Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Solbjerg - sammenhæng til Ballen

Hvis det udpegede areal ved Solbjerg skal bebygges, er det vigtigt at sørge for, at koble landsbyen Ballen op på de nye stiforbindelser. Ballen ligger utrolig tæt på det udpegede område, og indbyggerne i landsbyen har i forvejen meget svært ved at komme til Solbjerg via cykel eller gåben, da Drammelstrupvej er meget farlig at færdes på som blød trafikant med sin skarpe kurve og højdeforskelle. Hvis det udpegede område udstykkes, bør Drammelstrupvej ligeledes udvides med cykelsti og fortov, der fortsætter ned til Ballen.

Derudover bør fjernvarme fra det udpegede område blive forlænget til Ballen.

Afslutningsvist er det vigtigt, at faciliteterne i Solbjerg udvides i takt med, at flere områder udstykkes og indbyggertallet stiger. Solbjerg er i forvejen voldsomt presset på blandt andet daginstitutionspladser og i skolen. Hvis det udpegede område udstykkes, bør man som minimum bygge en ny daginstitution mere. Den nyeste daginstitution, Fuglbjerggård, har vist sig slet ikke at kunne rumme det behov for pladser, som byen reelt har.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christine Warberg Storgaard

Indsendt

29/08/2021 21:52

Sagsnummer

HS5188270

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.