Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Nej tak til flere rækkehus-lignende bebyggelser i Gl Egå

Høringssvar i forhold til Børge Sørensens forslag/høringssvar om seniorboliger i Gammel Egå

Gammel Egå Fællesråd vil hermed gøre indsigelse i forhold til Børge Sørensens forslag/høringssvar fra 3. august 2021 om oprettelse af et nyt boligområde i planen ”Arealer til alle boligtyper” i Gammel Egå. Årsagerne hertil er følgende:

1) Området er ikke en del af forslaget
Gammel Egå er ikke nævnt i planen ”Arealer til alle boligtyper”. Det mener vi der er en stribe klare årsager til, som uddybes i det følgende. Første årsag er at de områder planen udpeger, ligger meget længere væk fra Aarhus C end Gammel Egå, hvilket for os at se netop er pointen med hele planen – altså at flytte ud, hvor der er god plads til det for dermed ikke at forkrampe de eksisterende bebyggede områder yderligere. Dermed arbejder Børge Sørensens forslag for os at se imod intentionen i selve planen om arealer til alle boligtyper.

2) Trafikken belastes naturligvis yderligere
Et nyt række-/kædehus-område i Gammel Egå vil øge den trafikale belastning betydeligt i Gammel Egå – også selvom der er tale om et seniorfællesskab og bebyggelsen giver mulighed for delebiler. Gammel Egå er tungt belastet rent trafikalt allerede og dette vil udelukkende forværres af det foreslåede byggeri. Pt. er der store udfordringer med skolevej og vej i det hele taget, fx da mange forældre ikke ønsker at sende børn alene på gåben/cykel ol. over Mejlbyvej, da vejen i dag reelt fungerer som en motorvejs-til- og -frakørsel. Beboerne i de foreslåede nye bebyggelser vil naturligvis også få besøg, som yderligere vil belaste trafikken i området.

Som fællesråd har vi ofte gjort opmærksom på at det trafikale problem i Gammel Egå kan løses med en omfartsvej udenom landsbyen samt en tildeling af plads på vejen til cykler ol. på Mejlbyvej samt forbedrede krydsningsmuligheder og dette vil vi her gerne gøre opmærksom på igen.

3) Der er i forvejen rigtig mange rækkehuse
Gammel Egå har indenfor de senere år lagt areal til rigtig mange rækkehusbebyggelser. Derfor ønsker Gammel Egå sig ikke flere rækkehuse, da dette dermed snart vil blive den dominerende boligform i området. Formålet med kommunes projekt er netop at skabe blandet bebyggelse, hvilket der meget snart ikke mere vil være i Gammel Egå pga. voldsomt mange nye rækkehus-lignende bebyggelser. Her bidrager Børge Sørensens forslag også negativt.

4) Familier kan ikke finde ny bolig – og dette problem afhjælpes ikke
Pt. er det et problem for rigtig mange børnefamilier i de mange nye, små rækkehuse i Gammel Egå at finde noget større at bo i i lokalområdet, som de typisk gerne vil blive boende i. Men disse større boliger frembringes ikke ved at bygge det foreslåede seniorfællesskab. Børge Sørensens regnestykke omkring at seniorbolig-projektet vil frigive en mængde parcelhuse i området er slet ikke sandsynligt, da borgere fra hele kommunen ville kunne byde ind på dette seniorfællesskab. Derudover er det mindst lige så sandsynligt at seniorgruppen blot vil flytte sig fra én type seniorbolig over i de foreslåede nye seniorboliger, da de ligger meget attraktivt. Således er det ikke sandsynligt at bebyggelsen vil frigive andre større boliger i området eller overhovedet, men vil derimod kun forværre tætheden af rækkehuse i Gammel Egå.

5) Indsigt til kirke
Indsigtslinjerne omkring Egå Kirke belastes betydeligt med projektet. Dette er Gammel Egå Fællesråd ikke interesseret i sker.

6) Bevaringsværdigt landsbymiljø
Gammel Egå er et bevaringsværdigt landsbymiljø, derfor er det vigtigt at indtænke kommende initiativer i lokalområdet i dette miljø, da landsbymiljøet dermed ellers meget let forsvinder. Det foreslåede seniorprojekt bidrager ikke til at bevare landsby-miljøet og kommer dermed til at modarbejde det ved at tilføre endnu flere rækkehuse til området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gammel Egå Fællesråd

Indsendt

05/08/2021 13:21

Sagsnummer

HS3260859

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.