

Ved placering af de 420 boliger i Skæring vil der blive en meget stor belastning af Skæring Hedevej trafikalt. Der er i forvejen en stor belastning af vejen fra Skæring Strand områ…

Skæring

Jeg forstår ikke placeringen af det planlagte parcelområde i Skæring med 420 parceller af 2 årsager, trafikale forhold samt ødelæggelse af det grønne område. Trafikalt er Skæring …

Nej til HS2933306, som slagter naturen og presser omkringliggende bebyggelse

Der er indsendt et svar HS2933306, som anmoder om at optage et område af Tranbjerg til bebyggelse i et af de absolut få steder i området, hvor der er en mikroskopisk rest af natur.…

Protest imod temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj

Jeg protesterer på det kraftigste imod temaplanforslagets arealudlæg i og omkring Hjortshøj. Temaplanen i sin nuværende form er uden hjemmel i Hjortshøj-beboernes ønsker for omg…

Skæring

Jeg vil dele min bekymring for den manglende hensyntagen til den øgede trafik som udbygningen i Skæring vil medføre. Skæring Hedevej og Skæring Havvej ud til Grenåvej er allerede i…

Ustykning i Mårslet

Århus Kommune har som erklæret vækstmål at vokse til 450.000 indbyggere inden 2050. Et mål som ikke diskuteres, men tages som en selvfølge. For at opnå målet presser kommunen på, o…

Udstykning i Hjotshøj

Kære politiker Jeg forstår udmærket godt ønsket om flere byggegrunde I vores skønne by, men synes placeringen og infrastrukturen ikke er gennemtænkt: 1. Det er en skam at nog…

Vedr. Udbygning af Mårslet - Tranbjerggård, Hørretløkken og Jelshøjvej

Jeg synes det er en rigtig positiv mulighed for Mårslet at få flere indbyggere i byen, samt give muligheden for de eksisterende at flytte i noget nyt. Det vil samtidig betyde …

Skæring

Hej Vi må tilslutte os den store bekymring der er omkring det nye parcelhusområde i skæring. Vi velkommer gerne alle nye beboer i skæring om omegn, men det skal ske på et holdba…

Solbjerg - sammenhæng til Ballen

Hvis det udpegede areal ved Solbjerg skal bebygges, er det vigtigt at sørge for, at koble landsbyen Ballen op på de nye stiforbindelser. Ballen ligger utrolig tæt på det udpegede o…

Bevar landbrugsarealerne omkring Andelssamfundet i Hjortshøj

AIH og lokale kræfter i Hjortshøj har igennem mange år lagt store kræfter i udvikling af et helt unikt miljø med fokus på bæredygtighed, mangfoldighed, inklusion og fællesskab, til…

Skæring

Jeg erklærer mig enig i vedhæftede høringssvar

Skæring

Mht. udstykningen planlagt i Skæring vil jeg have lov til at ytre min mening - og det er et absolut NEJ. Vi er flyttet til Skæring netop pga. naturen og roen her. Der er stadig mul…

Skæring

Det er det mest frygtelige forslag der længe er fremlagt. Der er ikke tænkt på natur, infra struktur eller borgerne i Skæring.

Skæring

Det er det mest frygtelige forslag der længe er fremlagt. Der er ikke tænkt på natur, infra struktur eller borgerne i Skæring.

Udstykning i Skæring

Kære kommune, Efter at have læst materialet omkring den ønskede udstykning i Skæring, bliver jeg nødt til at komme med et høringssvar. Flere ting bekymrer mig, men mest er det den…

Høringssvar om den udemokratiske høringsproces

Se venligst vedlagte høringssvar.

Udstykning i Hjortshøj

UDSTYKNING I HJORTSHØJ Jeg er imod de fremlagte forslag om udstykning i Hjortshøj af to årsager. 1. TRAFIK: Hjortshøj by er i forvejen belastet på byens små landsbyveje, og …

Høringssvar vedr. Temaplan om arealer til alle boligtyper - Mårslet

Skal Aarhus kommune fortsat kunne tilbyde nye unge familier et reelt alternativ til nabokommunerne, ser jeg den nye Temaplan om arealer til alle boligtyper, og vedtagelsen heraf, s…

Høringssvar indsendt af SF Aarhus' emmegruppe for Grøn omstilling

Temaplan: Arealer til alle boligtyper Aarhus Kommune SFs emnegruppe for Grøn omstilling konstaterer at den fremlagte temaplan skrotter Kommuneplan 2017´s ambitioner om bæredyg…

Udstykning i Mårslet ved Tranbjerggård

En ny udstykning vil være sund for Mårslet, da det længe har været svært at få byggegrunde i området, hvorfor det også er svært at tiltrække børnefamilier. Flere børnefamilier til …

Udstykning ved Tranbjerggård, Mårslet

Hvis Mårslet fortsat skal være et attraktivt sted at bo, er det en nødvendighed, at der kommer flere boliger, da det for nuværende er for svært at komme ind på boligmarkedet i byen…

Skæring: Høringssvar omhandlende antallet af boliger samt risiko for øget tung trafik i lokalområdet

Se venligst vedhæftede høringssvar.

Bebyggelse i Hjortshøj en dårlig ide

Der er planer om at bebygge dele af den jord som kommunen forpagter til Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH). Det er ikke en god ide fordi parcelhuse ikke er i tråd med AiHs initiativ…

nyt boligområde ved solbjerg

Materiale til : Temaplan århus kommune / solbjerg forslag Jeg foreslår hermed et nyt boligområde i forbindelse med eksisterende boligområde ved solbjerg øst. Se vedhæftede PD…

Skæring - kommentarer til Aarhus kommunes Temaplan

Se venligst vedhæftede fil

Mårslet, udstykning ved Trandbjerggård

Kære Rette Vedkommende Vi er en familie med to børn; en pige på 7 og en dreng på 4. Vi bor i dag i et rækkehus på Obstruphøjen (i den del af Mårslet, der ligger op ad Tranbjerg…

Tilkørsel til grenåvej

Jeg kan ikke forstå hvorfor der ikke kan findes en anden mulighed for tilkørsel til Grenåvej det bliver ganske umulig med den trafik på skæring hedevej prøv at tænke jer hvor stor …

Bevar de grønne områder i Skæring - find andet sted til de 420 parceller

Når der ikke er en plan for at bebygge i mere bynæreområder er det vel åbentlyst at man vil trække alt det man kan af ud af sådan et projekt i området på bekostning af dyrelivet. H…

Bevar de grønne områder i Skæring - find andet sted til de 420 parceller

Når der ikke er en plan for at bebygge i mere bynæreområder er det vel åbentlyst at man vil trække alt det man kan af ud af sådan et projekt i området på bekostning af dyrelivet. H…

Høringssvar vedr. arealer til alle boligtyper - Sabro

Vedhæftet er høringssvar til forslag til temaplan, arealer til alle boligtyper - Sabro.

Udbygning af Skæring

Det forekommer ret tydeligt, at man ikke har set området ved selvsyn, inden man planlagde udbygningen af 420 parcelhusgrunde ved Skæring strand. Men der er ingen tvivl om, for os …

Naturen ved Hørretløkken/Mårslet

Bedre biodiversitet ved evt. nyt byggeri i Hørretløkken Da jeg en stor del af mit liv har boet ret tæt på Jelshøjvej både syd og nord for det berørte område, kende…

Mårslet

Vi undre os over at det for kort tid siden kasserede forslag om 220 byggegrunde på Tranbjerggårdsvej, nu pludselig ser ud til, at kunne godkendes. Hvorfor blev forslaget i første o…

Udstykning i Mårslet

Som ny-tilflytter og opvokset i Mårslet byder vi udstykningen i Mårslet velkommen. Vi anser denne udstykning som en betydelig grund til, at valget er faldet på netop Mårslet som fr…

De planlagte parceller ved Grenåvej/Skovlundvej

Fokus er dels de i forvejen problematiske trafikforhold i Skæring-området - dels ødelæggelse af et stykke natur, der af mange bruges rekreativt (gå-,cykle-, løbeture). Århus plastr…

Høringssvar vedr. arealer til alle boligtyper

Hermed høringssvar på vegne af Byhøjengen 57 og 59 i 8380 Trige

Høringsforslag til byudvikling Segalt, Skødstrup

Se vedlagte PDF.

Skæring

I lyset af at Mobilitetsafdelingen ved Aarhus Kommune skriver/vurderer nedenstående i et internt notat, finder jeg det helt og aldeles uforståeligt at Aarhus Kommune foreslår en ud…

Bebyggelse i Hjortshøj

Nej tak til bebyggelse på AiH’s landbrugsjord!

420 nye boliger Skæring

Nej tak til flere boliger i skæring. Kan det betale sig at skrive dette høringssvar, eller er der allerede indirekte trukket afgørelse… Vi skal passe på vores natur og de fredede …

Nej til afvikling af grønne områder i Skæring

Som spejderleder oplever jeg ugentligt hvor værdifulde de “grønne arealer” i Skæring er både for for børn og unge og voksne, og hvor få af disse områder, der reelt er tilbage. Jeg …

Nej til boliger

Naturen skal ikke ødelægges!!!!!! Så der skal ikke være boliger!!!!

Nej tak til udstykning af grunde i AIH Hjortshøj

Nej tak til udstykning af grunde i AIH Hjortshøj!

Nej til Bebyggelse i AIH i Hjortshøj!

Vi er fuldstændig chokerede og uforstående overfor forslaget om bebygge landbrugsarealer i AIH i Hjortshøj. I øjeblikket opføres på landsplan en hel del andelsfællesskaber hvor ide…

Boliger ved Skæring Egager

Stemmer NEJ til flere boliger i dette områder. Med venlig hilsen Steen Schrøder Nielsen

Nej tak til parcelhuse midt i Andelssamfundet i Hjortshøj

Jeg skriver for at sige NEJ TAK til parcelhuse i landbrugsarealerne Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH). Jeg er barn af AiH og har boet her siden jeg var 4 år gammel. Nu er jeg 17…

Nej tak til boligområder midt i Andelssamfundet i Hjortshøj

Jeg skriver for at sige NEJ TAK til parcelhuse i landbrugsarealerne Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH). Jeg er barn af AiH og har boet her siden jeg var 4 år gammel. Nu er jeg 17…

Bevar den friske luft, fælleskabet og pladsen til at være til. Bevar vores jord i Hjorthøj.

