Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Ældreegnede boliger på adresserne Salonikivej 1 og 3 i Hårup, 8530 Hjortshøj.

Skrivelse vedrørende ønske om ældreegnede boliger på adresserne Salonikivej 1 og 3 i Hårup, 8530 Hjortshøj.

Kære Teknik og Miljø

I jeres skrivelse angående ældreegnede boliger på adresserne Salonikivej 1 og 3 i Hårup, begrunder i afslaget med, at arealet er udlagt til centerformål i lokalplan og kommunalplan. Ydermere peger i på nødvendigheden i, at have et designeret areal til centerformål grundet en yderligere boligtilvækst i Hårup – Hjortshøj området i den kommende årrække.

Jeres argumenter stemmer ikke overens med realiteten af, at både Dagrofa og Rema1000 ved forudgående møder med undertegnede har understreget, at de IKKE ønsker at placere en dagligvarebutik på omtalte adresser. Repræsentanter fra begge virksomheder har forklaret, at der først og fremmest ikke er en stor nok befolkningstæthed i området, heller ikke efter en planlagt udvidelse af bydelen. Dernæst at der ikke er nok trafik på Mejlbyvej til at understøtte en overskudsforretning. Rema1000 har siden mødet arbejdet med en mulig placering i det nordlige Mejlby.

Faktum er, at nuværende kommunalplan for adresserne stammer fra 1978. Meget er sket siden da, i særdeleshed med tanke på temaplanlægningen for ”Arealer til alle boligtyper”, der pt. Er under udarbejdelse i kommunen. Med jeres egne ord. Jf. tilbagemeldingen af 28.06.2021 ”Der peges på, at der fremadrettet kan komme en boligtilvækst i Hårup-Hjortshøj området, der potentielt kan understøtte en dagligvarebutik.” Her vil jeg gerne, at i kigger på ordet ”potentielt”, for der er ingen garantier for, at denne boligtilvækst hverken vil forhøje befolkningstætheden eller skabe den fornødne trafik på Mejlbyvej, som Dagrofa og Rema1000 bruger i deres argument for, at placere en dagligvarebutik på adresserne. Derudover, har Rema1000, som beskrevet, kig på en placering i det nordlige Mejlby. Med henvisning til sund fornuft, beder jeg jer overveje forslaget endnu engang. For hvad nytter det, at holde fast i en kommunalplan fra 1978, når realiteterne fordre en ny plan for adresserne. Pt. Ligger adresserne brak – et ingenmandsland, og vil, som det ser ud nu, forsætter med dette i rigtig mange år i fremtiden. For hvad nytter det, at pege på adresserne som centerplacering, når der ikke findes virksomheder, som ønsker at investere i, at udbygge området til dagligvarebutik. Ydermere skal det nævnes, at der allerede findes en dagligvarebutik i Mejlby, samt at der for få år tilbage lå en dagligvarebutik i Hårup, som måtte lukke grundet svigtende omsætning. Derimod findes der utallige ægtepar og enlige på den gode side af 60 år i Hårup, som ønsker at blive boende i den by de kender og holder af, men i mindre og vedligeholdelsesfri boliger når de når pensionsalderen. Mange af disse, har tilkendegivet stor interesse for, at investere i en ældrebolig på adresserne.

Med venlig hilsen
Henning Jensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henning Jensen

Indsendt

24/08/2021 18:54

Sagsnummer

HS0821540

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.