Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Hjortshøj

Vi er en gruppe af beboere som bor i Bofællesskabet Hjortshøj - et kommunalt § 85 botilbud som er etableret og bygget i en samskabelsesprojekt iml. Aarhus Kommune - Voksen Handicap, og det økologiske andelssamfund Hjortshøj (AIH) i 2012.
Her bor vi, under kaldenavnet Bo-gruppe 6, side om side med de andre beboere og Bo-grupper i AIH. Vi har hver især ønsket og valgt at bo her, fordi vi kan være sammen med andre, men også fordi vi har udsigt til åbne marker, luft omkring os og efter behov kan trække os og få frihedsfølelse i den nærtliggende natur, uden at skulle forbi en masse huse.
Det er vi meget glade for. Vi nyder dagligt gåture på markvej og sti, ud i det åbne og til geder og grise mm. Det giver os livskvalitet, ro og trivsel i hverdagen, at bo og kunne færdes her året rundt, hvor der ikke er for mange folk og trafik over det hele.
Det betyder meget for os.
Nogle af os har også arbejde i VIMBY-værkstederne, som er en socioøkonomisk virksomhed i AIH. Her har vi bl.a.et bageri, men også arbejdsopgaver med landbrug, hønse/dyre hold, græsslåning og pedeldrift mm. på de omkring liggende grønne arealer.
Det giver et meningsfuldt arbejds og fritidsliv til os, som gør at vi oplever at være en del af noget vigtigt.
Derfor blev flere af os som bor i Bo-gruppe 6 meget bekymrede, da vi hørte at kommunen ønsker at bygge huse på Landbrugsjorden og de grønne områder omkring og nær vores hjem, i AIH. Vi tog det derfor op på vores Bogruppemøde, hvor nogle af os blev enige om at skrive dette fælles høringssvar. Noget af det der blev sagt var bl.a.:
”Jeg valgte at bo herude, fordi at der var masse af natur og luft – det giver mig ro i hovedet”
”Vil der så komme meget trafik og flere folk heromkring?”
”Jeg vil gerne kører traktor og arbejde med dyrene i marken, kan jeg blive ved med det?”
”Jeg har brug for at bo et sted hvor der ikke er huse over det hele, det gør mig utryg”
”Det betyder meget for mig at bo et sted hvor jeg kan gå tur og trække mig væk fra for mange mennesker”
”Jeg vil være meget ked af at udsigten til markerne blev ødelagt, og at der kom endnu flere mennesker herud – Det vil smadre det hele”
”Bygge mange huse – dårligt, ikke godt – Nej tak”

Med venlig hilsen beboerne i Bofællesskabet Hjortshøj Bo-gruppe 6/ AIH
Peter, Mohammed, Asger, Marianne, Nikolaj, Inoeraq, Søren, Sebastian, Karen og Julie.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Julie Hess Rosenquist

Indsendt

26/08/2021 15:01

Sagsnummer

HS7279525

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.