Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Byudvikling i Mårslet

Det indsendte projekt på Langballevej i Mårslet har ikke pt. fundet fremme, og det er da også helt naturligt, at der i den politiske og administrative proces skal ske en prioritering. Imidlertid er der stadig rig mulighed for at inkorporere elementer fra det fremsendte forslag, som - også i en anden skala - vil kunne tilføre Mårslet og hele Aarhus Kommune betydelig værdi.
Mårslet er et område med meget stor efterspørgsel og tilslutning, men også et bysamfund, der har behov for mangfoldighed i boligtilbuddene, som det bl.a. ses af opgørelsen af den meget lave andel almene boliger i byen.
Med det beskrevne projekt vil der - på et grundlag af natur og bæredygtigt, ekstensivt byggeri - blive tilført adskillige forskellige boligtyper, både private og almene boliger, boliger egnet for børnefamilier såvel som ældre, og tilmed en hårdt tiltrængt dagsinstitution.
Jeg vil gerne invitere til yderligere dialog om tilpasning af projektet på Langballevej til i endnu højere grad at kunne imødekomme Mårslets og hele Aarhus' behov.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Homann

Indsendt

22/07/2021 22:24

Sagsnummer

HS8406363

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.