Hjortshøj er en fantastisk by uden tvivl, og så mange mennesker som muligt skal have mulighed for at opleve samme glæde af byen, som jeg har haft i de år, hvor jeg har boet blandt …

Vi ønsker ikke byudvikling på den jord vi ejer langs Jelshøjvej i Mårslet

Vi har ved en tilfældighed opdaget, at vores jord er udtaget til temaplan/byudvikling i Mårslet. Det ville jo havde været både korrekt og moralsk rigtig, at kommunen havde henvendt…

420 huse/ Skæring

På vegne af Grundejerforeningen Skæring Hede Nord kommer her vort høringssvar: I lyset af den nys pågåede omlægning af sommerhusområde til helårsområde og de problemer/udfordringer…

Boliger i Skæring

Vi har erfaret at Aarhus Kommune påtænker at give tilladelse til etablering af op til 420 boliger i et område nord for Skæring Hedevej. Forslaget indebærer bl. a. at der skal etab…

Solbjerg

Håber I vil tænke jer godt om inden I indrager området mod Astrup Mose til bebyggelse . Der tales i disse tider meget om biodiversitet og beskyttelse af den oprindelige natur . Al…

Solbjerg

Håber I vil tænke jer godt om inden I indrager området mod Astrup Mose til bebyggelse . Der tales i disse tider meget om biodiversitet og beskyttelse af den oprindelige natur . Al…

Udstykning i Hjortshøj

Hjortshøj er vokset kraftigt i de 21 år, vi har boet her. Det betyder et stort trafikalt pres f.eks. Ned gennem den gamle del af byen. Endnu flere biler, vil øge denne belastni…

Ved Aarhus Kommune at de har noget andre kommuner kun drømmer om?

Andelssamfundet i Hjortshøj er helt unikt. I vores søgen på et godt sted at bosætte os og stifte familie søgte vi specifikt efter bofællesskaber med fokus på bæredygtighed og en fo…

SKÆRING. Høringssvar fra Sussie Bahn Skæring Egager 1. Vedr. Temaplan om arealer til alle boligtyper.

Høringssvar vedhæftet som fil.

Indsigelse mod Børge Sørensens forslag HS6005299 om SeniorBo i Gammel Egå fra lokale beboere

Indsigelse mod Børge Sørensens forslag om SeniorBo Beboerne på Stendigevej, Nordre Kringelvej og Enghaven ønsker særligt at gøre indsigelse mod Børge Sørensens høringssvar HS60052…

Ja tak til bevarelse af natur og økologisk jord i Hjortshøj.

Hjortshøj er jo et dejligt sted at bo, så jeg kan godt forstå at der skal være plads til at flere kan flytte her til. Det virker dog meget uigennemtænkt at fjerne noget af det som …

Arealer til alle boligtyper

Høringssvar. Landsforeningen Det Fælles Bedste protesterer mod temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj. • Det vil få en klar negativ indvirkning på klima- og biodiversitet i …

Udstykninger i Andelssamfundet, Hjortshøj

Ved at lave 70 udstykninger på den jord, der i dag forpagtes af Andelssamfundet, mener jeg, at Byrådet gør Hjortshøj til et mindre attraktivt lokalsamfund. Man fjerner simpelt hen …

Mårslet - udstykning ved Hørretløkken og Jelhsøj (Tranbjerggård)

Kære Aarhus Kommune Min familie og jeg bor i dag på skønne Obstruphøjen i Mårslet som grænser op til Tranbjerg, og vi mener at en udstykning ved Hørretløkken og Jelshøj er meget…

Bebyggelse på økologisk dyrket jord i Hjortshøj

Det giver ikke mening at bygge huse på jord, som mange mennesker har brugt næsten 30 år på at opdyrke økologisk. Hjortshøj må rumme andre muligheder end lige dette stykke jord. Sto…

Løgringe - Nej Tak!

For nogle år siden vedtog Aarhus Kommune, at løgringsvækst af omegnsbyerne til Aarhus skulle ophøre. Det var der mange gode grunde til, fx at landet mellem byerne forsvandt og at a…

Bebyggelse nord for Mårslet

Forslaget om bebyggelse nord for Mårslet virker uigennemtænkt af flere grunde: 1) Der er i forslaget ikke taget højde for, at Mårslet skole ikke kan rumme børn fra de 220 husstand…

Andelssamfundets jorde

Bevar gerne muligheden for at mange fremtidige generationer kan komme til jorden. Generationer kan sammen høste erfaringer, oplevelser, erkendelser med dyrkning af den livgivende j…

420 nye boliger i naturskønt område i skæring

Det er for mig fuldstændig ubegribeligt, hvordan man den ene hånd skriver om bevaringsværdige rekreative åndehuller i de bynære område og med den anden hånd foreslår bebyggelse af …

Bevar er unikt område i Hjortshøj.

Kære Aarhus kommune. At ødelægge Andelssamfundet i Hjortshøj,som planlægges med bebyggelse af Østergårdstoften, Hjortshøj, er meget kortsigtet og uigennemtænk. Andelssamfundet …

Kommune og lokalplanlægning. Hjortshøj.

Alle vi børn i Bulderby. Hvem kender ikke Astrid Lindgrens skønne fortællinger om, hvordan det kan være, når man som barn får lov til, at vokse op i dejlige landlige omgivelser. Je…

Forslag til udvikling af areal til boliger på Hjortshøjvej 119

På vegne af ejeren anmodes hermed om, at Hjortshøjvej 119 inddrages i temaplanen og den efterfølgende kommuneplan. Der er udarbejdet en støjrapport, så der er sikkerhed for, at de …

Økosamfundets grundlag forsvinder

Jeg er meget uforstående for beslutningen om at inddrage Økolandsbyens landbrugsjord til beboelse. Det var mit indtryk, at kommunen var positivt stillet overfor det eksperiment, de…

Udvidelse af Mårslet

Udstykning i Mårslet er et rigtig sundt og fornuftig valg for byen fordi, - Byens foreningsliv har godt af tilflyttere - Det er svært at få en grund i Mårslet, som boligmarkede…

SeniorBo, Gl. Egå.

I forbindelse med de foreslåede byggeri Stendigevej, Gl. Egå, er der en række forhold der ikke er korrekt belyst i det fremsendte forslag. Endvidere er der en række udeladelser, so…

Bebyggelse på Andelssamfundet i Hjortshøjs forpagtede landbrugsjord - nej tak.

Dyrkningen af den forpagtede landbrugsjord har stor betydning for såvel beboerne i Andelssamfundet i Hjortshøj samt det omkringliggende lokalmiljø. Det er en vigtig aktivitet, der …

Solbjerg

Jeg er bekymret for hvordan Solbjerg som lokalsamfund skal kunne rumme flere indbyggere. Kommunen har gennem mange år nedprioriteret mange centrale funktioner og ikke fulgt med udv…

Vedrørende Matr. nr. 21p

På vegne af ejendommens ejer fremsendes hermed revideret forslag til ny bebyggelse på matrikel nr. 21p. Se venligst vedhæftede beskrivelse samt forslag til disponering. De bedst…

Forslag til ændring af Kommuneplan ifm ny Seniorbebyggelse i Løgten ved konvertering af landbrugszone til byzone

På vegne af grundejer, Lars Sørensen, Løgten, skal vi anmode om, at det vedhæftede visionsprojekt om etablering af et seniorbofællesskab i den vestlige del af Løgten tages i betrag…

NYT BOLIGOMRÅDE I SKÆRING NORD - HELHEDSPLAN- Trafikalt kaos

Udbygning af Skæring med 420 nye parceller, vil skabe et trafikalt kaos på Skæring Hedevej. Det vil især ramme beboerne de to første stikveje samt de forældre, som skal aflevere de…

Udstykning nord for Mårslet

Udstykningen nord for Mårslet ligger geografisk godt i forhold til jobs i Aarhus. Det er positivt at det udelukkende er landbrugsjord og ingen fredede naturområder, som er på tegne…

Udstykning af AIH s landbrugsjord i Hjortshøj

Langeland sagde: Nej. Kan Andelssamfundet i Hjortshøj også sige nej? Nej til bebyggelse på landsbrugsjorden! Og i så fald, bliver vi også hørt? Lytter Aarhus kommune til sine …

Nej tak til bebyggelse på Andelssamfundet i Hjortshøjs forpagtede landbrugsjord!

Mange dele af Hjortshøj - børn som voksne - har dagligt gavn af den offentlige adgang til den forpagtede landbrugsjord og klappegederne og hønsene (og deres æg) og grisene, som en …

Arealer til alle boligtyper

Harlev Fællesråd_Høringssvar_180821_Arealer til alle boligtyper

Forslag til udvikling af areal i Elsted

Ejeren af matriklerne 14a, 12e og 8br, alle Elsted by, Elsted ønsker ejendommene medtaget i temaplanen. Se vedhæftede pdf.

Forslag til den mangfoldige landsby i naturen i Tranbjerg

Som et bidrag til debatten om temaplanen 'Arealer til alle boligtyper' anmodes hermed om at optage et område i Tranbjerg i temaplanen og hermed i den kommende Kommuneplan 21. Områd…

udstykning i Mårslet

Vedrørende udstykning af boligområde i Mårslet. Jeg finder planen om yderligere udstykning af grunde i Mårslet uhensigtsmæssig af flere grunde: 1. Mårslet kan inden for de nu…

Udstykning af byggegrunde Mårslet Nord

Mårslet er et attraktivt sted at bo, og mange gerne vil flytte hertil. Det ses tydeligt i den sydlige ende af Mårslet, hvor der gennem de seneste år er sket en stor tilstrømning af…

NEJ TAK til flere byggegrunde i Solbjerg, men JA TAK til flere seniorer boliger i 1 plan

Vi mangler i meget høj grad senior boliger i 1 plan her i Solbjerg for os der enten har solgt vores hus eller planlægger at sælge vores hus i den nære fremtid. I øjeblikket er der …

Bekymringer om yderlige bebyggelse i Hjortshøj

Arealerne omkring Andelssamfundet i Hjortshøj har i mange år været forpagtet af Århus kommune. Frivillige kræfter har gennem mange år, +25, oparbejdet et landbrug i byen, som er ti…

Byudvikling Solbjerg

Jeg er ikke imod byudvikling i Solbjerg, men infrastruktur, skole, daginstitutioner og fritidstilbud skal kunne følge med -dette er ikke tilfældet i dag. Dertil vil jeg gerne opf…

Nej tak til boliger på Andelssamfundet i Hjortshøjs jord.

