Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring – potentielle nye udstykninger

Natur og miljø:
Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv. Denne natur er definerende for Skæring som område og noget vi ikke kun værner om, men ser som et decideret aktiv. Det vil være sørgeligt at begynde og pakke fredskov samt bevaringsværdige naturområder inde i tæt bebyggelse. Dyrenes revir inkluderer de omkringliggende marker, hvilket gør at kombinationen af habitater og marker har stor værdi.
Borgerne i Skæring nyder godt af dette rekreative område og den i folkemunde døbte ”varmesti” og stisystemer denne grænser op til, bruges i høj grad til cykel, løbe og gåture. Den grønne kile, hvor der er planlagt 420 boliger bør holdes uberørt, da det vil uden tvivl påvirke natur og dyrenes habitater negativt.
Meget af jorden i området fra Grenåvej mod Åstrup er allerede opkøbt af udviklere, så min store bekymring er, at de 420 parceller kun er første etape i genoplivningen af Tækker Groups tidligere ambitioner om at bebygge hele området mellem villakvarteret ved Skæring Parkvej / Skæring Egager og det nuværende sommerhusområde afgrænset af Grenåvej i vest og Skovlundvej mod nord. Jeg er opmærksom på at Tækker var for sent ude ift. den indledende høring, men Aarhus Kommune har svaret Tækker følgende: ”Da høringen er afsluttet, vil din henvendelse ikke blive betragtet som et høringsbidrag, men forslaget vil naturligvis blive vurderet”. Den komplette Tækker plan berører ikke alene marker, men inkluderer fredskov og bevaringsværdige naturområder. Hvis disse planer realiseres, vil al natur, hensyn til dyreliv samt infrastruktur i området være under særdeles hårdt pres / ødelagt.
Jeg synes ikke det giver mening at Århus Kommune med den ene hånd vil fremme det grønne, biodiversiteten, plante træer m.m., og med den anden hånd sætter allerede eksisterende, unikke bynære naturområder under pres eller måske slet og ret bliver fuldt bebygget med tiden

Infrastruktur:
Vejnettet i Skæring er i dag under stort pres fra den eksisterende mængde af trafik. Hver morgen oplever vi borgere, meget tæt trafik og kø med meget forlænget transporttid til følge, hvor Skæring Hedevej møder Skæring Havvej. Ved T-krydset mellem Skæring Hedevej og Skæring Havvej opstår der hver morgen en længere kø som gør det både svært og til en langvarig proces, at komme ud fra både sideveje samt Skæring Hedevej - samme scenarie udspiller sig igen i krydset mellem Skæring Havvej og Grenåvej – her holder man også i lang kø for at komme ud.
I 2016 var trafikken på de offentlige veje ved Skæring Strand følgende ifølge Aarhus Kommune (offentliggjort i Lokalplan nr. 1108):
• Skæring Hedevej: 1000 biler/døgn
• Svinbovej: 700 biler/døgn
• Strandvangsvej: 3500 biler/døgn
• Plantagevej: 1700 biler/døgn
• Åstrup Strandvej: 1300 biler/døgn

Som følge af Lokalplan nr. 118, så må det forventes at trafikken på nævnte veje, der som nævnt allerede er pressede, vil stige markant i de kommende år. Hvis der ydermere skal ledes trafik fra 420 husstande ud på disse veje, så vil vejnettet være så presset, at lokalmiljøet vil lide stort under dette.

Forslag til alternativ beliggenhed
Hvis man kigger på Skæring / Egå, så er der på vestsiden af Grenåvej meget store mængder landbrugsjord, som giver mange muligheder for bedre trafikafvikling og langt mindre indvirkning på naturen. Grenåvej har allerede et trafiksignal ved Netto (hvor Toftegårdsvej møder Grenåvej), der regulerer trafikken, men dette regulerer i praksis kun i 3 ud af 4 retninger som det er nu. Infrastrukturmæssigt vil være derved være oplagt at lave ny bebyggelse på vestsiden af Grenåvej, for at udnytte det etablerede lyssignal og derved mindske indgriben i trafikstrømmen på Grenåvej. Denne placering af nye boliger vil også muliggøre flere indfaldsveje til et boligområde, som kan udvikles i de kommende år. Samtidig vil naturen ikke lide overlast ved dette i samme grad som det kommunalt foreslåede område. Lodsejerne i de nævnte områder skal selvfølgelig tages i ed i denne sammenhæng.

Skæring er ikke imod byudvikling, men vi er imod afvikling af den dyrebare bynære natur samt øget trafik, der vil bringe os forbi det trafikale bristepunkt. Kommunens forslag er derfor fuldstændig uacceptabelt – da ingen af disse hensyn er taget.
Jeg kan kun opfordre kraftigt til at inddrage områdets borgere i langt højere grad i fremtiden.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Laursen

Indsendt

17/08/2021 20:10

Sagsnummer

HS8665236

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.