Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Ny Studstrupvej, Skødstrup. Byudvikling.

Plusform arkitekter har på vegne af ejer af matr.nr. 1p Skødstrup By Skødstrup indsendt forslag om at byudvikle et areal øst for Lauritshøj, ud mod Ny Studstrupvej, som et indlæg i indkaldelse af idéer og forslag til temaplanen.
Vores forslag ses ikke taget med i ”Forslag til Temaplan: Arealer til alle boligtyper” og optræder i det hele taget ikke i materialet.
Må jeg bede om at få svar på, hvad der er årsag til at plusforms forslag om matr.nr. 1p Skødstrup By Skødstrup ikke er taget med som et byudviklingsområde i temaplanen?

Med venlig hilsen

Mette Grønborg | arkitekt maa | partner

plusform arkitekter Aps
Karupvej 6
8000 Aarhus C
86 13 67 66 | 22 10 77 95
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

plusform arkitekter / Mette Grønborg

Indsendt

12/08/2021 11:54

Sagsnummer

HS0346968

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.