Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring

Trafik:
Vejnettet i Skæring er i dag under stort pres fra den eksisterende mængde af trafik. Hver morgen oplever vi borgere hvordan Skæring Hedevej og Skæring Havvej er underdimensionerede ift. den eksisterende trafik. Ved T-krydset mellem Skæring Hedevej og Skæring Havvej opstår der hver morgen en længere kø som gør det både svært og langvarigt at komme ud fra både sideveje samt Skæring Hedevej - samme scenarie udspiller sig igen i krydset mellem Skæring Havvej og Grenåvej – her holder bilerne også i lang kø for at komme ud. Med en betragtelig forøgelse af husstande vil vejnettet være så presset, at lokalmiljøet vil lide stort under dette. Både Skæring Hedevej og Skæring Havvej veje bruges i stort omfang som skolevej også – men mængden af trafik gør allerede i dag at mange forældre foretrækker at køre deres børn i skole pga utryghed. Ved flere husstande vil vejene blive mere utrykke for vores børn og unge.

Natur og miljø:
Den bynære natur i Skæring er et af vores største aktiver. Den unikke kombination af skov, engarealer, strand/hav og marker giver biodiversitet og et rigt dyreliv. Denne grønne kile sikrer dyrenes frie bevægelse. Naturen er definerende for Skæring som område og noget vi ikke kun værner om, men ser som et decideret aktiv. Vi lokale, nyder godt af dette område rekreativt og “fjernvarmestien”og stisystemer denne grænser op til, bruges i højgrad til cykel og gåture. I de senere år har dette været med til at tiltrække og fastholde mange borgere i Skæring.De 420 boligere vil uden skyggen af tvivl ødelægge både natur og dyrenes færden .

Forslag til alternativ beliggenhed
Hvis man kigger på 8250 er der på den anden side af Grenåvej meget store mængder langsbrugsjord vest for Grenåvej, der giver mange muligheder for bedre trafikafvikling og ingen indvirkning på naturen. Grenåvej har allerede et trafiksignal der regulerer trafikken her placeret overfor Netto(hvor Toftegårdsvej møder Grenåvej), men dette regulerer kun i 3 ud af 4 retninger. Det ville være derved være oplagt at lave ny bebyggelse på anden side af Grenåvej, for at udnytte det etablerede lyssignal og derved mindske indgriben i trafikstrømmen på Grenåvej. Denne placering af nye boligere vil også muliggøre flere indfaldsveje til et boligområde som kan udvikles i mange kommende år. Samtidig vil naturen ikke lide overlast ved dette i samme grad som det kommunalt foreslåede område.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

L. Horn

Indsendt

22/08/2021 13:56

Sagsnummer

HS9134249

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.