Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Trafik ifbm. kommende udstykning i Tranbjerg/Jegstrup

Jeg bor med min familie i Jegstrup og hilser det velkomment med nye udstykninger - blot det bliver gjort med respekt for det eksisterende og med høj kvalitet.
For mig betyder det bl.a.:
- at der laves gennemtænkte løsninger for veje og stier til/fra de nye boligområder
- at vigtige lokale grønne åndehuller for dyr og mennesker bevares
- at der ikke bygges for tæt i de nye områder
- at landsbystemningen/ charmen i Jegstrup bevares
Konkret er jeg bekymret for, hvis biltrafik til/fra de kommende nye boligområder ledes ad Jegstrupvej. Jegstrupvej er en lille bivej der snor sig gennem Jegstrup, forbi landsbyhuse og store træer, her kan man købe æg ved vejen, høre fuglene, og trygt krydse over vejen som gående eller cyklist på vej mod Tranbjerg. Jegstrupvej krydses dagligt af børn til og fra skole, og vi er også mange som har haver ud til. Vejen er ikke egnet til mere trafik end idag. Der er derfor brug for at tænke i nye vejanlæg, f.eks. vest om Jegstrup, og/ eller at Jegstrupvej blændes af hvor den nuværende bebyggelse slutter, således at trafik til/fra de kommende boligområder syd for Jegstrup ledes sydover og med tilslutning til Beder-Beringvejen (fremfor via Jegstrupvej til Grønløkke Alle og derfra enten til Skanderborgvej eller mod Hovedvejen).
Jeg håber os der bor i området bliver inddraget og taget med på råd i forhold til at skabe de bedst mulige nye boligområder samtidig med at kvaliteterne i de eksisterende boligområder bevares. Vh. Krista Kajberg, beboer i Jegstrup
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Krista Kajberg

Indsendt

06/08/2021 10:35

Sagsnummer

HS6642090

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.