Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Grønvej 65, 8471 Sabro

Indsigelse vedrørende areal syd for Grønvej, Sabro

Vi har i dagspressen erfaret at Aarhus Kommune ønsker et større udbud af parcelhusgrunde og rækkehuse i kommunen. Vi ønsker derfor at genfremsætte nedenstående ønske omkring udvikling af boliger på nærværende areal, således at dette kan udvikles med boliger, som modsvarer efterspørgsel og kommunalt ønske om flere rækkehuse og parcelhuse i kommunen.
Nærværende areal i den østlige ende af Sabro mod Mundelstrup, har ikke tidligere været behandlet i byudviklingen for Aarhus Kommune. I vores optik er arealet selvskrevet til eksempelvis 1 plans seniorvenlige boliger eller alternativt parcelhuse for at imødekomme den konstante efterspørgsel på de to ”produkter” i Aarhus kommune, så gode skatteborgere ikke i så høj grad søger mod nabokommunerne for at få opfyldt deres drømme om en nybygget bolig.
Det ville være oplagt at imødekomme boligbehovet for seniorer og singler i mindre boliger med lav vedligeholdelsesgrad og et meget lavt energiforbrug, bynærheden samt den meget korte afstand til indkøb. Den afledte effekt heraf vil givet være, at mange af de store parcelhuse i nærområdet vil blive solgt til unge børnefamilier, der vil renovere og energioptimere disse til glæde og gavn for alle. Tilflyttere i boligerne vil, som nævnt, give større skattegrundlag for kommunen.
Vi ønsker et projekt med en grøn struktur med dejlige og indbydende grønne rekreative arealer, gode trygge stiforbindelser til eksisterende bebyggelse, så alle kan nyde godt af det dejlige område.
Regnvandshåndtering vil kunne tænkes ind som et rekreativt element i fællesområderne og lægge op til fællesskabet om fx en sø med grillplads, borde og bænke. Det ville også kunne skabe et fællesskab med fx fælles frugthave, blomsterhave og køkkenhave.
Gode og indbydende fællesarealer indbyder til fælles aktiviteter i området med fx en petanquebane eller en fælles frugthave vil kunne være mødesteder for beboere og naboer.
Vedlagt ses dispositionsforslag på arealet samt tydeliggjort at vejadgang til arealet kan etableres på egen matrikel.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lasse Odgaard Sandfeld

Indsendt

26/08/2021 13:45

Sagsnummer

HS1390031

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.