Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring - nye udstykninger.

I forhold tll naturområderne i umiddelbar nærhed af det foreslåede udstykningsområde, vil jeg gerne minde beslutningstagerne om et par punkter:

1)
"Referat af møde i Magistraten 19.04.2021.
Det blev understreget, at planlægningen af nye boligområder kommer til at ske under behørig hensyntagen til bevaringsværdige landskaber, lavbundsjorder, områder til skovrejsning, klimasikring, grundvandsbeskyttelse, osv”
Punkt 11: Temaplan om Arealer til alle boligtyper
20/165152
Beslutning:
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. april
2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 24.marts 2021. Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold. Det blev understreget, at planlægningen af nye boligområder kommer til at ske under behørig hensyntagen til bevaringsværdige landskaber, lavbundsjorder, områder til skovrejsning, klimasikring, grundvandsbeskyttelse, osv. Det blev endvidere understreget, at fokus ikke er på store parcelhusområder, men på udvikling af blandet by – også i relation til oplandsbyerne."

Desuden vil jeg også gerne minde om dette:
2)
"DAGSORDEN 9. JUNI 2021 KL. 16.00, Aarhus Byråd
Pkt 39 Temaplan om Arealer til alle boligtyper
Bilag 2. Besvarelse på høringsbidrag til Indkaldelse af idéer og forslag til Temaplan om Arealer til alle boligtyper.
Pkt. 18
Forslag:MT Højgaard A/S V/ Simon Fogh Sørensen Forslag på vegne af grundejerne Peter Sommer Nielsen og Niels Sommer Nielsen om at ændre rammerne for Matr.nr. 21gh, 21gf og 21a Skæring By, Egå (herefter ”Arealet”) med henblik på at planlægge for boligformål. Arealet udgør samlet ca. 11,5 ha.
Svar: Da der er tale om kystnærhedszone med et særligt regelsæt anbefales der i temaplanen alene en begrænset udbygning af Skæring, der fortsætter den relativt nylige udbygning, der er sket nord for Skæring Hedevej og som kan koble sig på den igangværende planlægning for det tidligere plancenter langs Grenåvej. Baglandet til det hidtidige sommerhusområde friholdes i overensstemmelse med lokalplanens intention om bevarelse af dette områdes særlige karaktertræk. Arealet er udlagt til bynært landskab og danner en grøn kile mellem Skæring By
Forslaget anbefales ikke imødekommet."

På forhånd tak for at bevare den eksisterende natur i tråd med kommunens egne ambitioner på det grønne område.

Med venlig hilsen
Lisbeth Nielsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth S. Nielsen

Indsendt

08/08/2021 13:53

Sagsnummer

HS0754936

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.