Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Ønskede ændringer til rammeområde 210313BO ved Ingerslevvej, Tranbjerg

Rammeområdet 210313BO i den kommende kommuneplanramme er placeret i den sydvestlige del af Tranbjerg, i forlængelse af et nyere boligområde. Vi ønsker at udvide rammen
mod sydøst og muligheden for kompaktgrunde i rammen. Derudover ønsker vi i det nordøstlige hjørne at kunne bygge i 3 plan, så der kan skabes et bofællesskab i området.

Ønskede ændringer:
Udvidelse af rammeområdet
• Vi ønsker at udnytte restarealet mod syd og sydøst, som bliver utilgængeligt pga. den nye Beder-Bering vej og den dertilhørende støjvold.
• Udvidelsen mod sydvest muliggør at rykke et kommende regnvandsbassin længere mod syd og derved bedre kunne udnytte arealet. Landskabet skråner fra nord mod sydvest,
så det er en oplagt placering.

Kompaktgrunde
• Kompaktgrunde er mindre grunde med fritlæggende boliger i 1plan. Grundtypen er ikke nævnt i temaplanen, men har vist sigt at være attraktiv i både Århus kommune
og i de omkringliggende og vil være med til at give variation i området.

Bofællesskab - boliger i 3. plan
• Vi ønsker muligheden for at bygge i 3 plan i det nordøstlige hjørne af området, hvor gården ligger. Her er det tanken at der skal etableres senior/generationsbofællesskab/flerfamiliehuse eller tilsvarende.

I det følgende/vedhæftede materiale uddybes ønsker og tanker for området.

Indsendt på vegne af:
Peter Jensen (grundejer)
Ole Ethelberg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

NODO Arkitekter

Indsendt

30/08/2021 15:14

Sagsnummer

HS7625102

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.