Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Husk de eksisterende beboere og forpligtelserne overfor dem (Trige)!

Der er efterhånden meget, man skal finde sig i, hvis man er bosat i Trige og omegn. Som beboer har man været/er man truet af mulig ny lufthavnsplacering, udvidelse af biogasanlæg med enorm stigning af tung trafik gennem byen til følge, total nedprioritering fra kommunens side omkring infrastruktur samt i forvejen falske løfter og dito markedsføring omkring anlæg i lokalplan 818, som støder op til det planlagte nye boligareal mod øst.

I denne omgang handler det så om at udvide bebyggelsen mod øst i Trige, øst for eksisterende beboelse ved Pannerupvej (Byhøjen - lokalplan 818).

Det foreslåede areal til ny bebyggelse er på ingen måde egnet hertil. Der ønskes derfor at denne plan lægges i graven, og alternative placeringer findes.

For det første er en stor del af det planlagte område udlagt til rekreativt område, planlagt til at være bynær skov og/eller fredet under §3. Dette er noget, som har vægtet meget højt for os, der har købt grund ved Byhøjen, og vi ser naturligvis ikke vores flotte natur ødelagt af yderligere bebyggelse. Slet ikke når der i salgsmaterialet blev lovet, at vores lokalplan skulle markere byafgrænsningen mod øst.
Udover ovenstående er området beliggende i et område for særlige drikkevandsinteresser (OSD) og der er fra nogle af eksisterende boliger i området krav om kirkeindsigt, hvilket begrænser mulighederne for byggeri.
Alt ovenstående bør i sig selv allerede være klare grunde til at skrinlægge planen om ny bebyggelse i dette område.

For det andet er der, som også nævnt i temaplanen, i en af søerne i det planlagte område registreret forekomst af Stor vandsalamander, hvis habitat er beskyttet af EU’s stærkeste naturbeskyttelseslovgivning. Der må ikke bygges i deres habitat. Dermed vil det være fuldstændig uacceptabelt at bygge yderligere i dette område. Danmarks Naturfredningsforening er derfor orienteret om denne temaplan.
Behovet for flere byggegrunde i Aarhus kommune må og skal ikke være på bekostning af vores natur og miljø. Her må der findes alternative løsninger.

For det tredje kan Trige og særligt Pannerupvej ikke bære den store mængde øgede trafik, der vil komme ved at placere ny bebyggelse her. Dette er også nævnt i temaplanen, fx står der at Pannerupvej ikke er egnet til bløde trafikanter. En udbygning af Pannerupvej med henblik på dette (som foreslået) er slet ikke muligt, da eksisterende bebyggelse ligger for tæt på denne i forvejen smalle vej, så der ikke vil være tilstrækkeligt med plads, og det desuden vil forværre situationen med afvanding yderligere fra vejanlæg til de tilstødende byggegrunde – et allerede af kommunen anerkendt problem i området. I forvejen er der en del trafik på Pannerupvej, og en forøgelse heraf vil være til gene for eksisterende beboelse. Især fordi kommunen jo har nægtet at bygge tunnelen under Pannerupvej som ellers lovet i lokalplan 818, og vores børn dermed er tvunget til at krydse Pannerupvej for at komme i skole via tunnellen under Randersvej.
Samtidig er der særligt i myldretiden pres på krydset Pannerupvej/Randersvej. Selv med en planlagt lysregulering (som vi som borgere har kæmpet for i alt for mange år og stadig venter i spænding på!), vil der være stort pres.
Derudover er der ikke plads i pasningstilbudene i byen til de mange tilflyttere. Temaplanen nævner selv dette og at der planlægges nye, kommende dagtilbud i Trige.
Nye institutioner har jo dog allerede været planlagt, men dem har kommunen jo selv valgt at sløjfe igen (se eksempelvis området ved Byhøjen) til fordel for flere storparceller, efter byggegrundene i samme område var solgt. Så det er jo blot tomme løfter.
I det hele taget lover kommunen i øst og vest, men så snart de har fået pengene i kassen ved grundsalg, trækkes der i land og man kan som borger ikke forvente, at de overholde deres del af aftalen. Omvendt skal man som borger til gengæld ikke afvige det mindste fra lokalplanen, før kommunen siger stop. Det er ikke rimeligt. Vi vil ikke finde os i flere forringelser, som udover at være til stor personlig gene, også har økonomisk betydning for os i eksisterende bebyggelse!

Jeg appelerer til at kommunen dropper planerne for ny bebyggelse i det østlige Trige, så hverken naturen eller eksisterende beboere skal lægges til last.
Det kan ikke kun være kommende beboere, der skal tilgodeses - der må også tages hensyn til de eksisterende.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Signe Kjær Jessen

Indsendt

15/08/2021 15:32

Sagsnummer

HS8224143

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.