Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Arealer til alle boligtyper

Nej tak til inddragelse af Andelssamfundets jorder i Hjortshøj
Jeg vil opfordre til at tage forslaget om at bygge boliger på den jord, Andelssamfundet i Hjortshøj forpagter af kommunen, ud af temaplanen.
Jeg blev faktisk paf over at kommunen kan finde på at foreslå det. I netop disse år hvor de fleste politiske partier taler om bæredygtig og grøn omstilling og har stærk folkelig opbakning til det – hvorfor så inddrage store dele af et landbrugsareal, der siden 1992 har været dyrket økologisk og giftfrit, og desuden benyttes af mange borgere i Hjortshøj som et grønt fristed og socialt samlingspunkt.
Århus Kommune har opstillet Århusmålene for 2018 – 2021. For at nævne et par stykker:
”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer” og ”En by med fællesskab og medborgerskab” med målindikatorer som klima, medborgerskab og ensomhed.
Andelssamfundet, med uundværlig deltagelse af de øvrige borgere i Hjortshøj, bidrager til opfyldelsen af disse fine mål, leverer den på et sølvfad til kommunen så at sige. Århus Kommune har grund til at være stolt af at rumme det her spændende sted som helt af sig selv sætter gang i en masse gode bæredygtige initiativer. Hvorfor spænde ben for det? Som borger mister man tilliden til at der er et reelt ønske om at opfylde målene.
Flere målinger af CO2 udledning i økologiske samfund i Danmark (som AIH har deltaget i), viser at der bliver udledt væsentligt mindre CO2 pr husstand end den gennemsnitlige udledning pr husstand i landet.
Landbrugsjorden er del af en række fællesskabsskabende aktiviteter, hvoraf jeg vil nævne inklusionsprojektet med personer med særlige behov, i samarbejde med Århus Kommune i øvrigt, fælles grønsagsdyrkning, genbrugsbutik, onsdagscafé, fikseværksted, Fantastisk Fredag med spisning og underholdning, rundvisninger, høstmarkeder og meget mere hvori deltager alle der har lyst, fra lokalsamfund og længere væk.
I slut 80erne hvor der ikke blev talt helt så meget om bæredygtig og grøn omstilling, var Århus Kommune på forkant og tilbød velvilligt placeringer af et socialt og økologisk samfund ved forelæggelsen af forslaget, det forslag som blev til Andelssamfundet i Hjortshøj. I dag er der flere ord, men mindre lyst til at realisere dem ser det ud til.
En anden grund til jeg blev paf over kommunens temaplanforslag er at vi i Hjortshøj var midt i et velfungerende helhedsplanforløb med stor medborgerdeltagelse, opstartet i 2020, da vi blev præsenteret for temaplanens forslag om parcelhuse på AIHs landbrugsarealer. Uden sammenhæng med ideer og ønsker, der var kommet frem i denne proces og uden sammenhæng med indholdet i den Lokalsamfundsbeskrivelse for Hjortshøj, som fællesrådet Landsbyforum i Hjortshøj efter ønske fra kommunen udarbejdede med borgerdeltagelse i 2017. I øvrigt ser det ud til helhedsplanlægningen er blevet skåret midt over – vi har ikke hørt noget om videre forløb.
Hvis kommunen havde lyttet til de tanker og ønsker, borgerne i Hjortshøj har udtrykt i forløb, den selv har sat i gang, altså taget sin egen medborgerskabspolitik alvorligt, så havde temaplanen set anderledes ud. Men det er ikke for sent at tage forslaget om bebyggelse på AIHs landbrugsarealer ud af forslaget.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Else Mikel Jensen

Indsendt

18/08/2021 13:39

Sagsnummer

HS9349760

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.