Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Bekymringer om yderlige bebyggelse i Hjortshøj

Arealerne omkring Andelssamfundet i Hjortshøj har i mange år været forpagtet af Århus kommune. Frivillige kræfter har gennem mange år, +25, oparbejdet et landbrug i byen, som er til stor glæde for byens borgere. Grøntsagsmarken, som er et fællesskab hele byen kan deltage i (nogle deltagere kører helt fra Århus for at tage del i denne), dyrehold, grønne arealer, som både byens daginstitutioner, byens børn og borgere i det hele taget, drager stor nytte af. En sådan plet i byen er unik, også for Århus kommune.

Derudover er jeg dybt bekymret for infrastrukturen i byen, som i forvejen er presset. Virupvej har meget smalle rabatter og sving, som gør den uegnet til skolevej. Vores alternative skolevej langs Østergårdstoften og skolebroen benyttes i stor stil, men vejen tåler ikke mere trafik, da den så heller ikke er en sikker skolevej.

Elevantal på Virupskolen har også nået sit max. Her er bebyggelsesprocenten næsten nået og antallet af kvadratmeter pr. elev et af de mindste i kommunen. Her er det virkelig svært at få øje på, hvordan der skal blive plads til den tilvækst af elever, der vil blive ved mere byggeri.

Vi har et unikt landsbysamfund, som ikke findes mange steder. Der må kunne findes en bedre løsning for Århus kommune.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Rask Steiner

Indsendt

27/08/2021 11:42

Sagsnummer

HS8190567

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.