Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring

En strukturel ændring ad gangen:
Skæring er i øjeblikket ved at gennemgå en væsentlig forandring som følge af processen med at konvertere Skæring strand fra sommerhusområde til byzone. Det afspejles i befolkningstallet, da Skæring lige nu er blandt de sogne i Aarhus kommune, som relativt set oplever den største tilflytning (jævnfør data fra statistikbanken). En udvikling som må forventes at fortsætte de kommende år i takt med, at flere fritidsboliger omdannes til helårsboliger. En sådan omfattende ændring kan have mærkbare effekter på trafikale forhold, natur, daginstitutionstilbud, skole mm. Det virker oplagt, at man først får gennemført omdannelsen til byzone og vurderer konsekvenserne heraf inden, at der allerede nu planlægges nye vidtgående ændringer af Skæring by.

Aarhus som grøn kommune:
Det forlyder, at Aarhus kommune har en ambitiøs og prisværdig målsætning om at være en grøn kommune. Intentionen om at nedbryde det unikke grønne Skæring er derfor en overraskende udmelding. Dels vil man udrette permanent og uoprettelig skade på et værdifuldt naturområde og dels må et betragteligt klimaaftryk forventes. Ønsker man derimod at leve op til målsætningen om at være en grøn kommune, bør eventuelle udstykninger etableres tæt på letbanen, så klimaaftrykket mindskes i videst muligt omfang. Derudover virker det ret bemærkelsesværdigt, at man efter forgodtbefindende bare kan ændre et område fra bevaringsværdigt til ikke-bevaringsværdigt (temaplanen side 27).

Hele præmissen for temaplanen:
Det vurderes i temaplanen, at vi fremadrettet vil se en befolkningstilvækst på 4000-5000 om året i Aarhus kommune, hvilket man anslår på baggrund af udviklingen over perioden 2013 til 2019. Det er muligt, at det vil ske, men det er en prognose med usikkerheder. Tal for 2020 viser således en væsentlig mindre befolkningstilvækst end forventet. Samtidig viser foreløbige tal for 2021 også en aftagende befolkningstilvækst. Det er selvfølgelig muligt, at prognosen vil holde fremadrettet, men de seneste tal tyder på, at der er en risiko for, at prognosen overvurderer den årlige befolkningstilvækst.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

S. Møller

Indsendt

26/08/2021 08:34

Sagsnummer

HS1319469

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.