Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Nej til afvikling af grønne områder i Skæring

Som spejderleder oplever jeg ugentligt hvor værdifulde de “grønne arealer” i Skæring er både for for børn og unge og voksne, og hvor få af disse områder, der reelt er tilbage. Jeg er bekymret for en udvikling ad modus Risskov, hvor hovedparten af de “åbne områder” over tiden er blevet inddraget til bebyggelse. Vel er markarealer ikke at regne for vild natur - men er der først “lagt asfalt på”, så er det endegyldigt forbi for det åbne land. Jeg mener, at en yderligere tilvækst af op mod 450 boliger i det nordlige Skæring vil være et meget voldsomt og - nok så væsentligt - uopretteligt slag mod naturen i området og stedets karakter som “åndehul”. Jeg så langt hellere at kommunen tænkte “grønt” og arbejdede for at beskytte og sikre det eksisterende åbne land til glæde for de kommende generationer. Jeg anerkender det tillokkende i at udstykke - men mener, at den langsigtede pris herved er for høj til at modsvare den kortsigtede gevinst.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mikkel Steen Petersen

Indsendt

29/08/2021 08:44

Sagsnummer

HS0441557

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.