Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Bebyggelse i Ormslev

Ændret forslag til bebyggelse i Ormslev.
Som en fortsættelse af, at mit forslag om udbygning af Ormslev med 150 – 200 ikke kan godkendes, indsender jeg hermed et meget reduceret forslag.
På et dialogmøde, som jeg afholdt den 27 november 2019 i Ormslev Borgerhus, med ca. 100 deltagere fra Ormslev, kom det tydeligt frem, at der er behov for enkelte nye boliger i Ormslev. Der er flere borgere fra Ormslev i alderen +55, som ønsker at blive boende i Ormslev. De ønsker at skifte deres store hus ud med et mindre, samtidig er der behov for enkelte almindelige familieboliger. Jeg har fået udarbejdet forslag til udbygningsplaner for 2 små områder i Ormslev – begge beliggende inden for lokalplan 334 i delområde VII, som er udlagt til jordbrugsformål. Det ene område er i forlængelse af Kærlundvej og det andet område er med adgang fra Gammelsø Vænge. Der er allerede støjvold mod Genvejen. Byggerierne vil følge den i lokalplanen fastlagte byggetakt. Bygningstyperne vil ligeledes følge typerne for de 2 områder.
Kærlundvej: Det ene område (matr. Nr. 2a) beliggende ved Kærlundvej er næsten byggemodnet idet vej og forsyningslinjer ligger ved skel, som en naturlig forlængelse af Kærlundvej. Området på 6.604 m² er omkranset af et grønt hegn. Der kan laves en udstykning, som består af 5 dobbelthuse på ca. 90-120 m².
Gammelsø Vænge: Det andet område (matr. 7n) grænser helt op til Gammelsø Vænge. Området på ca. 1 ha., kan udstykkes i 11 parceller med en gennemsnitlig størrelse på ca. 850 m². Udstykningen kan også udføres med 3 parceller på 1.000 m² til dobbelthuse og 8 parceller på 800 m². Udover de ca. 1 ha består matr. Nr. 7n også af ca. ½ ha, som ligger i landzonen. Den ½ ha vil blive udlagt som grøn natur med trampede stier og eventuelt med indbygning af overskudsjord fra byggerierne.
Bedste Hilsen
Ole Ethelberg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Ethelberg

Indsendt

11/08/2021 10:23

Sagsnummer

HS6354205

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.