Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Aarhus Kommune vil være gerne være ”Vild med vilje” – men det klinger meget hult, når man vil bygge øst for Byhøjen i Trige!

Dette høringssvar handler om temaplanen om at udvide bebyggelsen mod øst i Trige – øst for den eksisterende beboelse ved Pannerupvej – Byhøjen – Lokalplan 818.

Aarhus Kommune vil så gerne være ”Vild med Vilje” og sår blomsterstriber på flere kommunale arealer, men det klinger bare umådeligt hult, når man så samtidig vil bygge lige på den anden side af en §3-beskyttet eng, som afgrænser Byhøjen mod øst. Vi kan fra vores hus på Byhøjengen kigge over til engen og markerne bag ved engen, og ser ofte rådyr, hare, ræv, agerhøns, skovduer, fasaner og andre små fugle, og dertil kommer så alle insekterne, padderne, blomsterne, træerne og buskene, som trives i området. Her vil kommunen så bygge boliger lige bag ved engen. Kommunen har åbenbart og desværre ikke tænkt så langt, at dette dyreliv veksler (vandrer og flyver) mellem engen og de tilstødende marker og skove. Hvis engen bliver omringet af boliger på begge sider, så kan disse dyr vinke farvel til engen som levested. Men kommunen er måske bare ligeglad? Det giver ingen mening at bebygge længere mod øst, hvis man bare vil prioritere naturen en lille smule i Aarhus Kommune.

Vi, som har købt byggegrund af kommunen i ”Byhøjen” har ikke haft mulighed for at se denne Temaplan komme. I salgsmaterialet for grundene blev der lovet at vores lokalplan skulle markere byafgrænsningen mod øst. Men Aarhus Kommune lister så denne Temaplan ind ad bagdøren, hvilet er et decideret bagholdsangreb på alle, som har købt grund i ”Byhøjen”. Det er simpelthen en skændsel! Men ved I hvad Aarhus Kommune? I kan redde æren og noget troværdighed overfor borgerne ved at droppe planerne om at bygge øst for Byhøjen!

Vi har decideret købt vores grund og bygget vores hus, så vi havde udsigt over mod engen og markerne bagved. Jeg tænker ikke ligefrem at vores ejendomsværdi stiger, hvis man i stedet for eng, marker og skov kan se parcelhuse på den anden side af engen….

Og hvad med stor vandsalamander, hvis habitat er beskyttet af EU’s stærkeste naturbeskyttelseslovgivning, er den ikke vigtig længere? Det er åbenbart vigtigere for kommunen at få solgt nogle grunde for at finansiere Letbanen, som i øvrigt heller ikke kom til Trige….

Vi bor ned til regnvandsbassinet som leder vandet videre over i engen og derfra løber det videre over på marken/en anden sø. Husk bare på, at hvis der bygges flere boliger på den anden side af engen, hvor skal vandet så ledes hen?

Kære politikere i Aarhus Kommune – vær fornuftige og drop planerne om at bygge øst for Byhøjen i Trige og red noget natur og troværdighed!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Brian Kristoffersen

Indsendt

15/08/2021 19:39

Sagsnummer

HS5831866

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.