Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Forslag til udvikling af areal til boliger på Hjortshøjvej 119

På vegne af ejeren anmodes hermed om, at Hjortshøjvej 119 inddrages i temaplanen og den efterfølgende kommuneplan. Der er udarbejdet en støjrapport, så der er sikkerhed for, at de kommende boliger og udearealer ikke vil blive støjbelastet.
Der ligger en eksisterende bolig på ejendommen, som bevares, og i henhold til bebyggelsesplanen vil der herudover være mulighed for at udlægge yderligere 23 parcelhusgrunde med størrelser på 700 m². Grundene kan være mindre, hvis det vurderes, at der er brug for det. Herved vil antallet af grunde kunne øges.
Vedhæftet er en skitsemappe, der viser vores idéer med området. Vi håber, at Aarhus Kommune vil se positivt på at optage området i temaplanen, og vi ser frem til den videre dialog og planlægning om udvikling af området. Vedhæftet er ligeledes en støjrapport, der påviser trafikstøjen fra motorvejen og Hjortshøjvej.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jann Ulrich Bech

Indsendt

27/08/2021 19:48

Sagsnummer

HS8030750

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.