Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skæring

Jeg forstår ikke placeringen af det planlagte parcelområde i Skæring med 420 parceller af 2 årsager, trafikale forhold samt ødelæggelse af det grønne område.
Trafikalt er Skæring Hedevej allerede hårdt presset med 4800 biler dagligt (2018 tal). Bilerne holder i kø fra Grenåvej helt op til Føtex på Skæring Hedevej samtidig med flere hundrede skolebørn skal krydse Skæring Hedevej for at komme i skole, uden nogen regulering eller fodgængerovergang, det er livsfarligt for børnene, og denne trafik er stigende i takt med stort antal af sommerhusene i området bliver omlagt til helårsstatus. Langt størstedelen af områdets parceller er i besiddelse af 2 biler, så med dette nye byggeprojekt vil man belaste trafikken på Skæring Hedevej med yderligere 600-800 biler, det vil ende i det totale trafik kaos.
Aarhus kommunes egne mobilitets udvalg kommer med følgende konklusion for området, ”Området er meget vanskeligt at adgangsbetjene. Samlet set vil en udbygning af området kræve massive investeringer i infrastruktur, og der vil alligevel aldrig kunne opnås et tilfredsstillende vejsystem.”

FN’s nyligt fremlagte klimarapport om, hvad den nyeste klimavidenskab fortæller os om klimakrisen, rapporten konkluderer at det er uomtvisteligt, at menneskets påvirkning har ledt til opvarmning af atmosfæren, landjorden og vores oceaner, hvilket har ledt til hurtigere og mere omfattende forandringer og ødelæggelser, derfor er det vigtigere end aldrig før at værne om vores unikke grønne områder og det rige dyreliv vi har på netop det planlagte byggeområde i Skæring.

Hvis man ønsker at udbygge området, vil jeg forslå at man kigger på området vest for Grenåvej hvor der er meget store ubeboet arealer fra Egå gymnasium ud mod Skødstrup, her det vil være meget billigere og bedre at etablere en optimal infrastruktur.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kent Jensen

Indsendt

30/08/2021 00:15

Sagsnummer

HS3122469

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.