Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Høringssvar Skæring

Jeg har stor forståelse for Aarhus kommunes ønske om og behov for at udstykke grunde til boliger i forstæderne, men netop i Skæring vil 420 nye parcelhuse blive placeret et sted, hvor det vil ødelægge unik natur og genere flest mulige mennesker med øget trafik til fare for bl.a. skoleveje. Det virker umiddelbart som om, at forslaget er udarbejdet uden nævneværdig viden om de lokale forhold.

Skæring er et unikt sted, fordi det ligger tæt på vild natur og rekreative områder, som bliver flittigt brugt af beboerne. Disse områder vil uden tvivl blive belastet/ødelagt af 420 nye parceller med dertil hørende trafik.

Og netop trafikforholdene er et andet kritikpunkt i det nuværende forslag. Ifølge forslaget skal trafikken til de nye parceller ledes via Skæring Hedevej og en udbygning af Skæring Egager. Det vil betyde en markant stigning (mange har to biler) i trafikken på Skæring Hedevej, som i forvejen er belastet morgen og eftermiddag.

Hvis forslaget om 420 boliger i Skæring bliver vedtaget, vil det være mest hensigtsmæssigt at lave tilkørselsforhold via Skovlundvej. Grenåvej/Skovlundvej er allerede lysreguleret, og en udbygning af Skovlundvej med evt. cykelsti og fortov samt øget trafik vil stort set ikke berøre nogen beboere, da der kun ligger 1 privatbolig mellem Grenåvej og Gartnergården på Skovlundvej.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jakob Rohde-Brøndum

Indsendt

26/08/2021 13:48

Sagsnummer

HS9183743

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.