Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Arealer til alle boligtyper

Kære politikere

Vedrørende byggeplaner i Hjortshøj.
Jeg er bosiddende i Hjortshøj og følger med stor interesse planerne for (tiltrængt) byudvikling i Hjortshøj. Min mand og jeg flyttede til Hjortshøj fra Aarhus midtby for 11 år siden. Her rakte vore lønninger til et hus af passende størrelse (med have til økologisk dyrkning), stand og beliggenhed i forhold til infrastruktur. Som enkeltperson, og som tilhænger af bymæssig udvikling af Hjortshøj, følger jeg den verserende debat, som desværre overvejende har handlet om AIH.
AIH har været meget aktive i forhold til kontakt til politikere, lokal presse, via sociale medier osv. Det afgørende punkt er ønsket om at forlænge den forpagtningsaftale, som Andelssamfundet i mange år har haft med Aarhus kommune. Som jeg har forstået det, har det fra starten været almindeligt kendt, at jorden med tiden skulle bebygges, og AIH har dermed haft tid til at planlægge derefter. Der ligger landbrugsjord tæt på Hjortshøj, og omlægning til økologi tager 2 år. Jeg forstår godt, at man fra AIH’s side ønsker at bevare status quo, da man har en meget fordelagtig aftale, dog ikke tidsubegrænset.
I argumentationen slår man meget på markernes værdi for Hjortshøj by og for byens beboere. Jeg skal ikke kunne sige, hvor stor en del af byens beboere, der benytter området og evt. er imod byggeplanerne. For mig er det vigtigt, at ingen af byens indbyggere tages til indtægt for hverken det ene eller det andet standpunkt, og at alle standpunkter bliver hørt.

Vælger man at føre byggeplanerne ud i livet, vil vi få flere indbyggere til ”bymidten”, det vil danne grobund for flere små forretninger og mere byliv. Byen vil få mulighed for at udvikle sig på bymæssige præmisser. Den omtalte jord (som vel og mærke kun er en del af det forpagtede areal) har en fantastisk udsigt, og byggegrundene vil være eftertragtede. Der er satset på infrastruktur i form af busser, letbane, skole og multihus lige ved døren (jeg er klar over, at der er nogle trafikale udfordringer mht. biltrafik, som der skal styr på).

Vælger man at følge AIH’s ønsker, vil det være en form for ”evighedsaftale”. Hvad implicerer det rent juridisk i forhold til unfair konkurrence i forhold til andre økologer, tab af indtægt til kommunekassen via byggegrunde osv? Hvad vil det betyde for byen og dens indbyggere, at én aktør har så afgørende indflydelse på byens udvikling? Samtidig vil nye byggegrunde være henvist til udkanten af byen, bl.a. tæt på motorvej, nye tilflyttere vil ikke i samme grad føle sig som en del af landsbyfællesskabet.

Af overnævnte grunde udtaler jeg mig udelukkende på egne vegne med følgende opsummering:
• Infrastruktur: Der er en enestående mulighed at bygge tættest muligt på letbanen. Den har været en stor økonomisk satsning, og det er attraktivt at bo i gåafstand. Jo tættere man bor på den kollektive trafik, jo mere sandsynligt er det, at man benytter den og nøjes med én bil.
• Byudvikling: Med flere beboere i det centrale Hjortshøj er der grundlag for flere butikker og små erhvervsdrivende. Befolkningen bliver ældre i disse år – også de nuværende beboere i Hjortshøj. Også derfor er det vigtigt flest mulig bor i gåafstand til byens faciliteter.
• Landsbymiljøet: (som ofte nævnes i argumentationen imod byggeplanerne) bør også inkludere tilflyttere. Hvis der kun bygges ud af Hjortshøj, vil beboerne der i mindre grad opfatte sig som en del af landsbyfællesskabet. Beboerne i udkanten vil muligvis orientere sig til nærmeste by frem for Hjortshøj.
• Oplandet: Hvis man bygger yderligere rundt om Hjortshøj, risikerer man, at områdets små byer efterhånden vokser sammen. Vi mister det smukke, åbne land mod Gl. Egå, Skødstrup eller Skæring.
• Skolen: Der har været udtrykt bekymring for det stigende børnetal i forhold til skolens størrelse. Det samme oplever man i bl.a. Skødstrup og det må man naturligvis handle på, også i Hjortshøj. Man kan ikke overlade ”problemet” til nabokommunerne.
• AIH’s problematik: Hvis man forpagter nærliggende landbrugsjord som erstatning, vil det økologiske landbrug erstatte mere traditionelt landbrug i området - man vil endda kunne ekspandere. Et område, som ligger lidt længere væk, vil stadig have rekreativ værdi, for de som ønsker det.
• Natur: Det er korrekt, at Hjortshøj mangler rekreative områder. Da motorvejen blev etableret, blev mængden af skov reduceret. Etablering af skov omkring Hjortshøj ville have stor værdi for byens beboere og for biodiversiteten og grundvandet. I forbindelse med udstykningen håber jeg, man tænker i grønne områder, hensyn til fredskoven og øvrige naturværdier.

Jeg håber med andre ord, at beslutningstagerne er opmærksomme på, at Hjortshøj er andet og mere end AIH, ligesom AIH er andet og mere end den omtalte landbrugsjord.
Forhåbentlig har politikerne modet til at holde fast i byggeplanerne, som i mine øjne hviler på et seriøst grundlag, frem for at give efter for et pres, som ikke kan betegnes som en folkestemning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Vibeke Bak Hansen

Indsendt

30/06/2021 14:15

Sagsnummer

HS7965894

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.