Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Vejnet Skæring Hedevej

Vi ser med stor bekymring på planen om øget trafikal belastning på Skæring Hedevej i forbindelse med opførelse af 420 huse ved Skæring Egager, dels fordi der med yderligere bebyggelse vil komme flere skolesøgende børn, som skal krydse Skæring Hedevej, som i forvejen er en usikker vej for skolebørn, idet der køres tæt og til tider for hurtigt på denne strækning - og dels fordi der især i myldretiden er kø langt op ad Skæring Hedevej for at komme ud på Skæring Havvej.
Det vil være nødvendigt at arbejde med en forbindelse mellem Skæring Egager og Grenåvej, så trafikken fordeles/aflastes og sikkerheden for skolebørn prioriteres.
Tendensen i dette område er - trods stor indsats fra Skæring Skole om at elever går/cykler i skole - desværre at rigtig mange forældre kører deres børn til/fra skole i bil, hvilket kun vil bidrage til mere kaos i morgentrafikken og belaste sikkerheden yderligere.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Karen Vestergaard

Indsendt

30/07/2021 17:10

Sagsnummer

HS6684371

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.