Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Tilbageføring af jord i landzone til byzone, blandet boligbebyggelse

Dette forslag er et svar på Aarhus Kommunes Temaplan "Arealer til alle boligtyper", idet der tages udgangspunkt i en vision om at imødekomme efterspørgslen på arealer til forskellige boligtyper og ønsket om at skabe de fysiske rammer for "velfungerende lokalsamfund" i "fritliggende bysamfund".
Grunden ligger ved Opkærsvej, Trueholmvej og Grydhøjparken i det vestlige Tilst, den var tidligere i Byzone og ønskes tilbageført til dette. Grunden er en del af et drikkevandsområde, og det vedlagte forslag imødekommer dette med en stærk bæredygtighedsambition, et minimum af belagte flader samt åbne/LAR-områder i forbindelse med den eksisterende sø, der bliver bebyggelsens naturlige centrum. Bæredygtigheden skal sikrer et socialt velfungerende og grønt boligområde med fokus på fællesskaber og blandede boformer.
Projektet understøtter lokalområdet i Tilst, respekterer landsbyen True og former en kvalificeret randzone mod det åbne marklandskab.
Projektet er udviklet i et nært samarbejde mellem grundejeren, Dan Jacobsen, Boligorganisationen ALBOA og ERIK arkitekter ud fra en fælles vision om blandede boformer, fællesskaber, boliger, der er til at betale og muligheden for at leje eller købe sin egen bolig i en naturskøn bebyggelse tæt på Aarhus og vigtig infrastruktur.
Med venlig hilsen,
ALBOA og grundejer, Dan Jacobsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Eilersgaard

Indsendt

08/07/2021 09:23

Sagsnummer

HS4872152

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.