Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Høringssvar vedr. Temaplan om arealer til alle boligtyper - Mårslet

Skal Aarhus kommune fortsat kunne tilbyde nye unge familier et reelt alternativ til nabokommunerne, ser jeg den nye Temaplan om arealer til alle boligtyper, og vedtagelsen heraf, som en fantastisk mulighed.
Mange nye familier etableres i Aarhus, og mens nogle ønsker en fin lejlighed i midtbyen, drømmer andre om at købe et hus i en af de tilstødende byer, hvor skole og foreningslivet samt nærmiljø ofte ligner det, man selv er opvokset i, og hvor man som børnefamilie kan give ens børn samme trygge opvækst. Sådan en by er Mårslet!

Som gennemgået på borgermødet i Multihallen er udstykningen nord for Mårslet det eneste oplagte sted til udstykninger i byen. Her ødelægger vi ikke bevaringsværdig natur, drikkevandsboringer, og der er mulighed for i en kommende planlægning at udføre vejforbindelse til Bering-Bedervejen samt etablere gang- og cykelstiforbindelse helt ind til skolen.

Byggegrunde i den nordlige ende af Mårslet ligger optimalt i forhold til de beboere, som arbejder i Aarhus eller nord for byen. Midtbyens trafik bliver også mindst mulig belastet trafikalt frem for en udstykning syd for.

Mårslet har et levende skole- og foreningsliv, som vi skal sørge for ikke dør. Derfor er det godt med nye børnefamilier til området, så skolen/SFO’en/TMG sikres en løbende tilstrømning. Efter en godkendelse eller delvis godkendelse af Temaplanen, vil der først skulle udarbejdes lokalplaner for områderne. Derfor vil beboertilvæksten ske nogle år ude i fremtiden, og skoler og institutioner kan derfor følge med.

Derfor hilser jeg en ny udstykning nord for Mårslet meget velkommen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Casper Hjorth Andersen

Indsendt

29/08/2021 19:56

Sagsnummer

HS3279482

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.