Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Boliger i Skæring

Vi har erfaret at Aarhus Kommune påtænker at give tilladelse til etablering af op til 420 boliger i et område nord for Skæring Hedevej.
Forslaget indebærer bl. a. at der skal etableres vejadgang til området og her fremgår det af forslaget at Skæring Hedevej bruges som adgangsvej til området, via Skæring Egager. En udbygning af Skæring Egager kan næppe afvikle al trafik til og fra området.
Det berøres også i forslaget, at en vejadgang til området også kan etableres ad den eksisterende Skovlundvej hvor der er en eksisterende lysregulering til Grenåvej, og som ligger tæt ved motorvejsadgang.

En vejforbindelse gennem Skæring Hedevej mener vi vil være en helt forkert løsning idet der allerede er afviklingsproblemer gennem Skæring Havvej og ud på Grenåvej ved lysreguleringen. En udvidelse af trafikken til noget nær det dobbelte vil uden tvivl medføre mere kaos.
Skæring Hedevej er temmelig smal og har kun befæstet fortov på nordsiden og fortovsfliserne er klods op ad kørebanen. Der er ingen cykelsti. Der endvidere tung trafik med busser og andre serviceformål.

Man er tilsyneladende opmærksom på de trafikale problemer der vil opstå, men evner ikke for indeværende at få det løst inden for forslagets rammer. Så kan man da inden for anstændighedens rammer ikke godkende forslaget.

Vi finder det uanstændigt at Aarhus Kommune har undladt almindelig information (Presse) om projektet, i det mindste til berørte borgere.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bodil og Niels Krüger

Indsendt

28/08/2021 17:17

Sagsnummer

HS0438591

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.