Jeg er meget imod kommunens planer om at udstykke jorden i og omkring Andelssamfundet i Hjortshøj (AIH). Andelssamfundet er et unikt sted for alle borgere både i Hjortshøj, men ogs…

Arealer i Hjortshøj tilknyttet Andelssamfundet

De foreslåede arealer som er tilknyttet til Andelssamfundet har stor betydning for alle beboere i Hjortshøj, som inspiration for alle ift alternativ dyrehold, dyrkning af grøntsage…

Dejlig udflugts mål for børn og unge i Hjortshøj (3 høringssvar i en)

Jeg har lyst til at bakke Andelssamfundet i Hjortshøj op i deres kamp for deres landbrugsjord. Jeg er i min fritid FDF´er i Hjortshøj vi har omkring 200 børn der mødes flere dage …

Boliger i Skæring

Udbygning af boligområdet i Skæring som ses i temaplanen er udfordret på flere punkter Trafikken er udfordret: Det er anerkendt i Temaplanen at trafikforholdene er udfordret …

Høringssvar fra Børn og Unge vedrørende temaplan om arealer til alle boligtyper

Der afgives høringssvar fra magistraten fra Børn og Unge

Vedr. området syd for Østergårdsvej, Astrup, Solbjerg

Vedr. området syd for Østergårdsvej, Astrup, Solbjerg Indledende lægger jeg mærke til at området ikke umiddelbart vurderes som oplagt til byudvikling, men at private jordejere ø…

Andelssamfundet Hjortshøj.

Området omkring Andelsamfundet i Hjorts høj er et frilufts sted. Et dejligt stykke af Danmark som endnu ikke er bebygget. Jeg ønsker, at beholde det som det er. Vi er så mange som …

Udstykning i hjrtshøj.

Vi støtter IKKE denne udvidelse, dér hvor den er planlagt. Dette vil IKKE støtte et velfungerende lokalsamfund, det vil være nedbrydende af et velfungerende lokalsamfund, da det er…

420 nye parceller i Skæring

I lyset af at Mobilitetsafdelingen ved Aarhus Kommune skriver/vurderer nedenstående i et internt notat, finder jeg det helt og aldeles uforståeligt at Aarhus Kommune foreslår en ud…

Nej tak til 420+ parceller i Skæring

Se mit høringssvar i vedhæftede PDF.

AIH landbrugsjord

Det ville være en stor skam at bygge på Aihs landbrugsjord og hele Hjortshøjs åndehul. Der må kunne findes en bedre løsning der både tilgodeser ønsket om befolkningstilvækst og bib…

Skæring

I lyset af at Mobilitetsafdelingen ved Aarhus Kommune skriver/vurderer nedenstående i et internt notat, finder jeg det helt og aldeles uforståeligt at Aarhus Kommune foreslår en ud…

Nye boliger i AIH

De fleste vil nok mene, at lige præcis deres by kan og er noget særligt. Der er meget få byer som Hjortshøj, hvor alle de mennesker jeg møder, der oplever byen samstemmende taler o…

Byggeri på AiHs landbrugsarealer vil ødelægge et bæredygtigt (+25år) og unikt fællesskab for hele Hjortshøj og omegn.

Grøntsagsfællesskabet i Hjortshøj ønsker at få fjernet "bebyggelse af AiHs landbrugsjord" fra tema-planen. Byggeri på landbrugsjorden vil ødelægge dette fællesskab for hele byen. V…

AiHs børns høringssvar

Jeg var oppe og fodre vores grise med mine to piger og de fortalte bekymret, at de havde hørt, at der måske skulle bygges huse på markerne her i AiH. Det talte vi lidt om og de vil…

Høringssvar fra Landsbyliv i Hjortshøj

Høringssvar er vedhæftet i fil

Høringssvar vedr.: "Arealer til alle boligtyper" særligt med fokus på område øst for Lisbjerg

På vegne af grundejerforeningen Lisbjerg Vænge, 8200 Aarhus N., fremsendes hermed høringssvar til Forslag til Temaplan Arealer til alle boligtyper. I forbindelse med det udsendt…

Lokalplan Mårslet

Jeg har været bosiddende i Mårslet siden 1975 og har været meget begejstret for byudviklingen. Byen har udviklet sig i en jævn og kontrolleret øvelse. Nu ser jeg der er planer om …

Hjortshøj

Jeg synes ikke der skal bygges boliger på AIHs områder. Det vil fjerne meget af værdien ved byen og hvis man ønsker at bo i en forstad der minder om en rigtig by kan man vælge Lyst…

Byggeri på AIH s jord

Jeg er imod, at man lægger AIH 's jord ud til parcelhusgrunde. Området er en fantastisk oase , som vi alle har glæde af i Hjotshøj.

Stor mangel på nyere ejerboliger i Beder!

Se venligst vedhæftede filer.

Byggeri på AIH’ jord

Jeg er imod, at man lægger AIH ‘s jord ud til parcelhusgrunde.Området er dagligt til stor gavn og glæde for børn og voksne

Byggeri på AIH’ jord

Jeg er imod, at man lægger AIH ‘s jord ud til parcelhusgrunde.Området er dagligt til stor gavn og glæde for børn og voksne

Udstykning af byggegrunde i det Nordlige Mårslet

Jeg vil godt støtte op om kommunens ide om at udstykke grunde i den Nordlige del af Mårslet, da det ser ud som om at der er tænkt på unge familier, som kan få råd til at bo der I …

Udstykning i Hjortshøj

I forbindelse med mulig udstykning i Hjortshøj, vil jeg gerne hejse flaget for infrastrukturen i og omkring Hjortshøj. For os der bor ud til Skødstrupvej er der allerede sket en v…

Udstykning i Hjortshøj

I forbindelse med mulig udstykning i Hjortshøj, vil jeg gerne hejse flaget for infrastrukturen i og omkring Hjortshøj. For os der bor ud til Skødstrupvej er der allerede sket en v…

Plads og sikkerhed i Hjortshøj

De foreslåede udstykninger i Hjortshøj bekymrer mig meget af særligt to grunde: Infrastrukturen og pladsen i daginstitutioner og skole. -Infrastrukturen er allerede meget presse…

Hjortshøj, med udstykning af AIH s lanbrugsjord

Jeg vil gerne bevare landbrugsjorden i AIH, da jeg som tidligere beboer i Hjortshøj, igennnem 13år har dyrket jorden i fælleskab med ca. 100 mennesker i grøntsags ordningen, for su…

Udstykning det Nordlige Mårslet

Stor ros til Århus kommune for en flot gennemarbejdet plan for både det "grønne Mårslet" og udstykningen i den nordlige del v. Jelshøjvej. Jeg har boet i Mårslet i 42 år, og glæder…

Bevar natur ved Skæring - balsam for sjælen

Jeg bor i Hjortshøj og går og cykler ofte ned til vandet ved Skæring. Det er balsam for sjælen hurtigt at kunne finde en lille grusvej med fred og ro, fugle, slåenbuske og udsigt …

Skæring 420 nye paraceller ved Skæring Egager

Kan ikke på nogen måder se, at det vil være muligt at få flere biler gennem Skæring Hedevej end der allerede er. En udvikling af sommerhus området til helårsbeboelse giver allerede…

Skæring

Hvis forslaget om 420 boliger i Skæring bliver vedtaget, vil det være mest hensigtsmæssigt at lave tilkørselsforhold via Skovlundvej. Grenåvej/Skovlundvej er allerede lysreguleret,…

Bebyggelse på landbrugsjorden i Andelssamfundet i Hjortshøj

Jeg er meget imod planerne om bebyggelse af landbrugsjorden i Andelssamfundet i Hjorthøj. Bynær natur er vigtigt. Det fremgår tydeligt af "Et grønnere Aarhus - Aarhus kommunes po…

Hjortshøj

Vi er en gruppe af beboere som bor i Bofællesskabet Hjortshøj - et kommunalt § 85 botilbud som er etableret og bygget i en samskabelsesprojekt iml. Aarhus Kommune - Voksen Handicap…

Bevar landzonearealet i Hjortshøj ved AiH

Bevar den grønne oase i Hjortshøj, så der fortsat er areal til det økologiske landbrug og dyrehold med grise, geder og høns. Som bohavende i en nabokommune er det berigende at se h…

Høringssvar Skæring

Jeg har stor forståelse for Aarhus kommunes ønske om og behov for at udstykke grunde til boliger i forstæderne, men netop i Skæring vil 420 nye parcelhuse blive placeret et sted, h…

Grønvej 65, 8471 Sabro

Indsigelse vedrørende areal syd for Grønvej, Sabro Vi har i dagspressen erfaret at Aarhus Kommune ønsker et større udbud af parcelhusgrunde og rækkehuse i kommunen. Vi ønsker…

Hjortshøj

Hjortshøj er en by, som allerede har set stor udvikling. Men infrastrukturen i byen er ikke gearet til yderligere udbygning. Vi har fx ikke mulighed for at gå flere personer ved si…

Boligområde: SKÆRING

I forbindelse med kommuneplanen omkring Skæring og mere end 400 nye boliger vil jeg blot gøre opmærksom på at jeg finder det udarbejdede materiale mangelfuldt hvad angår de trafika…

Hjortshøj

En af de helt store værdier for Hjortshøj er at vi har andelssamfundet! Mange af byens beboere bruger området og det er til stor gavn for fællesskabet i byen. Jeg vil være meget ke…

Andelssamfundet i Hjortshøj

ANDELSSAMFUNDET i Hjortshøj (AIH) HAR NU og har gennem lang tid haft stor betydning for udviklingen af Hjortshøj. AIH er en landsby inde i stationsbyen Hjortshøj, der rummer stor…

Nye boliger

Må vi ikke godt beholde de grønne arealer i forbindelse med Andelssamfundet. Det er en enestående mulighed for store og små. Jeg synes det er synd at indskrænke Andelssamfundets mu…

Ang. udlægning af parcelhusgrunde på jordene i AIH

Jeg er meget imod, at man lægger AIH’s jord ud til parcelhusgrunde. Hele Hjortshøj by og også nærmeste omegn har stor glæde af at komme i Andelssamfundet, det være sig at være en …

