Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

IMOD arealudlæg i Skæring

Jeg skriver som bekymret borger, som svar på det forslag til arealudlæg i Skæring. Jeg er som udgangspunkt ikke imod byudvikling, men lige netop dette forslag ser jeg store problemer med:
1) Trafikken. Skæring Hedevej og Skæring Havvej er på nuværende tidspunkt belastet til bristepunktet. Det er ikke trygt at cykle på disse veje på grund af den heftige trafik, og det er næsten umuligt at komme ud fra stikvejene i morgentrafikken. Vi bor på den anden stikvej til Skæring Hedevej (næst-nærmest Skæring Havvej), og møder 3 knudepunkter i myldretiden: krydset mellem stikvej og "hovedvejen", krydset mellem Skæring Hedevej og Skæring Havvej, samt krydset mellem Skæring Havvej og Grenåvej. Det er for mig at se fuldstændigt uholdbart at udvide området uden også at udvide de trafikale til- og frakørselsforhold.

2) Skole-/dagtilbudskapacitet. Alle kommunale dagtilbud i området er pressede. Der er for tiden gang i et større generationsskifte i området, og både skole og dagtilbud kalkulerer med stigende optag over de næste år - baseret på den nuværende beboelse. Jeg kan ikke se, hvordan kommunen vil sikre trivsel for områdets børn og børnefamilier, hvis man bare udvider uden omtanke. På Skæring Skole er der lige nu flere end 830 elever, og jeg er oprigtigt bekymret for om skolen ville kunne tage imod de mange nye elever, der uden tvivl ville følge med de over 400 ekstra parceller, uden det går ud over kvaliteten af skolegangen, og på bekostning af alle de gode initiativer (grøn skole, bevægelse, madordning, m.v.), som skolen står for.

3) Naturen. Dette er muligvis den vigtigste faktor. De "grønne" områder i Skæring er det, der definerer området. Det er disse grønne områder, der i sin tid trak os til området, og uden tvivl har været med til at tiltrække og fastholde mange andre beboere. Som børnefamilie flyttede vi netop væk fra tættere bebyggede områder for at få adgang til denne natur, og mulighed for gåtur uforstyrret af beboelse og motortrafik. Vi har harer i haven, og ser fiskehejrer på vores gåture. Der er en helt unik kombination af mark-, skov- og engområder, samt selvfølgelig stranden og havet - alt det sørger for rig biodiversitet og dyrenes fri bevægelighed. Dette særlige økosystem ville blive ødelagt ved udstykning af dette område til beboelse. Hvis Aarhus kommune virkelig vil leve op til sine grønne ambitioner, må I simpelthen ikke gå ind og ofre den bynære natur for parceller.

I oplægget til forslaget skriver I, at målgruppen for disse nye parceller er børnefamilier, og at formålet er at bidrage til, samt byudvikle i, de fritliggende bysamfund. Det virker derfor paradoksalt, at man kommer med dette forslag, der ville ødelægge en stor del af det eksisterende bysamfund, medvirke til sammenvoksning af de mindre byer (Egå/Skæring/Studstrup/Skødstrup kan snart ikke længere adskilles), samt påvirke områdets børnefamilier negativt.

Forslag til alternativ beliggenhed
Her i postnummer 8250 er der på den anden side af Grenåvej meget store områder med landsbrugsjord vest for Grenåvej, der giver noget bedre muligheder for trafikafvikling, med minimal indvirkning på naturen. Grenåvej har f.eks. allerede et lyskryds der regulerer trafikken i krydset med Toftegårdsvej, hvor der kun er bebyggelse på den østlige side af krydset. Det ville være være oplagt at lave ny bebyggelse på anden side af Grenåvej, for at udnytte det etablerede lyssignal og derved mindske indgriben i trafikstrømmen. Denne placering af nye boliger vil også muliggøre flere indfaldsveje til et boligområde som kan udvikles i mange kommende år. Samtidig vil naturen ikke lide overlast ved dette i samme grad som det kommunalt foreslåede område.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sarah Helmig

Indsendt

10/08/2021 11:42

Sagsnummer

HS2019152

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.