Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Skæring

Jeg er imod udvikling af Ny Skæring.

Jeg ønsker redegørelse for status at udviklingen af Århus Kommunes eget boligområde Skæring Nord inden der udvikles yderligere boligområder i Skæring. Jeg undrer mig også over at Skæring Nord ikke fremgår af kommunens Temaplaner for arealer til alle boligtyper?
Da Skæring Nord er Århus Kommunes projekt (skatteydernes projekt) ønsker jeg, at der sikres de bedste mulige betingelser for dette projekt, bl.a. tiltrækning af investorer/finansiering og mulighed for bedst mulig udlejning af boliger i projektet = bedste forretning for skatteydernes penge, inden der udvikles yderligere boligområder i Skæring som tilgodeser private investorer/bygherre.

Jeg ønsker redegørelse for afviklingen og forbedring af de trafikale forhold ved udvikling af Århus Kommunes eget boligområde Skæring Nord inden der udvikles yderligere boligområder i Skæring området.
Ved høringssvar omkring Skæring Nord i efteråret 2019 var samtlige høringssvar inde på de trafikale udfordringer i området, så Århus Kommune er gjort bekendt med trafikproblemer i området, også inden udvikling af Skæring Nord og evt. udvikling af Ny Skæring. Siden 2019 er Skæring Strand sommerhusområde også blevet omdannet til kombineret helårs område med nu yderligere stigning i pres på trafikken i Skæring området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Leif Hedensted

Indsendt

22/08/2021 13:11

Sagsnummer

HS0235602

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.