Skæring

I lyset af at Mobilitetsafdelingen ved Aarhus Kommune skriver/vurderer nedenstående i et internt notat, finder jeg det helt og aldeles uforståeligt at Aarhus Kommune foreslår en ud…

Hjortshøj

Som familie bosat i Hjortshøj er vi bekymrede for planen om udstykning af flere grunde i Hjortshøj. Infrastrukturen i byen kan ikke tåle yderligere trafik og skolen er allerede fyl…

Andelssamfundets landbrugsjord

Som tidligere beboer i Andelssamfundet i Hjortshøj er det meget trist for mig at være vidne til Aarhus Kommunes planer i denne sag. Landbrugsjorden er en stor og vigtig del af Ande…

arealer til alle boligtyper- Tranbjerg-Jegstrup

I forhold til de nye planer omkring Jegstrup ønskes: At det åbne og landlige bevares. således at der bygges et godt stykke væk fra de eksisterende veje. At der er meget fokus p…

Udstykning i Hjortshøj

Jeg og min familie bor i Andelssamfundet i Hjortshøj. Det gør vi, da vi gerne vil bo og leve i et fælleskab, hvor bæredygtighed, økologi og natur er i fokus. Landbrugsjorden er en …

Skæring

Infrastrukturen er ikke gearet til yderligere beboer i området - vi i Skæring Strand bliver presset endnu mere, området er lige blevet helårsstatus med 1100 parceller der skal bela…

Høring om 420 nye boliger i Skæring

Århus Kommune burde, efter min opfattelse, afvise og nedlægge projektet! For det første for ikke at belaste og ødelægge naturområderne, som selvfølgelig ikke kan bære 420 nye boli…

Skæring strand - må det blive en grøn vision og ikke endnu en parcel-ørken

Grøn vision og andre stor byplanlægger Når vi rejser og færdes Central Park NY, Berlins parker og træer så ved vi, hvad visionær byudvikling er! Mennesker skal have åndehuller …

Skæring Egager / Skæring Hedevej

Som boligejer med små skolebørn vil jeg på det kraftigste anbefale en anden løsning i forhold til projektet med 420 villagrunde op til Skæring Egager. Skæring hedevej er allerede …

Skæring

Jeg er meget bekymret over forslaget med de mange boliger og med udbygningen at skæring egager. Det er skidt for roen og biodiversiteten i området. Vi kommer ikke til at støtte op …

Boliger ved Vestre Tingskovvej, Tranbjerg

På vegne af PEMILE ApS ved Peter Lerdrup fremsendes hermed forslag om, at Aarhus Kommune indarbejder matr.nre. 6d, 26d og 28b alle af Ingerslev By, Tiset med adressen Vestre Tingsk…

Skæring

En strukturel ændring ad gangen: Skæring er i øjeblikket ved at gennemgå en væsentlig forandring som følge af processen med at konvertere Skæring strand fra sommerhusområde til by…

Udstykning i det nordlige Mårslet.

Stor udstykning i den nordlige del af Mårslet: Nej tak. Det er en alt for voldsom udstykning for vores lille hyggelige by. Start med den “lille” udstykning ved Hørretløkken. Den de…

Skæring - de trafikale udfordringer ved nye udstykninger.

I lyset af at Mobilitetsafdelingen ved Aarhus Kommune skriver/vurderer nedenstående i et internt notat, finder jeg det helt og aldeles uforståeligt at Aarhus Kommune foreslår en ud…

Udstykning af grunde

Jeg er meget bekymret for den gene, trafikken fra de godt 500 nye boliger vil give. Allerede nu er der flere gange dagligt trafikkaos ved skæring hedevej/ skæring havvej. Desværre …

Skæring skal udvikles med omtanke

Når rådmanden siger “at dette er trin 2-3 i en proces der skal nå til 100 før der står huse” - så er de her absolut de vigtigste. Når først lokalplanen kommer i høring - så er det …

Skæring - nej Tak

Nej tak til flere huse i Skæring, nej tak til mere trafik på Strandvejen, området er presset nok som det er nu med biler som fragter børn i skole via Strandvejen. Ved krydset ved G…

Vedr. Skæring - Hvad med udvidelsen af dagtilbuddet?

Vedr. Skæring. Hvordan kan man komme med et forslag til en temaplan hvor der ikke med et eneste ord er beskrevet hvordan tilgangen af børn i dagtilbuddet kommer til at påvirke de l…

Udstykning og ny byggeri i Solbjerg.

Jeg kan godt blive bekymret for den øgede trafik. Som det er nu er der allerede alt for meget trafik på Østergårdsvej, både af privat biler, lastbiler og cyklister . Mere trafik vi…

Problemer med temaplanen: Arealer til alle boligtyper”.

Jeg skal her som privat person protestere på det kraftigste mod temaplanen - specielt i relation til Hjortshøj. Efterspørgsel på arealer. Som temaplanen læses, sigtes der mod b…

MEST: Vej og givetvis kommende udstykning på Tranbjerggårdsvej nordside - Mårslet

Jeg synes, det er træls, rigtigt træls det her! Normalt ville jeg med stor energi og engagement deltage i høringer, debatter og komme med begrundede argumenter, der forholder sig …

Bebyggelse

Bevar området stemning med respekt for det,som folk sætter så meget pris på herude. En oase,hvor man kan nyde naturen,afslappet stemning,mindre støj,se stjerner på himlen(ingen lys…

Væsentlige mangler i plangrundlaget og om de negative konsekvenser for Skæring By og bevaringsværdigt landskab

Jeg skal hermed give mit høringssvar til den offentlige høring over udkast til Temaplan "Arealer til alle boligtyper" og miljøvurdering af udkastet Boligbehovet i planperioden …

NEJ TAK TIL FLERE HUSE I SKÆRING - JA TAK TIL NATUR!

Vi er imod de nye udstykningsplaner til nye boliger ved Skæring. Naturen i Skæring er unik og i forhold til bevaring af vores dyreliv og biodiversitet, så lyder det helt vildt a…

Bebyggelse ved Tranbjerggård i Mårslet

Vi er mange ældre mennesker i Mårslet, som syntes, at der er et stort behov for private udlejningsboliger til den ældre generation, som gerne vil af med deres store huse til børnef…

Bebyggelse ved Tranbjerggård i Mårslet

Vi er mange ældre mennesker i Mårslet, som syntes, at der er et stort behov for private udlejningsboliger til den ældre generation, som gerne vil af med deres store huse til børnef…

Temaplan Hjortshøj

Jeg har deltaget i udviklingen af Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) og i dialogen med Aarhus Kommune siden sidste halvdel af firserne. Historisk set har jeg et overblik som ligger …

Nej tak til vandvittigt mange udstykninger

Alt for mange udstykninger der gør dette fantastiske område til en stor penge maskine!

Temaplan Hjortshøj

CO2 neutralt samfund? Fjern ikke udviklingsmuligheder fra Andelssamfundet i Hjortshøj. I slutningen af firserne vil en gruppe borgere tage både et socialt og miljømæssigt ansvar. …

Arealer i Hjortshøj

Bevar bynær natur. Mit barnebarn og jeg har meget stor glæde af naturlivet omkring Andelssamfundet i Hjortshøj. Vi studerer blomster, insekter, kryb og kravl med stor entusiasme…

Nej tak til flere huse i Skæring

Hvorfor skal alle vores smukke grønne områder dækkes til m huse, veje osv. Hvorfor kan dyrelivet ik bevares, det er da sundere for os alle med grønne områder end beton. Nej tak til…

Skæring 450 nye huse

Det er vanvittigt. Der er klimakrise og hvis der skal være et land til vores børn og børnebørn, skal vi stoppe med at ødelægge natur med asfalt. Der er ikke nogen som helst for…

Skæring Strand

Jeg synes det er forkasteligt at man så kort tid efter overgangen til helårs område tænker på yderligere ændringer i området, og især i det omfang som er tale om her. Man har hele …

420 nye boliger - nej tak

Det vil være utrolig ærgerligt for vores natur-område at bygge så mange nye boliger. Det går ud over roen og biodiversiteten i området. Jeg ser med bekymring på forslaget og planer…

Skæring - støjdæmpende hegn ved Grenåvej

Min familie fortrækker nye parcelhuse i området, i stedet af rækkehuse og 3-4 sal byggeri ved Grenåvej. Det betyder mindre trafik problem for området og den bevares Skæring "stil".…

Forslag om udvikling af Viborgvej 330

På vegne af ejeren af Viborgvej 330 anmodes hermed om, at ejendommen medtages i temaplanen Arealer til alle boligtyper og i den kommende kommuneplan. Se vedhæftede fil for nærmere…

SKÆRING

Jeg er imod den store udstykning til nye boliger ved Skæring. Den bynære natur i Skæring er unik. Den fine kombination af skov, engarealer, strand og marker giver biodiversitet …

420 boliger i Skæring

Af hensyn til natur, dyre og planteliv samt kommunens oprindelige ønske om at bevare områdets nuværende udseende, mener jeg at der ikke skal gives tilladelse til udstykning af fler…

Udstykningsplaner for matr. nr. 6i Mårslet

Se de vedhæftede filer: Høringssvar 2021.pdf og maarsletblad202103.pdf

Høringssvar vedr. arealer i tilknytning til igangværende byudvikling på Eskegårdsvej Mårslet

Til Århus Kommune Høringssvar vedr. Temaplan Forslag for Eskegårdsvej 3, 8320 Mårslet. Vi skriver som grundejere. Vi ønsker med vedlagte dokument at blive hørt som et min…

Tranbjerg

Se vedhæftede PDF

Ældreegnede boliger på adresserne Salonikivej 1 og 3 i Hårup, 8530 Hjortshøj.

