Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Bebyggelse nord for Mårslet

Forslaget om bebyggelse nord for Mårslet virker uigennemtænkt af flere grunde:
1) Der er i forslaget ikke taget højde for, at Mårslet skole ikke kan rumme børn fra de 220 husstande. Børn og Unge har selv udtalt at der vil blive et problem med kapaciteten. Behovet for børn i skolen er blot de næste 5 år og det er dækket ved allerede vedtagne udstykning fra Tranbjerggaard mm. Idet temaplanen har som begrundelse at man skal holde på børnefamilier i Aarhus Kommune virker det som uigennemtænkt at man risikerer at skulle splitte en mindre by med én velfungerende skole. Og med 220 husstande er der formentlig ikke grundlag for skole nr. 2 i Mårslet, hvilket så vil afstedkomme at børn fra byen skal gå i nabobyernes skoler. Det er ikke attraktivt ift. at tiltrække børnefamilier. Det må konstateres at magistraterne i kommunen ikke har samarbejdet ordentligt om denne temaplan.
2)Der er ikke en plan for vej til det planlagte område. Det blev på et borgermøde af Teknik og Miljø foreslået at anvende Jelshøjvej. Det er i forvejen den mest trafikerede vej og samtidig passage til stigende populære Holme Bjerge hvorfor den meget smalle vej også skal rumme cyklister og motionister i alle aldre. Der har været voldsomme ulykker på vejen og dette vil kun blive værre ved ny bebyggelse. Det er også blevet foreslået at anlægge en 'ringvej' over mod Beder-Bering-vejen, men det virker uigennemtænkt at skulle anlægge en stor og dyr vej (over baneføring) for at føre en bydel, der ligger forkert ift. Beder-Bering vejen til den modsatte ende. Der er heller ikke på noget tidspunkt nævnt finansiering af denne vej og det er derfor tvivlsomt om der reelt er nogen trafikal løsning på det nye forslag.
3) Det er indrømmet fra Teknik og Miljø på borgermøde, at der med temaplanen og den blå-grønne plan er blevet mindre grønt omkring Mårslet. Den langsigtede strategi for Aarhus som en attraktiv, grøn kommune virker totalt fraværende i den kortsigtede temaplan.
By-områder vokser ingen tvivl om det, og hermed også Mårslet. Men det virker som om ovennævnte plan på ingen måder er gennemtænkt og at de største problemer ved planen ikke ønskes løst. Det kan overvejes om planen er blevet lavet tilfældigt på baggrund af lodsejere som har budt sig til med udstykningsmuligheder frem for at etablere en ordentlig holdbar strategi for Aarhus Kommune.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Charlotte Jonasson

Indsendt

28/08/2021 09:39

Sagsnummer

HS5585802

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.