Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Parcelhusgrunde - Andelssamfundet i Hjortshøj

Temaplanforslagets arealudlæg i Andelssamfundet i Hjortshøj, vil jeg gerne modsætte mig, da det vil få dramatisk indvirkning på en række forhold og aktiviteter der er vigtige for borgerne og udviklingen af landsbyfællesskabet i Hjortshøj, de 300 beboerne i Andelssamfundet og for det kommunale bo- og dagtilbud.
Jeg henstiller derfor til, at de anviste arealer til fremtidig boligbebyggelse i Hjortshøj udtages af temaplanen.
I kulturel og planmæssig sammenhæng er Hjortshøj med godt 3.500 beboere en helt unik bystørrelse. Med de sidste par års byudvidelse er vi imidlertid kommet tæt på grænsen for hvad der kan opfattes som en sammenhængende selvstændig landsby, og med det foreslåede arealudlæg, der åbner op for yderligt 300-400 nye boliger, vil det blive sværere for Hjortshøj at fastholde sit unikke præg og identiteten som landsby.
Derudover er Andelssamfundets jorder blevet drevet økologisk med en stor biodiversitet som resultat deraf, og området er til stor inspiration for besøgende skoleklasser, biologer, økonomaere, arkitekter, komunalbestyrelser og mange flere.
Vi har haft besøg af borgmestre og kommunalfolk fra Sverige, Norge og Syd Korea - Husmoderforeninger, højskoler, børnehaver osv kommer ofte til rundvisning på jordene fra hele landet.
Det giver absolut ingen mening at bygge parcelhuse og jeg bliver faktisk flov på byrådet vegne.
Hvordan skal jeg forklare, at mit byråd der siger at de er en grøn kommune og bakker op om den bæredygtige omstilling vil plastre jord der har været dyrket økologisk i næsten 30 år, til med parcelhuse!
Jeg henstiller til, at de foreslåede arealudlæg i Hjortshøj udtages af Temaplanen.
De foreslåede arealer vil desuden medføre en voldsom forøgelse af trafikbelastningen - især på Østergårstoften (den sikre skolevej/skolebroen ), Hjortshøj Møllevej (børnehaven Bifrost og Spejderne) Gl. Kirkevej/Virupvej som i forvejen et overbelastet pga smalle veje og tæt bebyggelse.
Hvordan kan byrådet/kommune bruge penge på en sikker skolevej og en bro over letbanen for byens skolebørne for kort derefter at foreslog at bygge parcelhuse med udkørsel nettop på den sikre skolevej .. !
Det er områder der i forvejen er stærkt trafikbelastede, og også af denne grund vil jeg henstille til, at temaplanen gennemføres uden arealudlæg i Hjortshøj.
(Vedhæftet nogle fotos fra besøg af skoleklasser - husmoderforeninger og kommunalfolk & borgmesteren i Chul Nam Hung i Syd Korea.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ina Marie Graneberg

Indsendt

15/08/2021 18:57

Sagsnummer

HS4271978

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.