Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Trafikforhold - Skæring

Jeg hilser et velovervejet udviklingsprojekt velkommen.

Ved udstykning af op mod 420 boligenheder i Skæring, vil betyde en øget belastning af vores infrastruktur. Det må i dag ses almindeligt, at hver husstand har erhvervet sig to biler. Her til skal tillægges, at det nærtliggende sommerhusområde er godkendt til helårsbeboelse og opførelse af nye boliger i dette område pågår. Det kan ikke andet end forventes, at infrastrukturen vil blive belastet med minimum 800 nye biler.

Ovenstående vil betyde stor og voldsom stigning i tilgangen af køretøjer på Skæring Hedevej samt Skæring Havvej / Grenåvej, som i dag er alt for belastet i forhold til til- og frakørsel i krydset Skæring Hedevej / Skæring Havvej, samt i krydset Skæring Havvej / Grenåvej.

Med de nye boligenheder vil der også komme tilflytning af flere familier til området i Skæring. Placeringen af boligenhederne vil betyde, at børn vil skulle krydse Skæring Hedevej for at komme til og fra skole. Infrastrukturen i dette område er allerede kritisabelt i forvejen og mange af børnefamilierne i området, frygter for deres børns ve og vel, når disse sendes afsted til skole om morgenen og når de skal hjem igen.

En så stor udvidelse af nærområdet og endnu flere tilflyttere i sommerhusområdet skal vi på det kraftigste appellere til, at Aarhus Kommune sikrer, at udviklingen af Skæring tager højde for en sikker og fornuftig afvikling af et i forvejen trafikbelastet område, f.eks. ved at trafikkanter i det planlagte nye boligområde ledes ud på Grenåvej på en sådan måde, at Skæring Hedevej og krydset ved Skæring Hedevej / Skæring Havvej samt krydset ved Skæring Havvej / Grenåvej ikke belastes yderligere.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Christensen

Indsendt

30/08/2021 10:27

Sagsnummer

HS9299003

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.