Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Høringssvar vedr.: "Arealer til alle boligtyper" særligt med fokus på område øst for Lisbjerg

På vegne af grundejerforeningen Lisbjerg Vænge, 8200 Aarhus N., fremsendes hermed høringssvar til Forslag til Temaplan Arealer til alle boligtyper.

I forbindelse med det udsendte forslag til temaplan, ønsker vi at kommentere på det afsnit af temaplanen, som omhandler området øst for Lisbjerg. Planlægningen for dette område er for os blevet særligt aktuel, da der foreligger ansøgning om boligbyggeri på et privatejet byggefelt (lokalplan nr X065 – Larsmindevej 8, Lisbjerg).

Vi er blevet gjort bekendt med at følgende retning fra kommunen ønskes på den konkrete sag:
• Typologi: Tæt-lav og evt. lave etageboliger
• Maks. bygningshøjde: 2 etager og evt. enkelte steder 3 etager, svarende til en højde på 8,5 – 11 m.
• Maks. bebyggelsesprocent: Max. 50%.

Vi mener ikke, at der er sammenhæng mellem det foreliggende plangrundlag for Larsmindevej 8 og temaplanen.
I temaplanen er der for området beskrevet behov og plads til fritliggende familievenlige boliger særligt i områdets periferi. Vi mener, at Larsmindevej 8 i høj grad befinder sig i dette område og bør medtages i temaplanen.
Ovenstående retning for Larsmindevej 8, mener vi, vil tillade en langt højere bebyggelsestæthed end netop dette område kan bære. En bebyggelse på Larsmindevej 8 efter den ovenstående retning vil medføre en betydelig øget trafikbelastning for området.

Området er beliggende langt fra tilgang til offentlig transport (1,1 km), indkøb (5 km), skole (1,5 km) og der vil derfor i området være øget behov for transport med egen bil.
Da området også grænser op til rekreativt skovområde, som må være omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §17 stk. 1 med hensyn til skovbyggelinje, bør en alt for høj og tæt boligbebyggelse i dette område ikke kunne accepteres.

Grundejerforeningen Lisbjerg Vænge i Lisbjergs østlige område er til sammenligning underlagt lokalplan 569 (Boligområde ved Larsmindevej i Lisbjerg) fra 1999. Denne lokalplan dækker et samlet område på 39.120 m², hvor der er tilladt udstykning af maksimalt 8 parceller med hvert et maksimalt etageareal (incl. udhuse mv) på 300 m². Det giver for lokalplanens område en samlet bebyggelsesprocent på 6,1%.
Lisbjerg Vænge er altså udlagt med relativ restriktive krav til bebyggelsestæthed og bebyggelsesudformning under hensyn til beliggenheden i forhold til skov mv. ( bl.a. krav til sadeltage med minimum 35° taghældning, murværk i røde tegl, tagbeklædning med røde vingetegl m.v.)

Vi ønsker, at der som helhed for det østlige område af Lisbjerg tages hensyn til ønsket om sikring af familievenlige boliger samt ønsket om sammenhæng til den allerede etablerede bebyggelse og de rekreative skovarealer. Vi håber og henstiller derfor til, at der i forbindelse med endelig udarbejdelse af temaplanen mere konkret besluttes, at det østlige område af Lisbjerg udlægges til fritliggende boliger og at dette også kommer til at gælde for den igangværende planlægning af boligområde på Larsmindevej 8.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Per Kofoed Nielsen

Indsendt

26/08/2021 21:15

Sagsnummer

HS1502650

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.