Skrivelse vedrørende ønske om ældreegnede boliger på adresserne Salonikivej 1 og 3 i Hårup, 8530 Hjortshøj. Kære Teknik og Miljø I jeres skrivelse angående ældreegnede bolige…

Nej tak til parcelhusgrunde på AIH’s landbrugsareal, Hjortshøj

Jeg kan kun støtte op om de mange høringssvar der allerde er afgivet: det vil være en kæmpe fejltagelse at ødelægge en unik del af et landsbymiljø, som det grønne område i andelssa…

Nej til flere huse i Hjortshøj

Kære politiker Jeg hedder Maia og min lillesøster hedder Caroline, vi er to piger på 10 og 13 år. Vi vil bare lige fortælle at vi synes at det er en meget dårlig ide at I har f…

Bebyggelse i Hjortshøj

Kære politiker Jeg håber, at I lytter til de mange stemmer, for ellers hjælper det jo ikke noget at sætte forslag til høring. Ligesom de mange andre høringssvar er dette et hør…

NEJ tak til bebyggelse ved Andelssamfundet i Hjortshøj

Argumenterne for at bevare et fantastisk stykke bynært natur- og (økologisk) landbrugsmiljø, til glæde for alle borgere både i og omkring Hjortshøj, er heldigvis beskrevet til fuld…

Skæring, ny udstykning

Jeg mener ikke en forøgelse af antal husstande i Skæring området er forsvarligt i forhold til trafikforhold og miljø. Der er for nyligt indlemmet et stort sommerhus område ved Skæ…

Boliger ved Jelshøjvej

Aarhus Kommune Att Henrik Petersen Høringssvar til Forslag til ”Temaplan Arealer til alle boligtyper” På vegne af ejerne af Jelshøjvej 31, 8270 Højbjerg (vore samarbejdspar…

Skæring

Naturen: Det gør mig ondt at høre at mere af Skærings smukke natur, muligvis skal ryddes til fordel for masser af nye paraceller på området efter vejenSkæring Eager

Nej til parcelhus-byggeri på fællesskabende og økologisk jord i Hjortshøj

Af utallige grunde, som kan læses i de mange nuancerede, seriøse og vidende høringssvar til Temaplanen, og som ikke skal gentages her, er det en meget dårligt konstrueret og uklog …

Se vedlagte bilag til omdannelse til parcelhusgrunde, rækkehuse og dobbelthuse.

Vi ønsker at få arealerne godkendt så der kan igangsættes en lokalplan.

Økologisk dyrket jord ved andelssamfundet

Som nyuddannet økologisk landmand er jeg ærgerlig over planen om at bygge boliger på den jord andelssamfundet dyrker nu. Andelssamfundet er et sted med enorme muligheder for at udv…

Økologisk dyrket jord, Hjortshøj

Med det kendskab jeg har som gæst i Andelssamfundet, Hjortshøj, mener jeg at det vil være uhensigtsmæssigt, at bygge Parcelhuse på AIH,s økologiske landbrug. Stedet skaber den or…

Om bygning af fritliggende enfamiliehuse på økologisk dyrket jord i Hjortshøj

Med undren læser jeg kommunens planer om parcelhusbyggeri på vores nuværende landbrugsjord og pileskov, Dagligt kan jeg fra mit vindue se besøg af børnehaver, dagplejere, skolek…

Høringssvar fra Andelssamfundet i Hjortshøj

Andelssamfundet protesterer mod temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj, da det vil få dramatisk indvirkning på en række forhold og aktiviteter, der er vigtige for borgerne og ud…

Skæring

Trafik: For os som bor på Skæring Egager og har skolesøgende børn der skal krydse Skæring Hedevej for at komme i skole, kan det allerede nu være utrygt at sende sine børn over vej…

Nyt boligområde Nord for Skæring Hedevej

Jeg er bekymret for den trafikale udvikling i Temaplanen. Den vil medføre en betydelig støj i boligområde grænsende med Hedevejen. Desuden vil trafiken (med 400 biler) have en nega…

Høring angående boligudvidelse af Skæring

I forbindelse med den foreslåede boligudvidelse af Skæring er det foreslået at lede trafikken fra de nye udstykninger gennem Skæring Hedevej via Skæring Egager. Denne tilkobling vi…

Fortsæt udviklingen i Mårslet

Jeg har boet i Mårslet hele mit liv, og løbende set byen udvikle sig, hvilket jeg aldrig har set som et problem, tværtimod. Hvis vi i tidens løb selv havde været stopklods for b…

Skæring

Trafik: Vejnettet i Skæring er i dag under stort pres fra den eksisterende mængde af trafik. Hver morgen oplever vi borgere hvordan Skæring Hedevej og Skæring Havvej er underdimen…

Skæring

Jeg er imod udvikling af Ny Skæring. Jeg ønsker redegørelse for status at udviklingen af Århus Kommunes eget boligområde Skæring Nord inden der udvikles yderligere boligområder …

Skæring

SKÆRING Vi er meget imod den store udstykning ved Skæring Natur: Den bynære natur i Skæring er unik. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand og marker giver biodive…

Bevar AiH's landbrugsjord

Andelssamfundet i Hjortshøj har gennem årtier udviklet og udlevet et Fællesskab af inklusion, arbejdsfællesskab og bæredygtighed, som der i de første mange år nok blev kigget på me…

Ny bebyggelse langs Østergårdstoften, Hjortshøj

Jeg glæder mig over at se og høre mange skolebørn, børnehavebørn og voksne cykle trygge på Østergårdstoften. Jeg er derfor imod yderlige bebyggelse langs Østergårdstoften. Jeg g…

Skæring

Læserbrev af Hanne Welter, Skæring Egager 55, 8250 Egå Vedr. Temaplan om udstykning af arealer til boliger i Aarhus kommune. Med henvisning til læserbrev af Michael Breum Ra…

Vej bl.a

Jelsøvej skal tydeligvis udvides og inkl. cykelsti hele vejen til Tranbjerg med den mænge boliger tilføjet, da den i forvejen kan være noget trafikeret og besværlig. Mårslet har de…

Bebyggelse i Andelssamfundet AIH

Østergårdstoften er en skolevej, så jo mere trafik des farligere. Hvis der absolut skal bygges udtil Østergårdstoften, skal de trafikale forhold ændres totalt. Meget af miljøet p…

Angående den økologiske landbrugsjord, AIH i Hjortshøj

Kære politikere At gå en tur på marken. Samle skønne, friske grøntsager til frokost og aftensmad. Få sig en sludder mens man luger sine rækker med sin lugepartner og de skønne m…

Nye parcelgrunde i Hjortshøj

Mens jeg støtter planerne for nygbygning af boliger nord for Gammel Kirkevej, så mener jeg at planen for at bygge boliger på de nuværende landbrugsjorder, og på den nuværende piles…

PIXI bog med fotos: Almennyttige aktiviteter på landbrugsjorden i Andelssamfundet i Hjortshøj

Vedhæftede PIXI bog beskriver, hvordan en god portion borgere og institutioner i Aarhus Kommune har glæde af den frivillige landbrugsgruppes pasning og udvikling af landbrugsareale…

Hjortshøj - Nej tak til byggeri på de kommunale landbrugsarealer som AiH forpagter

Hjortshøj er et meget eftertragtet område for mange - ikke mindst på baggrund af de unikke tilbud og muligheder som Andelssamfundet (AiH), via forpagtningen af de kommunale landbru…

Parcelhuse i Hjortshøj

Jeg forstår kommunens behov for at tilbyde flere boliger og jeg forstår manges ønske om at flytte i parcelhus eller lignende. Jeg mener ikke, som borger i Andelssamfundet i Hjortsh…

Skæring

Hvor bliver kørselsadgang til nyt område?Skæring Hedevej/Havvej er særdeles udfordret morgen og aften. Kødannelser.

Udstykning af areal i Stavtrup Syd mellem Ormslevvej og Aarhus Syd Motorvejen

Aarhus Kommune har på den netop overståede Boligpolitiske Konference d. 16/8 indset, at der skal ske en prioritering af projekter med ejerboliger indenfor kommunen i de kommende år…

Skæring temaplan boliger

Jeg er ikke imod en udstykning i Skæring. Mener dog at man skal begrænse antallet af udstykninger. Men det er helt afgørende at man i udstykning tager hensyn til følgende af hens…

Bevar AIH's landbrugsjord og de grønne områder i Hjortshøj

AIH er et helt unikt sted i Hjortshøj. Vi føler os fantastisk privilegerede, at der inde i byen er plads til grønne områder og endog landbrugsjord. Det er fremsynet at bevare det. …

Udstyk ikke arealer til bolig i Hjortshøj

Der bør ikke udstykke flere bolig grunde centralt i Hjortshøj. Byen infrastruktur kan slet ikke klare det. De veje som nu betragtes som sikre skolevej (Østergårdtoften) vil få alt …

Klimavinklen med CO2-aftrykket skal indtænkes i temaplanen

Jeg indsender vedhæftede generelle høringssvar på temaplanen omhandlende at klimavinklen ved CO2-aftrykket skal indtænkes i temaplanen, hvis kommunen vil leve op til sine målsætnin…

Høringsbidrag vedr. 29285, Anders kold Ruskjær

Når jeg læser på Aarhus kommunes hjemmeside, kan jeg konkludere, at der mangler arealer til fritliggende boliger, og så virker det jo besynderligt, at disse (vedhæftet) arealer ikk…

Mårslet - trafikale problemer

Vdr. udstykning ved Mårslet. Der er store trafikale udfordringer i Mårslet midtby og ved skolen, særligt for de bløde trafikanter, jf bla trafikmåling ved etablering af BB-vejen. …

Om bevarelse af landbrugsjord i Andelssamfundet.

I Hjortshøj ligger et skønt område, som har været forpagtet i mange mange år af Andelssamfundet. Jorden har med stor interesse været dyrket udelukkende økologisk siden starten af h…

Arealer til alle boligtyper

Nej tak til inddragelse af Andelssamfundets jorder i Hjortshøj Jeg vil opfordre til at tage forslaget om at bygge boliger på den jord, Andelssamfundet i Hjortshøj forpagter af kom…

Ny Studstrupvej 15, Skødstrup. Byudvikling.

Høringssvaret som er vedhæftet er et supplement til tidligere indlæg med nr. HS0346968 og skal ses sammen med dette. mvh. plusform arkitekter / mette grønborg.

