Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Skæring

Læserbrev af Hanne Welter, Skæring Egager 55, 8250 Egå

Vedr. Temaplan om udstykning af arealer til boliger i Aarhus kommune.

Med henvisning til læserbrev af Michael Breum Ramsgaard ang. samme emne skal jeg hermed erklære mig ganske enig i de fremførte kritikpunkter.
Uddybende til problematiseringen af planens påvirkning af naturforholdene skal hermed anføres nogle konkrete forhold, som i høj grad vil lide overlast, hvis planen gennemføres som skitseret:
Området syd for Gartnergården i Skæring, som planlægges udlagt med 420 parceller, rummer udover agerjorden utallige små naturområder, som er helt afgørende for områdets biodiversitet. Et eksempel herpå er den lille skov, som ligger i hjørnet mellem Skæring Hedevej og Skæring Egager. Her findes et rigt dyre- og fugleliv bestående af harer, rådyr, ræve m.m., som også færdes på de omkringliggende marker, hvilket har en stor værdi i sig selv, men ikke mindst også en stor rekreativ værdi for de lokale beboere, der dagligt kan iagttage dette dyreliv – udover den oplevelse, der for børn og voksne ligger i at kunne nyde synet af et ganske vist erhvervsbaseret dyreliv i form af græssende heste på marken nord for skoven ud mod Skæring Egager.
En inddragelse af markerne omkring skoven til boliger vil helt ødelægge dette naturområde med dets biodiversitet og rekreative værdi, hvilket ville være skammeligt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Welter

Indsendt

21/08/2021 09:43

Sagsnummer

HS2235047

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.