Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Nejtak til byggeri på de kommunale landbrugsarealer i Hjortshøj

Hjortshøj er en af de mange velfungerende landsbyer, der omgiver Aarhus.
Velfungerende skole, daginstitutioner, lokale butikker, letbanestation og busforbindelse til Aarhus. Og grønne områder. Både de traditionelle fællesarealer i byens kvarterer, men også et ca. 20 hektar stort kommunalt areal, forpagtet ud til Andelssamfundet i Hjortshøj.
Igennem 20 år er der udviklet et område med landbrug, fritgående høns, geder og grise, søer, shelter, spadserestier, alt sammen nærmest i midten af Hjortshøj til stor glæde for alle i byen. Og alt sammen medvirkende til at gøre Hjortshøj til et eftertragtet sted at søge bolig.
Planerne om at inddrage en trediedel af dette område til boligbyggeri, vil være at save den gren over man sidder på.
Reduktionen af arealet, betyder at mange af de eksisterende aktiviteter vanskeliggøres eller må opgives, og fremtidig udvikling af de rekreative områder bremses.
Bebyggelse af arealerne, både langs Østergårdstoften og langs Gammel Kirkevej, vil derudover medføre betydelige trafikale udfordringer, da der er tale om smalle veje, der ikke er dimensioneret til øget trafik. Ydermere fungerer Østergårdstoften i dag som sikker skolevej, hvilket er svært at forestille sig kan opretholdes med den øgede trafik en ny bebyggelse vil medføre.
Det må anbefales, at kommunen prioriterer en forlængelse af forpagtningsaftalen, alternativt indgår en aftale om salg af jorden til AiH, for derved at sikre at arealerne friholdes for bebyggelse fremover.
Og at eventuel ny bebyggelse i Hjortshøj koncentreres på de allerede udlagte arealer i kommuneplan 2017, syd for letbanen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Poul nyholm

Indsendt

17/08/2021 19:08

Sagsnummer

HS4361839

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.