Temaplan .Aftaler om alle boligtyper

"Bidrage til velfungerende lokalsamfund" Dette er en af de to begrundelser for temaplanen om aftaler for alle boligtyper som Århus Kommune har i høring netop nu. Som privatperson …

Andelssamfundet i Hjortshøj

Hermed en 'oplevelsesbeskrivelse' med formål at beskrive (fra et sansemæssigt/følelsesmæssigt perspektiv) værdien af VIMBY og Andelssamfundet i Hjortshøjs bynære økologiske og rekr…

Mårslet

JA tak til nyt boligområde nord for Hørretløkken. Der mangler simpelthen boliger i hele sydbyen og dermed øges prispresset betragteligt. Så længe man sikrer en varieret boligmass…

Udstykning af landbrugsjord til parcelhuse i Hjortshøj

‘Andelssamfundet er en alternativ boform og et levende laboratorium for udvikling af bæredygtighed på alle planer – socialt, økonomisk, økologisk, miljømæssigt og kulturelt. Forud…

Skæring

Natur og miljø: Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv.…

Skæring

Natur og miljø: Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv.…

Skæring - Temaplan_Alle boligtyper_17_06_2021_0

Dejligt med 420 nye familier, hvis der bliver sørget for en anden tilgangsvej end Skæring Hedevej / Havvej. Der er allerede en voldsom trængsel i skæring krydset, fra de sidste nye…

Skæring – potentielle nye udstykninger

Natur og miljø: Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv.…

Andelssamfundet i Hjortshøj

Andelssamfundet i Hjortshøj er unikt - Der findes kun det samme. Det er en landsbyoase, der vidner om, at bæredygtighed, økologi og rummelighed kan trives og udvikles, lige midt i …

Nejtak til byggeri på de kommunale landbrugsarealer i Hjortshøj

Hjortshøj er en af de mange velfungerende landsbyer, der omgiver Aarhus. Velfungerende skole, daginstitutioner, lokale butikker, letbanestation og busforbindelse til Aarhus. Og gr…

Skæring

Natur og miljø: Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv.…

Udvikling af Mårslet og omegn

Mårslet er en skøn og dejlig by. Jeg mener, at det er vigtigt fortsat at tiltrække og give mulighed for at få nye børnefamilier til byen. Udstykninger kan være relevante og nødvend…

Andelsforeningen Hjortsøj

At lave byggegrunde på et meget vigtigt stykke land for beboere og naboer i dette område vil jeg mene er en rigtig dårlig ide. Lige det stykke land som Aarhus kommune overvejer a…

Bekymring om byggeri ved skæring strand

Jeg har en stor bekymring omkring de store områder man planlægger byggeri, der er ved skæring strand et fantastisk natur og dyreliv, som vil blive ødelagt, netop skæring strand er …

Forslag om nye parceller til enfamilieshuse i Borum

På vegne af lodsejer fremsendes hermed forslag om udvidelse af kommuneplanramme 350010LB - Borum landsby - med henblik på udstykning af fire parceller i tilknytning til den eksiste…

jorden langs østergårdstoften v andelssamfundet

Det er helt uacceptabelt at bygge mere her. Vejnet og infrastruktur er ikke gearet til det-kan ikke klare det. Naturen,skal opprioteres.Dyren,biodiversitet mm. vh Peter Lund

Skæring - mangel på visioner danner grundlag for paniske forslag af udstykning af nye parceller gennem eksisterende område .

Med største forståelse for udfordringen vedr. manglende beboelse i Aarhus kommune vidner nye teamplaner for skæring mere om et desperat forsøg på at huse flere mennesker i kommunen…

Plan om nye udstykninger i Skæring

Natur og miljø: Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv.…

Skæring

Da man sidste år omdannede Skæring Strand fra Sommerhusstatus til Helårsstatus lykkedes man med at konvertere statussen, men man fejlede enormt med den oprindelige vision- nemlig a…

Skæring

Inspiration til høringssvar: Natur og miljø: Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver b…

Nye parceller ved Skæring

Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv. Denne grønne kil…

Nye parceller ved Skæring

Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv. Denne grønne kil…

Andelssamfundet i Hjortshøj

Undertegnede, Allan Friis, vil gerne protester mod planen om, at bebygge arealerne som andelssamfundet i Hjortshøj (AIH) gennem flere årtier har forpagtet, af kommunen. Ikke alen…

Lav arealet om til park/åbent område

Grunden til vi flyttede til Solbjerg var netop for at komme ud af byen med luft omkring os. Vi valgte Astrup, da man her får naboerne samtidig med at man ikke bor på er frimærke me…

Forslag om udvikling af Vorre og Skødstrup som en del af temaplanen 'Arealer til alle boligtyper'

På vegne af ejeren anmodes hermed om, at Aarhus Kommune vil medtage arealer i Vorre og Skødstrup i temaplanen for Arealer til alle boligtyper. Arealet i Skødstrup ligger allerede i…

Bebyggelse ved Skæring

Vi forstår at der er forslag om at lave nye parceller ved Skæring. Hvis dette forslag vedtages må man gennemtænke de trafikaleforhold. Det er uholdbart at lave tilkørsel til et nyt…

Trafikforhold - Skæring Hedevej

Velovervejet udvikling af nærområdet er altid kærkomment. Udstykning af forventeligt 420 boligenheder i Skæring vil dog unægtelig betyde en øget belastning af vejnettet. Det er…

Gør Skæring grøn igen

Jeg flyttede til Skæring Strand i sommeren 2017, og har set denne forandring som Skæring er ved at gennemgå. Fra grøn og med en skøn diversitet i arkitekturen og haverne, ryddes gr…

Østergårdstoften og AIH's landbrugsjord

I Hjortshøj har vi noget, ikke alle andre har. Særligt ikke i andre Århus-forstæder, hvor der bygges tæt. Vi har nemlig grønne åndehuller og sågar landbrug midt inde i byen. Nu for…

Bevar grønne Skæring

Jeg er lige flyttet permanent til Skæring bla. pga. den storslåede natur. Udvid Svinboskoven i stedet for at bygge parceller fra Skæring til Skødstrup. Vi har brug for flere træer …

Andelssamfundet Hjortshøj

Det er med stort vedmod , at læse om de fremtidsplaner som kommunen har med det omkring liggende marker. Vi jeg og min kone bruger det flittigt til gå ture og ja vi er ikke de en…

Lad venligst Andelssamfundets tilhørende marker bestå som de er nu. Tak.

Min søn og jeg har mormor boende i Andelssamfundet, som vi tit besøger. Det er en stor oplevelse at komme der og opleve deres berigende områder med natur, marker og dyreliv. Det…

Hørretløkken bebyggelse

Vi flyttede til Mårslet af flere grunde. Bla pga naturen , det gode foreningsliv samt det at bo i en lille by tæt på Århus hvor vi arbejder Jeg har som så ikke noget i mod at d…

Bebyggelse på andelssamfundets landbrugsgrunde i Hjortshøj

Kære modtager Jeg flyttede for 5 år siden med min kæreste og 2 børn til Hjortshøj. Grunden til at valget faldt på Hjortshøj, var det rige foreningsliv liv og andelssamfundets posi…

Bevar landbrugsjorden ved Andelssamfundet i Hjortshøj på dens nuværende placering

Jeg flyttede til Hjortshøj for 4 år siden. Valget faldt på Hjortshøj pga. byens størrelse og at der ikke er langt til natur, og så den meget bæredygtige profil, som især Andelssamf…

Udstykning ved Solbjerg

I temaplanen nævnes nogle af problematikkerne allerede. Der vil skulle bruges veje som adgangsveje, som på ingen måde er gearet til den ekstra trafik. Solbjerg er i forvejen presse…

Hjortshøj et smukt eksempel på hvordan landbrug, natur, parcelhuskvarterer, landsbyst og bofællesskaber går op i en højere enhed

Kunsten at udvikle bysamfund med plads til diversitet, udfoldelse, inspiration og personlighed er svær. Hjortshøj er et af de få steder, hvor det er lykkedes rigtig godt. Her er ma…

Nej til bebyggelse nord for Astrup Mose

Det virker besynderligt at bygge yderligere i den østlige del af Solbjerg med mulig kommende linjeføring og så endda tættere på den smukke fredede mose, der bliver brugt til fisker…

Byggeplaner for jord forpagtet af Andelssamfundet i Hjortshøj

Kære kommune Det er visions- og åndsløst at planlægge byggeri mod lokalsamfundets ønsker i Hjortshøj. Andelssamfundet har forpagtet kommunal landbrugsjord i årtier og dette har …

Aarhus Kommune vil være gerne være ”Vild med vilje” – men det klinger meget hult, når man vil bygge øst for Byhøjen i Trige!

Dette høringssvar handler om temaplanen om at udvide bebyggelsen mod øst i Trige – øst for den eksisterende beboelse ved Pannerupvej – Byhøjen – Lokalplan 818. Aarhus Kommune vi…

Nej tak til parcelhuse på AiH's forpagede jord

Der er noget særligt ved Hjortshøj. Selvom vi er blevet mange flere de seneste år, så er det stadig som at bo i en landsby. Det nye byggeri som er kommet til, er godt fordelt og fo…

Parcelhusgrunde - Andelssamfundet i Hjortshøj

Temaplanforslagets arealudlæg i Andelssamfundet i Hjortshøj, vil jeg gerne modsætte mig, da det vil få dramatisk indvirkning på en række forhold og aktiviteter der er vigtige for b…

Husk de eksisterende beboere og forpligtelserne overfor dem (Trige)!

Der er efterhånden meget, man skal finde sig i, hvis man er bosat i Trige og omegn. Som beboer har man været/er man truet af mulig ny lufthavnsplacering, udvidelse af biogasanlæg m…

Århus kommunes klimaplan og Andelssamfundet i Hjortshøj

Se vedhæftede fil.

Arealer til alle boligtyper - nej tak til bebyggelse på Andelssamfundets marker.

