Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Skæring

I lyset af at Mobilitetsafdelingen ved Aarhus Kommune skriver/vurderer nedenstående i et internt notat, finder jeg det helt og aldeles uforståeligt at Aarhus Kommune foreslår en udbygning af Skæring med 420 nye parceller. Der er allerede fra embedsfolkenes side gjort opmærksom på hvor problematisk trafikafviklingen vil blive.
Jeg hæfter mig ikke mindst ved afslutningskonklusionen: "...og der vil alligevel aldrig kunne opnås et tilfredsstillende vejsystem."
Også af den grund mener jeg projektet bør tages af tegnebrættet, og der bør afsøges nye muligheder/arealer for kommunens planer.
"Skæring
Området er meget vanskeligt at adgangsbetjene. Eneste mulighed er en adgang til Skæring Hedevej via en udbygget Skæring Egager. Det virker ikke realistisk at skulle afvikle al trafik til og fra dette store område via én ureguleret tilslutning til en mindre stamvej.
Det er ikke ønskeligt med en ny tilslutning til Grenåvej. Skovlundvej vil teoretisk kunne benyttes, men dels vender vejen væk fra den øvrige by, dels er den uden faciliteter for bløde trafikanter og vil formentlig skulle udbygges. Endelig er Skovlundvejs tilslutning til Grenåvej ureguleret, og dermed er den ikke egnet til at afvikle ret meget trafik. Omvendt er et nyt signalanlæg på Grenåvej heller ikke ønskeligt.
Samlet set vil en udbygning af området kræve massive investeringer i infrastruktur, og der vil alligevel aldrig kunne opnås et tilfredsstillende vejsystem.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Jensen

Indsendt

26/08/2021 12:28

Sagsnummer

HS8050035

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.