Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Boliger i Skæring

Udbygning af boligområdet i Skæring som ses i temaplanen er udfordret på flere punkter

Trafikken er udfordret:

Det er anerkendt i Temaplanen at trafikforholdene er udfordret og det er fuldstændig korrekt, det vil ikke være muligt at føre trafikken fra det antal nye boliger via Skæring Hedevej uden et trafikalt sammenbrud. Dertil kommer at skolevejen fra området nord for Skæring Hedevej i forvejen er usikker da børnene skal krydse Skæring Hedevej. På nuværende tidspunkt kendes effekten af ændring af sommerhusområdet til helårsbeboelse heller ikke, der vil over de næste år blive mere helårsbeboelse og trafikken herfra vil belaste både Skæring Hedevej og Skæring Havvej mere end i dag og der er allerede pres på nu. Der nævnes også at udkørslen fra Skovlundvej til Grenåvej ikke er reguleret, det er ikke korrekt. Der er lysregulering i dag og kan anvendes som adgangsvej.
Kort sagt vil en udbygning af området kræve nytænkning af den trafikale infrastruktur og adgangsveje til skole, pasningsmuligheder, idræt og indkøb.

Området som helhed:

Udbygning af området vil også stille krav til områdets faciliteter, såsom pasningsordninger/skole/idræt, og dermed kræve yderligere kommunale investeringer som vil være afledt af en privat investor. Natur og strand som er unikt for området er allerede nu udfordret og konsekvensen ved omlægning af sommerhusområdet er endnu ikke en kendt faktor. Offentlig transport med bus er kendetegnet med en forholdsmæssig lang transporttid til Aarhus og er ikke nu et konkurrencedygtigt alternativ til egen transport og aflaster dermed ikke trafikken i området.

Bebyggelse og karakteren:

Forslaget indebærer optil 420 grunde og dermed en anslået grundstørrelse på ca. 700 kvm. ud fra de tal der står i temaplanen og der tales om 42 Ha jord, men der anføres grundstørrelser helt ned til 400 kvm og en bebyggelsesprocent på 30, men hvis grunden er over 600 kvm må bebyggelsesprocenten være 40%, og med mellem 20% og 40% af arealet til anden tæt lav bebyggelse vil det blive en meget kompakt bebyggelse, formentligt med 2 plans huse evt. med høj kælder for at skabe kvm nok til en familie.
Lokalplanen skal, hvis det er aktuelt, tilpasses øvrige lokalplaner i området, så der skabes en helhed i forhold til de nuværende boliger og bebyggelser. Det kan ikke være hensigten at der på en grund i en ny udstykning kan bygges flere kvm bolig end på en større grund i en ældre udstykning. Forholdet og bebyggelsens karakter skal holdes i samme stil, pt. er det med 1,5 plan’s huse og ikke funkis huse i 2 hele plan. Byggerammer er også i ”sommerhusområdet” differenceret så de passer til forskelligheden i området og det samme bør være gældende her, så f.eks. højt beliggende arealer ikke kan bebygges på samme måde som lavere arealer.
Den fremlagte plan vil give et område som fremstår tæt og kompakt i modsætning til de tilstødende områder.

Alternativer:

Anvendelse og inddragelse af området vest for Grenåvej ved Toftegårdsvej krydset til et nyt boligområde, det vil give mulighed for nem adgang til Grenåvej i et allerede eksisterende lyskryds, evt. med forbindelse til Egå Møllevej eller bedre endnu til Mejlbyvej så der bliver nem adgang til motorvejen uden at det er nødvendigt at komme via Grenåvej, det kan også skabe et sammenhæng med udstykningen på Vorrevangs Alle, så man via en tilpasning af Egå Møllevej og etablering af en tunnel under Grenåvej skabe en sikker gå/cykelvej til skole, gymnasium, pasnings og idræts området også for området i tilknytning til Gl. Skæring.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Jensen

Indsendt

27/08/2021 10:41

Sagsnummer

HS0314161

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.