Der er noget helt specielt ved Hjortshøj: Det er en af de få landsbyer i Danmark, der har netop en størrelse hvor den rummer det meste mht idrætsliv, indkøb og institutioner , og s…

Byggeplaner i Hjortshøj

Vedr. planer for byggeri i Hjortshøj. Aih er en af de aktive dynamoer i Hjortshøj. AiH har formået at skabe både almindelige arbejdspladser og arbejdspladser til mennesker me…

Udstykning grunde Hjortshøj

NEJ! Det må ikke ske - det vil ødelægge /udtynde den nære stemning man føler når man flytter hertil. Arealet bliver flittigt brugt af alle til udendørs aktiviteter. Andelssamfundet…

Bevar AiHs landbrugsjord

Vi flyttede til Hjortshøj på grund af de mange grønne områder - i særdeleshed andelssamfundets. Vi er blevet en del af grøntsagsordningen og går dagligt barnevognsture i området. B…

STORT NEJ TAK TIL YDERLIGERE PARCELHUSUDSTYKNING I HJORTSHØJ

Hjortshøj har - trods stor tilflytning de seneste 15-20 år - hidtil formået at bevare sin identitet som en engageret, grøn landsby, hvor beboerne både har stort lokalt engagement …

STORT NEJ TAK TIL YDERLIGERE PARCELHUSUDSTYKNING I HJORTSHØJ

Hjortshøj har - trods stor tilflytning de seneste 15-20 år - hidtil formået at bevare sin identitet som en engageret, grøn landsby, hvor beboerne både har stort lokalt engagement …

Hjortshøj - Landbrugsarealer ved Andelssamfundet.

Det er en dårlig idé at bebygge de arealer som andelssamfundet forpagter. De har skabt et helt enestående lokalmiljø, som blandt andet mine niecer og nevø har haft glæde af gennem …

Udstykning i Hjortshøj

Hjortshøj er en landsby, som de sidste 10-15 år er vokset markant. Grænsen er ved at være nået, hvis byen skal bevare sin identitet og ikke gå til i trafik. Helt frygteligt er dog …

Hjortshøj - landbrugsarealerne ved Andelssamfundet er en lokal dynamo

Det er en dårlig ide at bebygge de arealer som Andelssamfundet forpagter. De understøtter lokale initiativer til fælles glæde for hele byen. Siden 2016 har der været gang i planp…

Unge børnefamilier vil have bæredygtighed - ikke parcelhuse

Kære politikere Temaplanen har især unge børnefamilier som målgruppe. Det er lige præcis os: vi flyttede til Århus for ti år siden for at studere, men da vi sidste år fik barn, …

Høringssvar til temaplan om arealer til alle boligtyper

Jeg mener det er en rigtig god idé og investering i fremtiden, at udlægge arealer til boliger i 13 forskellige lokalsamfund. At udvide med nye arealer til bolig vil tiltrække mang…

Flere boliger i Hjortshøj

Der er forskellige årsager til at planen er en dårlig ide: 1. Infrastrukturen er slet ikke beregnet til den ekstra mængde biler. 2. Inddragelsen af AIH's landbrugsjord, vil bety…

Ny Studstrupvej, Skødstrup. Byudvikling.

Plusform arkitekter har på vegne af ejer af matr.nr. 1p Skødstrup By Skødstrup indsendt forslag om at byudvikle et areal øst for Lauritshøj, ud mod Ny Studstrupvej, som et indlæg i…

Flere boliger Malling

Kære politikere Jeg tror mange oplandsbyer gerne vil udvikles løbende med tilbud om nye boliger/grunde. Jeg vil dog gerne appellere til at det sker i roligt tempo så byerne kan f…

Bebyggelse i Ormslev

Ændret forslag til bebyggelse i Ormslev. Som en fortsættelse af, at mit forslag om udbygning af Ormslev med 150 – 200 ikke kan godkendes, indsender jeg hermed et meget reduceret f…

Kommunens trekant for enden af Hørretløkken

Nej tak til byggegrunde på kommunens område for enden af Hørretløkken. Har stor forståelse for behovet for flere byggegrunde, men at kommunen vil bygge på et i forvejen eksisterend…

Udstykninger i Mårslet

For os som småbørnsfamilie, hvor begge forældre arbejder i Aarhus centrum, er vi rigtig glade for, at der bliver udstykket grunde i området syd for Aarhus. En af fordelene ved neto…

Parcelhusgrunde i Hjortshøj

Vi flyttede fra Aarhus N. til Hjortshøj i 2019, fordi vi ønskede at bo i en landsby, der bærer præg af ro, nærvær og natur. Vi synes det vil være ærgerligt at bygge øst og nord f…

IMOD arealudlæg i Skæring

Jeg skriver som bekymret borger, som svar på det forslag til arealudlæg i Skæring. Jeg er som udgangspunkt ikke imod byudvikling, men lige netop dette forslag ser jeg store problem…

Skæring Hedevej som primær adgangsvej til ny bebyggelse

Skæring Hedevej er belastet og det er urealistisk at lede trafikken fra et nyt tilstødende villakvarter ud på Skæring Hedevej via en udbygget Skæring Egager og forvente at vejen ka…

Byudvikling Mårslet

Høringssvar fra I/S Tandergård – Arealer til alle boligtyper Arealer i Mårslet Udviklingsplanen for Mårslet er god og rigtigt placeret, da den understøtter vores muligheder, …

Byudvikling på Bredskifte Allé 2

På vegne af bygherre og udvikler, 1927 Estate, fremsendes der hermed ønske om delvist at byudvikle på Bredskifte Allé 2, matr. 19a, Tilst By, Tilst. Se venligst vedhæftede filer…

Trafikforhold Skæring

Det er vigtigt, at der med nye udstykninger i Skæring ikke ledes flere biler af Skæring Hedevej end i dag. Der er allerede i dag kø hver morgen ved krydsene Skæring Hedevej / Sk…

Skæring - nye udstykninger.

I forhold tll naturområderne i umiddelbar nærhed af det foreslåede udstykningsområde, vil jeg gerne minde beslutningstagerne om et par punkter: 1) "Referat af møde i Magistrate…

Skæring Hedevej - øget trafik

Det er kun dejligt med en udbygning af nærområdet, men det vil også betyde en yderligere stor belastning af et vejnet som i forvejen er alt for belastet. I dag er det slet ikke …

Skæring - nye udstykninger

Personligt synes jeg, at det giver meget lidt mening at denne udstykning skal ske i et område, som sætter et meget varieret og bevaringsværdigt naturområde med dertilhørende rigt d…

Trafik ifbm. kommende udstykning i Tranbjerg/Jegstrup

Jeg bor med min familie i Jegstrup og hilser det velkomment med nye udstykninger - blot det bliver gjort med respekt for det eksisterende og med høj kvalitet. For mig betyder det …

Nej tak til flere rækkehus-lignende bebyggelser i Gl Egå

Høringssvar i forhold til Børge Sørensens forslag/høringssvar om seniorboliger i Gammel Egå Gammel Egå Fællesråd vil hermed gøre indsigelse i forhold til Børge Sørensens forslag…

Høringssvar til kommuneplaner

Hjortshøj en moderne landsby med små 4000 mennesker Forskelllige hustyper: ejer-,leje-, seniorboliger og andelsforeninger fordelt rundt i Hjortshøj. En skole, et snart færdigt mu…

Seniorboliger.

SeniorBo, Gl. Egå. Som Rådgiver for ejeren af ejendommen Stendigevej 21, 8250 Gl. Egå fremsendes forslag om udlægning af privat jordareal syd for ejendommen, matr. nr. 12a, Egå By…

Høringssvar vedr. Skæring Hedevej

Det er naturligvis kun glædeligt, at der er en kontinuerlig vækst. Men med opførelse af 420 ny boliger vil det give uoverstigelige udfordringer med trafikafviklingen ad Skæring Hed…

Byudvikling i Tranbjerg

Som medejer af matr.nr. 4a, Slet By, Tranbjerg beliggende Ellemosevej 30, 8310 Tranbjerg fremsendes hermed høringssvar til Aarhus Kommunes Temaplan om arealer til alle boligtyper. …

Høringssvar Skæring Hedevej

Skæring Hedevej kan ikke bære mere trafik Der er mange skolebørn i alle aldre, der skal passere Skæring Hedevej,også til idræt som foregår på alle tider af dagen. ligeledes trafik…

Bekymring ang. Skæring hedevej

Vi ser med stor bekymring på planen om øget trafikal belastning på Skæring Hedevej i forbindelse med opførelse af 420 huse ved Skæring Egager. Vi er meget positive stemt for flere…

Vejnet Skæring Hedevej

Vi ser med stor bekymring på planen om øget trafikal belastning på Skæring Hedevej i forbindelse med opførelse af 420 huse ved Skæring Egager, dels fordi der med yderligere bebygge…

Arealer til alle boligtyper

Manglende infrastruktur ved etablering af ny boligområder, generelt og specifikt i Mårslet.

Vejnet Skæring Hedevej

Ang udstykning af nye boliger i Skæring, findes det dybt problematisk med planlagt tilkørsel fra Grenåvej, via den allerede meget trafikerede Skæring Havvej/Skæring Hedevej. Der bø…

Hjortshøj

Jeg erfarer, at Århus Kommune har planer om at udstykke dele af den jord, som Andelssamfundet har lejet til landbrug gennem mange år. Dette ryster mig. Jeg mener at Århus kommune, …

Byudvikling i Hjortshøj

Som beboer på Gammel Kirkevej i Hjortshøj har jeg en særlig interesse i planerne om yderligere byggeri på vejen. Vejen er smal og uden faciliteter for bløde trafikanter. I Temaplan…

Skærings kommende Vejnet

De nuværende kommuneplaner om at bygge mange flere huse i Skæring vil uden tvivl øge trafikken af ​​alle slags. Og det er ingen hemmelighed, at mere trafik er lig med flere ulykker…

Udstykning af AIH s landbrugsjord i Hjortshøj

Udstykning af jord i Andelssamfundet i Hjortshøj Som beboer i Andelssamfundet er jeg en af dem der har fulgt udviklingen siden samfundets spæde start i 1990. Gennem årene har talr…

Byudvikling i Mårslet

Det indsendte projekt på Langballevej i Mårslet har ikke pt. fundet fremme, og det er da også helt naturligt, at der i den politiske og administrative proces skal ske en prioriteri…

Udstykning af jord ved Andelssamfundet

Først og fremmest er det en dum idé ig virker ikke særlig gennemtænkt. Der bliver fortalt at virupskolen sagtens kan klare 70 nye familier. Men hvad med bøenehave og vuggestuerne…

Skæring Hedevej må ikke belastes mere

Der er allerede meget trafik på Skæring Hedevej og der køres alt for stærkt. Så Skæring Hedevej må ikke belastes mere.

Skæring nye udstykninger

Vi deler den store bekymring for de mange nye udstykninger med tilkørsel fra Skæring Hedevej. Skæring Hedevej er i forvejen underdimensioneret til den nuværende trafikbelastning og…

Udstykninger i Skærring

Det er vigtigt for mig, min familie og vores område at Skærring Hedevej ikke bliver en ny “motorvej” til disse udstykninger. Trafikken øges allerede markant af den nye lokalplan fo…

Arealer til bebyggelse.

