Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Byudvikling Trige øst

Indledningsvist et par spørgsmål til Aarhus kommune

Har kommunen egentlig været ude at besigtige de pågældende områder, inden de er udvalgt?
Når jorden, som kommunen har udpeget, er privatejet, hvordan har kommunen så tænkt sig at anskaffe jorden. Køb eller ekspropriation?

Som der jo også beskrives i temaplanen er Pannerupvej ikke skabt til, at der skal etableres endnu et stort boligområde mod øst i Trige. Det vil kræve en kraftig udbygning af de trafikale forhold og efterhånden vil området i den østlige del af Trige være så stort, at det også skal betjenes af offentlig transport og dermed mere tung trafik i form af bybusser. Det skal i den forbindelse nævnes, at det jo heller ikke hjælper på trafikforholdene for ikke mindst de bløde trafikanter, at Aarhus Kommune har valgt at sløje den tunnel, der skulle gå under Pannerupvej og som både er indtegnet i lokalplan 818 og lokalplan 1132. De to lokalplaner, som er naboer til det skitserede område.

I området er der et §3 fredet areal, der grænser op til den eksisterende bebyggelse, som er medvirkende til et rigt dyreliv i området. Jeg tvivler på, at dette dyreliv kan fastholdes med et nyt boligområde på den anden side af det fredede område. Det betyder, at både Trige og Aarhus mister et naturområde, der sikrer den biodiversitet, som Aarhus Kommune jo gerne vil have.

Området er desuden omgivet af højspændingsledninger og vel at mærke ledninger, der ikke bliver gravet ned, da folketinget på forunderligvis har besluttet at renovere linjen af højspændingsledninger fra Trige til Djursland og dermed har de ikke udsigt til at blive gravet ned de første mange år. Dette gør jo, at dele af arealet ikke vil blive specielt attraktivt.

Samlet set mener jeg ikke, at det er hensigtsmæssigt at udvide Trige by mod øst, men at det kunne være mere hensigtsmæssigt at udvide byen mod nord, som der jo også er skitseret i den gældende kommuneplan.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bent Mortensen

Indsendt

30/08/2021 13:42

Sagsnummer

HS5655035

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.