Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring - nye udstykninger

Personligt synes jeg, at det giver meget lidt mening at denne udstykning skal ske i et område, som sætter et meget varieret og bevaringsværdigt naturområde med dertilhørende rigt dyreliv under pres samtidig med at Århus Kommunes temaplan, Et Grønnere Århus, fra nov. 2020 blandt andet har følgende ambitioner og visioner:
” Med ”Et grønnere Aarhus” sætter vi naturen og det grønne på den politiske dagsorden og skærper Aarhus Byråds ambitioner og prioriteringer på området.”
…siger Bünyamin Simsek Rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

”Aarhus Kommune vil være en grøn, naturrig kommune med høj biodiversitet i alle typer af grønne områder. Vi vil sørge for mere og bedre natur i det åbne land, i ådalene og i skovene. Vi vil lykkes med klog bæredygtig byudvikling med bynatur og grønne rum til rekreation og friluftsaktiviteter.”

”Naturen er presset, og vi skal gøre vores til at vende nedgangen i biodiversiteten til fremgang. Her har alle tiltag betydning, fra et træ i gaden til store skove, sammenhængende naturområder og søer.”

”Vi har en plan om at plante 10.000 bytræer frem mod 2025, skabe mere og bedre natur og et mål om at være CO2-neutral i 2030. Alene dette forår har vi rejst tre nye skove, som skal hjælpe med at sikre grundvandsressourcerne, binde CO2 og bidrage med mere rekreativ natur til lokalområderne.”

Meget af jorden i området fra Grenåvej mod Åstrup er allerede opkøbt af udviklere, så min store bekymring er, at de 420 parceller kun er første etape i genoplivningen af Tækker Groups tidligere ambitioner om at bebygge hele området.

Jeg synes ikke det giver mening at Århus Kommune med den ene hånd vil fremme det grønne, biodiversiteten, plante træer m.m., og med den anden hånd sætter allerede eksisterende, unikke bynære naturområder under pres eller måske slet og ret bliver fuldt bebygget med tiden.

Med venlig hilsen
Lisbeth Nielsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth S. Nielsen

Indsendt

08/08/2021 11:44

Sagsnummer

HS6420587

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.