Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Byudvikling i Tranbjerg

Som medejer af matr.nr. 4a, Slet By, Tranbjerg beliggende Ellemosevej 30, 8310 Tranbjerg fremsendes hermed høringssvar til Aarhus Kommunes Temaplan om arealer til alle boligtyper. Med høringssvaret vil vi gøre opmærksom på arealets potentiale som boligområde med ønske om at inddrage arealet i Temaplanen.

Matriklen har et areal på ca. 146.000 m2 og er beliggende i den nordøstlige del af Tranbjerg. I Kommuneplanen er matriklen udlagt til landbrug. Jorden anvendes i dag til landbrugsformål, som dyrkes og gødes samt hestehold. På arealet ligger en ejendom til beboelse samt en staldbebyggelse - begge opført i slutningen af 1990érne. Arealet har i dag vejadgang via Ellemosevej.

Arealet grænser op til den eksisterende by med adgang via tunnel under Gl. Horsens Landevej til Tranbjerg St. Mod øst grænser matriklen op mod det åbne land med flot udsigt over det naturskønne Jelshøj. Matriklen er placeret på et højt skrånende areal, som giver mulighed for varieret landskab og bebyggelse. Arealet ligger tæt ved Tranbjerg Skole og Tranbjerg Center, som der også er adgang til via tunnelen under Gl. Horsens Landevej. Derudover er der nærhed til institutioner og idrætsfaciliteter ved bl.a. AIA Tranbjerg.

Trafikken til området vil kunne føres via Ellemosevej og/eller via den eksisterende tunnel under Gl. Horsens Landevej. Arealet ligger i gåafstand til Letbanen og med nærhed i bil til motorvej E45.

Under henvisning til ovenstående ønsker vi en nærmere dialog med Aarhus Kommune om områdets potentialer samt Aarhus Kommunes syn på de fremtidige planmæssige forhold.

Med venlig hilsen

Birger Jørgensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birger Jørgensen

Indsendt

02/08/2021 09:43

Sagsnummer

HS5466349

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.