Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Vedr. området syd for Østergårdsvej, Astrup, Solbjerg

Vedr. området syd for Østergårdsvej, Astrup, Solbjerg

Indledende lægger jeg mærke til at området ikke umiddelbart vurderes som oplagt til byudvikling, men at private jordejere ønsker området udstykket og inddraget i temaplanen. Jeg har følgende betænkninger:

Trafik og sikkerhed: Hvis hele området udstykkes i grunde på 400 m2 og der bygges familiehuse i form af fx rækkehuse, så er der tale om en stor befolkningstilvækst. Oplægget problematiserer allerede dårlige tilkørselsforhold. Da der allerede er opmærksomhed på dette, går jeg ud fra, at der vil foreligge en konkret plan for hvordan man tænker at kunne afvikle trafik fra det nye område, uden at belaste Østergårdsvej yderligere og skabe endnu mere usikre forhold for bløde trafikanter, herunder skolebørn, INDEN der gives grønt lys til en udstykning. At infrastrukturen er på plads før et evt. byggeri er også vigtigt i forhold en etableringsperiode, hvor tung trafik vil skulle frem og tilbage til området – ad hvilke veje?

Byggeri og gener: Jeg blev mildt sagt overrasket over at læse, at tæt LAVT boligbyggeri kan være op til 8,5 meter højt. Jeg formoder, at der i en konkret planlægning af et eventuelt boligbyggeri, vil blive taget hensyn til mulige indbliks- og skyggegener for beboere i de eksisterende en-familiehuse i området, så der enten bygges i max 1½ etage, eller planlægges med fx en grøn kile mellem nyt og gammelt. Jeg forventer at et eventuelt boligbyggeri vil komme i nabohøring.

Natur: Astrup mose er en lille uforstyrret perle. Et sted, hvor man kan gå i fred og nyde naturen, udforske små stier med nysgerrige børn, være heldig at se svaner ligge på rede osv. På det helt personlige plan har vi bevidst valgt at købe et gammelt hus med naturen tæt på og ikke et nyt hus i et tætpakket parcelhuskvarter, så det er helt oplagt, at vi synes at planerne om et nyt boligområde mellem vores eget hus og mosen er en meget dårlig idé. Ser jeg bort fra det personlige plan, ærgrer jeg mig over, at man vil bygge så tæt på et næsten uforstyrret stykke natur. Uforstyrret natur, hvor mange arter kan yngle i fred, er en mangelvare i Danmark. Vi taler i disse år meget om biodiversitet og Aarhus commune vil gerne “blomstre vildt”. Med et stort boligområde lige op ad mosen, kan jeg frygte at den ender som en ny hundelufterskov. Hvad med at bevare noget af den vilde natur vi allerede har?

Stor mangel på skole- og dagtilbudspladser i området er også problematiseret i temaplanen. Når alt lægges sammen, så har jeg meget svært med at se, hvordan en byudvikling i dette område kan være en god idé.
Mvh Sidsel
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sidsel Damsgaard Hansen

Indsendt

27/08/2021 10:20

Sagsnummer

HS9057210

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.