Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Udbygning af Skæring

Det forekommer ret tydeligt, at man ikke har set området ved selvsyn, inden man planlagde udbygningen af 420 parcelhusgrunde ved Skæring strand.
Men der er ingen tvivl om, for os der er bosiddende i Skæring, at planen er uigennemtænkt og ikke mindst urealistisk, medmindre man ser helt bort fra de gener, det vil give.

At inddrage et beskyttet paragraf 3 naturområde er i sig selv under al kritik. Vi skal passe på den smule natur, der er tilbage - ikke ødelægge den.
Og når beregninger samtidig tyder på, at såfremt hele helhedsplanen gennemføres, så vil Aarhus kommune ikke kunne nå sine klimamål, så bliver det endnu mere uforståeligt, at det også skal ske på bekostning af et beskyttet naturområde.

Tilføj dertil, at infrastrukturen i Skæring allerede nu er presset.
Man ønsker ikke, at det nye område skal have direkte adgang til Grenåvej, men derimod skal have enten Skæring Hedevej eller Skovlundsvej som trafikal indfaldsvej.
Mobilitet afdelingen hos Teknik og Miljø har konstateret, at Skovlundsvej ikke er optimal, bla grundet manglende faciliteter til bløde trafikanter.
Hvad de ikke er opmærksom på er, at Skæring Hedevej, der er den første prioritet som trafikal indfaldsvej, dels er en del smallere end Skovlundsvej, uden mulighed for udbygning, men for det meste af vejen gælder også, at den ligesom Skovlundsvej er uden faciliteter til bløde trafikanter.
Man har ganske vist tænkt, at al trafikken skal ledes via lyskrydset ved Grenåvej, men da dette allerede nu er presset i morgen- og eftermiddagstrafik perioderne, vil mange kører den modsatte retning af Skæring Hedevej, til enten 8541 eller motorvejstilkørslerne.
Og som beboer i den fjerne ende af Skæring Hedevej er det mig ubegribeligt, at man vil tilføre området en så øget trafik, som vejnettet ikke på nogen måde er gearet til at kunne klare, og hvor det heller ikke er realistisk at udbygge det i en grad, så det ikke bliver overbelastet, til gene for beboerne i området.

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre til, at man finder en lokation til dette boligområde, hvor det ikke bliver på bekostning af beskyttet natur, og hvor intrastrukturen samtidig vil kunne bære den øgede trafik.

Med venlig hilsen
Annbritt Jørgensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Annbritt Jørgensen

Indsendt

29/08/2021 14:05

Sagsnummer

HS1909520

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.