Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

udstykning i Mårslet

Vedrørende udstykning af boligområde i Mårslet.

Jeg finder planen om yderligere udstykning af grunde i Mårslet uhensigtsmæssig af flere grunde:

1. Mårslet kan inden for de nuværende rammer ikke rumme den planlagte udvidelse uden i høj grad at belaste skole, fritidsmuligheder, natur samt en i forvejen belastet infrastruktur.
2. den trafikale udfordring er særdeles voldsom i lokalområdet, og vil blive yderligere belastet af flere boliger
3. den af Fællesrådet foreslåede ”ringvej” placeret tæt på den foreslåede bebyggelse ligger alt for tæt på kulturlandskaber og natur som skal beskyttes, og vil ikke løse de trafikale udfordringer i nærområdet.
4. netop den tætte placering af boligområder op ad bevaringsværdigt landskab (320121BO) virker som uigennemtænkt og problematisk. Mårslet er bla attraktiv fordi den er placeret i et smukt og bevaringsværdigt landskab som der påskønnes og værnes om lokalt. Ved fortsat at udbygge tæt på disse områder ødelægges såvel natur som by. Den grønne kile er her reduceret betragteligt, og det fremstår nu som en smal korridor for dyreliv – herunder områdets kronvildt og rådyr. Endvidere vil en bebyggelse her påvirke den særlige placering og status Hørret som landsby har for området.
5. placeringen af yderligere parceller ligger besynderligt i forhold til Beder- Bering vejens placering
6. det virker uigennemtænkt at øge antallet af parceller i Mårslet, da undersøgelser viser at fraflytningen af unge familier fra Århus skal forstås som et ønske om at tilflytte billigere kommuner og billigere huse. Mårslet er et dyrt sted at bosætte sig, og det vil næppe fastholde unge familier i Århus – kun omfordele bosætningen af familier, der har råd til at bo i Århus.
7. endvidere er det yderst problematisk, at der i denne plan ikke kan identificeres, hvordan den spiller sammen med Verdensmålene og især hvordan den bidrager til bæredygtighed. Herunder kan det undre, at svinefarme beskyttes i en tid, hvor reduktion af den type husdyrhold forventes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

maja lundemark andersen

Indsendt

27/08/2021 12:28

Sagsnummer

HS8696874

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.