Jeg har gennem årene haft stor glæde af være tilknyttet andels samfundet som besøgende og frivillig hjælper i forskellige sammenhænge. Jeg mener at det er forkert at ødelægge en k…

Udstykning i hjortshøj

Min kæreste og jeg har for nyligt købt hus i hjortshøj og netop andelssamfundet har haft stor betydning for hvorfor vi vælger hjortshøj. Hvis man vælger at reducere andelssamfund…

Udstykning af areal ved andelssamfundet

Det vil være ødelæggende at udstykke jorde omkring andelssamfundet - et af de få steder i Aarhus Kommune, hvor der er plads til det lidt mere skæve og ikke mindst eksperimenterende…

Udstykning af AIH's nuværende landbrugsareal til boliger

Valget af område til udstykning til boliger i Hjortshøj er dårligt i sin nuværende form. En stor del af det, der gør Hjortshøj til noget særligt, er aktiviteterne i forbindelse med…

Vedr. Forslag om ny bebyggelse i Hjortshøj

Hjortshøj kan noget helt særligt. Hjortshøj er landsby med levende landbrug lige midt inde i byen - der hvor børnehaver og skolebørn kan nå det - en af de måder vi kan sikre, at vo…

Udstykning af jord, som AIH forpagter i Hjortshøj - nej tak

Som beboer i Hjortshøj gennem snart 30 år har jeg den største respekt for den vej og inspiration, som AiH (Andelssamfundet i Hjortshøj) tilbyder Hjortshøj, Aarhus, Danmark - Ja, he…

Bebyggelse på jord i Andelssamfundet i Hjortshøj

I disse år, hvor der bygges mange boliger, bliver naturperlerne færre og færre. I mange kommuner (inklusiv Aarhus kommune) prøver man endda at oprette nye natur områder, hvilket t…

Tilbageføring af jord i landzone til byzone, blandet boligbebyggelse

Dette forslag er et svar på Aarhus Kommunes Temaplan "Arealer til alle boligtyper", idet der tages udgangspunkt i en vision om at imødekomme efterspørgslen på arealer til forskelli…

Nye boligarealer - Hjortshøj

Kære politiker Efter at have boet i skønne Hjortshøj i godt 4 år, forstår jeg udmærket ønsket om flere byggegrunde så flere folk kan flytte hertil. Det er ikke nemt at finde et…

Bofællesskaber, bæredygtig bosætning

Bofællesskab, bæredygtighed og verdensmål Se vedhæftet for uddybende information som er vedhæftet.

Temaplan om arealer til alle boligtyper 2021

Vedr. Andelssamfundets forpagtede arealer. Bevar jorden. I disse år lægges der mange kræfter i at oprette og bevare nationalparker. På tilsvarende vis kæmpes der i bynære samfund…

Andelssamfundets forpagtede arealer

For 20 år siden flyttede jeg til Hjortshøj for at blive en del af Andelssamfundet. Jeg var især tiltrukket af fællesskabet omkring de økologiske marker og det sociale liv omkring s…

Arealer til alle boligtyper

Kære politikere Vedrørende byggeplaner i Hjortshøj. Jeg er bosiddende i Hjortshøj og følger med stor interesse planerne for (tiltrængt) byudvikling i Hjortshøj. Min mand og jeg…

Byggegrunde i Tranbjerg

Synes det er godt for Tranbjerg med flere byggegrunde i Tranbjerg /Jegstrupvej .mange unge mennesker efterspørger byggegrunde

Byggegrunde i Tranbjerg

Synes det er godt for Tranbjerg med flere byggegrunde i Tranbjerg /Jegstrupvej .mange unge mennesker efterspørger byggegrunde

Afrunding af Solbjerg mod syd

Solbjerg har udviklet sig meget, og udvikler sig fortsat, mod nord, øst og syd – men der er ikke sket meget i de senere år i byens vestlige del udad Fastrupvej. Det gør nærværen…

Høringssvar

På vegne af grundejere for matrikel 6a, Skødstrup By, Skødstrup, vedlægges her høringssvar til Temaplan for Arealer til alle boligtyper.

Vedr. 300 boliger i Jegstrup

Nej tak til 300 boliger vest for Tranbjerg i Jegstrup. Det vil ødelægge den mangfoldige natur der er herude. Det er en transportvej for alle dyrene og hvis det bliver afskåret f…

Høringssvar til temaplan om arealer til alle boligtyper

HØRINGSSVAR til temaplan fra Aarhus Kommune. Udarbejdet 21. juni 2021 AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER Der er i planen udpeget 13 steder til nye arealudlæg, men det mest bynære, nat…

AIHs nuværende arealer

Høringssvar ang. områder på AIHs nuværende arealer. Der kan være gode grunde til at bygge flere boliger i Aarhus Kommune, men vi synes det er dårlig ide at bygge boliger på det…

AIHs nuværende arealer / temaplanens områder 380141BO Hjortshøj + 380142BO Hjortshøj

Herunder uddyber jeg flg. fire argumenter for hvorfor det er en rigtig dum ide at reducere Andelssamfundet i Hjortshøj (AIH). 1: Det er hensynsløst at reducere fællesskabets omr…

Bebyggelse af bynært landbrug i Hjortshøj

Vi bor ikke selv i Andelssamfundet, men i Hjortshøj. Ikke desto mindre har Andelssamfundets landbrugsareal og den åbne adgang for hele Hjortshøj stor betydning for os og er til dag…

Grunde i Tranbjerg

Ja til udstykning af grunde i Tranbjerg. Jeg synes det er dejligt med væksten i byen, og mener at det er et godt sted til netop det.

Grunde i AiH / Hjortshøj

Nej tak til bebyggelse i Hjortshøj. Jeg er ung studerende i Aarhus og er vokset op i AiH, hvor jeg stadig ofte kommer på besøg med mine venner fra Aarhus. Jeg mærker i min generati…

Hjortshøj

Vi er imod at de arealer, som andelssamfundet lejer og i en årrække har anvendt til fælles bedste for byen nu skal udstykkes til byggegrunde. Vi er imod udstykningen. Hilsen Søren…

Nej tak til flere byggegrunde i Tranbjerg/Jegstrup

Jeg flyttede netop til dette område pga naturen, roen, freden og lokal planen for området lovede et område bygget op om temaet landsby samfund, hvilket i høj grad er lykkedes. Di…

Godt nyt

Kunne kun klappe i mine hænder, da jeg første gang hørte om muligheden for at bygge et hus her i Hjortshøj by. Vi meget glade for at bo i byen og derfor er vi glade for at kommun…

Byvækst er kærkommen

Ja tak til grunde i Hjortshøj. Byvækst og udvikling er kærkommen, og som børnefamilie kunne, det være dejligt at få lov at bygge i skønne Hjortshøj. Der er nogle skønne grønne ånde…

Grunde i Hjortshøj

Det vil glæde mange børnefamilier hvis der endelig kom nogle grunde til salg i Hjortshøj, det er næsten umuligt at finde en grund nord for Aarhus med gode muligheder for offentlig …

300 grunde i det sydlige Tranbjerg ud mod Jegstrup

Nej tak. Tranbjerg skal ikke have 300 byggegrunde. Det går ud over naturen som skal bevares. Derudover er der jo ikke børnehaver mm. til alle de børn der vil komme til områ…

Arealer til alle boligtyper

Kære politikere Vi flyttede til Andelssamfundet i juli -19. Sammen havde vi et ønske om et liv med fællesskab, bæredygtighed og natur. Her lægger vi os helt tæt op ad en tydeli…

Vedr. Bebyggelse i Hjortshøj

Hjortshøj er netop unikt bl.a ved at være lokalt og ikke at være for stort. Hvis der skal bygges yderligere i Hjortshøj, er der i forvejen masser af lejeboliger og dyre ejerboliger…

Hjortshøj - bebyggelse

70 nye boliger og dermed også mere trafik i Hjortshøj, det er da ikke muligt. Vejene omkring det påtænkte byggeri, er smalle og uden fortov.

Anmodning om ændret planlægning til boliger i Borum

Se vedhæftede høringssvar.

Nybyggerier i Tranbjerg

Nej til mere nyt...bevar vores dejlige natur i Tranbjerg...

Anmodning om udlægning af ejendommen, "Det Gamle Gartneri" ved Fårup til boliger for alle

Hermed fremsendes høringsbidrag til Temaplan - Arealer til alle boligtyper med anmodning om, at ejendommen beliggende Fårupvej 83, 8471 Sabro udlægges til boliger. Grundarealet …

Bebyggelse på Aih’s lejede landbrugsareal.

Arealet er ikke bare en grønsagsmark, det er en livsstil som aih er primus motor for, og som smitter positivt af på hele byen. Der ud over er det uigennemtænkt at bygge nyt der. …

Bebyggelse på Aih’s lejede landbrugsareal.

Arealet er ikke bare en grønsagsmark, det er en livsstil som aih er primus motor for, og som smitter positivt af på hele byen. Der ud over er det uigennemtænkt at bygge nyt der. …

Bebyggelse på Aih’s lejede landbrugsareal.

Arealet er ikke bare en grønsagsmark, det er en livsstil som aih er primus motor for, og som smitter positivt af på hele byen. Der ud over er det uigennemtænkt at bygge nyt der. …

Boliger i Hjortshøj - gerne, men undgå selvmålet

Der må meget gerne komme nye folk og boliger til Hjortshøj. Mange tilflyttere vælger at flytte til Hjortshøj (jeg selv og kæreste inkl.) netop pga. Andelsamfundet (AIH) og dens til…

Anmodning om planlægning for et attraktivt, naturnært boligområde i Tranbjerg

Se vedlagte høringssvar.

Aih

Bo formen i Aih er unikt . Eksperimenterende bofællesskab hvor alle kan inkluderes Der tages hensyn til borgere og natur. Den slags skal der også være plads til i Aarhus.

Andelssamfundets landbrugsjord

Min kæreste og jeg flyttede til Hjortshøj, fordi vi ønskede at vores kommende børn skulle være tæt på naturen. Hjortshøj kunne hamle op med attraktive områder i f.eks. Silkeborg, S…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.