Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Afrunding af Solbjerg mod syd

Solbjerg har udviklet sig meget, og udvikler sig fortsat, mod nord, øst og syd – men der er ikke sket meget i de senere år i byens vestlige del udad Fastrupvej.

Det gør nærværende projektforslag op med, gennem en omdannelse af 5 hektar landzoneareal til byzone og realisering af et attraktivt boligområde med ca. 30 parcelhusgrunde samt 35 lejeboliger som familieboliger i forskellige størrelser samt mindre boliger til seniorer og singler. Ved tilførslen af de varierede boligtyper og størrelser imødekommes et aktuelt behov, som vi ved møde i grundejerforeningerne har konstateret, særligt mindre lejeboliger.

Stedet har fine naturmæssige kvaliteter hvor borgere kan bringes tæt på naturen, og få udsigt til det åbne land samt opleve grønne områder og vandmiljø internt på grunden. Placeringen vil i sydlig retning ligge på niveau med den foreslåede større bebyggelse øst for Gammel Horsensvej og syd for Østergaardsvej. Derved kan de nye udstykninger på hver side af hovedvejen danne en definitiv afgrænsning af Solbjerg mod syd.

Der har været skitser fremlagt for de lokale grundejerforeninger og Fællesrådet og projektet er blevet positivt modtaget her.

På denne baggrund anmodes området inddraget i planlægningen og byudvikling som skitseret gjort mulig.

Skitser vedlagt til høringssvaret samt referat fra møde med grundejerforeningerne i området samt Fællesrådet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Duedahl

Indsendt

28/06/2021 14:24

Sagsnummer

HS0567209

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.