Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

SeniorBo, Gl. Egå.

I forbindelse med de foreslåede byggeri Stendigevej, Gl. Egå, er der en række forhold der ikke er korrekt belyst i det fremsendte forslag. Endvidere er der en række udeladelser, som der skal tages hensyn til.
Der foreslås et "landsby samfund i landsbyen", hvilket jo kun kan betyde at der ikke ønskes nogen kontakt med den eksisterende Gl.Egå landsby, hvilket på ingen måde kan ses som fremmende for godt naboskab, ej heller være i Gl. Egå's interesse som landsbysamfund og i strid med lokalplan 0985.

Det påstås endvidere at da det drejer sig om senior boliger vil kørslen være begrænset til midt på dagen, og at antallet af køretøjer vil være minimalt/delebiler. Analyse af de nybyggede områder i Gl. Egå (Egå Engvej, Egå Mosevej) viser at der er gennemsnitlig 1,1-1,5 bil per husstand, og det på trods af at mange boliger er beboet af senior/pensionister. Den påståede trafikbelastning er derfor stærkt undervurderet, og som minimum bør en gennemgående trafik/miljøundersøgelse foretages.

Der ses endvidere en kraftig belastning af den eksisterende infrastruktur gennem alle dagtimer pga den naturlige transport fra skole, indkøb og jobs. Yderligere belastning, med forsigtigt gæt 50 biler, vil betyde en kraftig øgning af trafik i krydset Stendigevej/Mejlbyvej, som er en central skolevej, hvor mange børn dagligt krydser en allerede stærkt trafikkeret indfaldsvej fra Djurslandsmotorvejen.
Krydset Stendigevej/Mejlbyvej er allerede nu ikke styret af andet end hajtænder, hvilket uundgåeligt vil lede til farlige situationer, således at anden trafik regulering er påkrævet.

Det skal også påpeges at Øster Kringelvej for mindre end et år siden blev afspærret for at mindske trafikken og gøre den mere sikker, især som skolevej. Man vil nu gennem den foreslåede bebyggelse sikre at Øster Kringelvej/Stendigevej vil blive kraftigt trafikeret og dermed eliminere alle de gode tiltag der har været ved at lukke Øster Kringelvej.

Analysen af Kirkeindsigt er særdeles mangelfuld, da der kun er givet et vertikalt snit og således ingen angivelse af hvilke koter man har anvendt i analysen. Mere data skal præsenteres og eftervises ved landmålinger inden forslaget behandles videre.
Kirkeindsigtsanalysen er ej heller udført i henhold til reglerne om kirkeindsigt, da der tydeligt at det forventes at kun den øverste del af kirketårnet skal være synlig, på trods af at det ikke er under hensyntagen til reglerne for kirkeindsigt, hvor hele kirken skal være synlig.

Efter gennemlæsning af lokalplan 0985 vil den foreslåede bebyggelse være i strid med med adskillige punkter. Derudover overstiger bebyggelse procenten klart de angivne 30% i lokalplan 0985.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jan Dorn Johansson

Indsendt

27/08/2021 17:51

Sagsnummer

HS3459742

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.