Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Udstykning af landbrugsjord til parcelhuse i Hjortshøj

‘Andelssamfundet er en alternativ boform og et levende laboratorium for udvikling af bæredygtighed på alle planer – socialt, økonomisk, økologisk, miljømæssigt og kulturelt.
Forudsætningen for at leve op til disse værdier forsvinder, hvis en stor del af landbrugsjorden udstykkes til parcelhuse.
Som beboer i Andelssamfundet, ønsker jeg at bevare Andelssamfundet som et smukt og poetisk område, til glæde for planter, dyr og mennesker i Hjortshøj og hvem der end måtte have interesse i at besøge området.
- Vi lægger vægt på dialog og udveksling med det omgivende samfund, fx Hjortshøj Landsby og andre økosamfund. Vi lægger vægt på ikke at være os selv nok, og vil gerne udveksle ressourcer, ideer, viden og inspiration med andre. Vi forsøger at hjælpe i forhold til de globale udfordringer som fx mennesker på flugt.
- Andelssamfundet er en del af en større grøn bevægelse i Danmark og verden. Økologi
- Vi ønsker at leve på en måde, så vores ressourceforbrug og forurening er inden for planetens bæreevne, og ikke reducerer kommende generationers mulighed for at leve.
- Vi lægger vægt på at bygge bæredygtige boliger og anvende miljøvenlige materialer.
- Vi satser på udstrakt genbrug, forsøger at forbedre vores sortering af affald og undgå spild.
- Vi producerer sunde lokale fødevarer fra jord til bord i respekt for jordens naturlige kredsløb.
- Vores dyrehold er præget af dyrevelfærd og respekt for dyrene.
- Vi ønsker at naturen omkring os rummer en sameksistens med vilde dyr og planter, og vi forsøger at øge biodiversiteten.
- Vi ønsker, at Andelssamfundet skal være et smukt og poetisk område, der ånder af liv og kreativitet. Det sociale fællesskab
- Vi arbejder på at skabe velfungerende sociale fælleskaber båret af lyst til fællesskab, livsglæde og livskvalitet både indenfor Andelssamfundet og i de mange fællesskaber der rækker ud over.
- Vi ønsker en kommunikation i fællesskabet, der er baseret på respekt og gensidig forståelse.
- Vi lægger vægt på at kende hinanden og interesserer os for, hvordan vi går og har det. Det betyder at man har nogen at tale med, når man har brug for det, og man bliver tilbudt en hjælpende hånd, når det kniber.
- Når vi oplever konflikter i fællesskabet, forsøger vi at finde løsninger, der tager hensyn til alle.
- Vi arbejder aktivt med inklusion af mennesker med særlige behov og mennesker i sårbare
situationer. Vi lægger vægt på rummelighed, og at alle mennesker er værdifulde.
1

- Arbejdet med inklusion betyder, at organisationen Andelssamfundet som helhed forandrer sig, så der bliver lige muligheder for deltagelse, uanset forudsætninger.
- Det er vigtigt at Andelssamfundet tilbyder mange forskellige bo- og ejerformer for at understøtte mangfoldighed.
- Vi vil opbygge et fællesskab med plads og udfoldelsesmuligheder for alle aldre og generationer. Vi søger at skabe samspil mellem generationer og sikre børn og unges tryghed, leg og aktiviteter.
- Vores mødesteder er vigtige for både de små og store fællesskaber. Derfor er brugen af fælleshuse, cafeer, torve og pladser vigtige, for her skaber vi et levende og aktivt samvær og deler tid.
- Det er vigtigt at give plads og opbakning til et aktivt kulturliv.
- Frivillighed spiller en stor rolle, fordi det skaber engagement og ansvar, og fordi frivillighed muliggør
en rigdom af aktiviteter og projekter.
- Vi opfatter vores kompetencegrupper som en meget central del af Andelssamfundet, og vi lægger vægt på en høj grad af tillid og selvbestemmelse i skabelse og drift af dem.
- Andelssamfundet baseres på nærdemokrati og alles mulighed for deltagelse i beslutninger. Vi arbejder for at så mange som muligt deltager i visioner, planer og projekter.
- Vi ønsker gennemsigtighed og redelighed i alle aktiviteter, der laves i fællesskabets regi.
- Vi arbejder med at udvikle organiseringsformer og fællesskaber, som understøtter og muliggør samarbejde i vores nærmiljø, på landsplan og internationalt på tværs af bl.a. det offentlige og civilsamfundet.
Bæredygtig lokal økonomi
- Vi arbejder for, at Andelssamfundet bliver en del af en større selvforsynende grøn lokal økonomi med lokal produktion og handel, som er socialt, økonomisk , økologisk, miljømæssigt og kulturelt bæredygtig.
- Vi ønsker at medvirke til at udvikle og afprøve nye bæredygtige produktioner, handel og formidling gennem udvikling af nye erhverv, butikker, værksteder, undervisning og kursusvirksomhed.
- Vi vil gerne stimulere til en bæredygtig udvikling af vores transportvaner.
- Vi vil øge brugen af deleøkonomi, så vi deles om vores ressourcer.
- Vi arbejder på en fortsat udvikling af vores energiforsyning
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pia Cisko

Indsendt

18/08/2021 00:12

Sagsnummer

HS6279156

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.